ข่าวเขื่อนสิริกิติ์
ข่าวผาซ่อมรายสัปดาห์ ฉบับที่ 3/2562 วันศุกร์ที่ 18 มกราคม 2562 หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ>>เขื่อนสิริกิติ์ ให้การต้อนรับ พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ในโอกาสเดินทางมามอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทานแก่ประชาชนผู้ประสบภัยหนาว จังหวัดอุตรดิตถ์.../เข้าพบและคารวะเพื่อขอพรปีใหม่ หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดอุตรดิตถ์.../เขื่อนสิริกิติ์ ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสวันสถาปนาฝ่ายปฏิบัติการภาคเหนือ ครบรอบ ปีที่ 47.../เขื่อนสิริกิติ์ รับฟังการสื่อสารทิศทางสายงาน รวฟ. ประจำปี 2562.../เยี่ยมคารวะและสวัสดีปีใหม่ 2562 อ...[ 22 มกราคม 2562 ]
ข่าวผาซ่อมรายสัปดาห์ ฉบับที่ 2/2562 วันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2562 หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ>>เขื่อนสิริกิติ์ ร่วมออกร้านนิทรรศการในงานพระยาพิชัยดาบหัก และงานกาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2562.../ชาวเขื่อนสิริกิติ์ รับพรปีใหม่ 2562 จาก ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดอุตรดิตถ์.../คณะอาจารย์ และเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ศึกษาดูงาน ณ เขื่อนสิริกิติ์.../เขื่อนสิริกิติ์ ลงพื้นที่พบปะชุมชนตำบลท่าแฝก ตามโครงการ “เขื่อนสิริกิติ์สัญจรเยี่ยมเยือนชุมชนรอบโรงไฟฟ้า” ครั้งที่ 1/2562....[ 16 มกราคม 2562 ]
ข่าวผาซ่อมรายสัปดาห์ ฉบับที่ 1/2562 วันศุกร์ที่ 4 มกราคม 2562 หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ>>เขื่อนสิริกิติ์ จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2562 และงานวันพบผู้ว่าการ กฟผ..../เขื่อนสิริกิติ์ สนับสนุนรางวัลมัจฉากาชาด.../เขื่อนสิริกิติ์ ให้การต้อนรับคณะสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบึงกาฬ.../เขื่อนสิริกิติ์ ร่วมงานวันขึ้นปีใหม่ 2562.../มอบปฏิทินปีใหม่ปี 2562 ชุมชนรอบเขื่อนสิริกิติ์ จังหวัดอุตรดิตถ์.../...[ 9 มกราคม 2562 ]
ข่าวผาซ่อมรายสัปดาห์ ฉบับที่ 52/2561 วันศุกร์ที่ 28 ธันวาคม 2561 หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ>>เขื่อนสิริกิติ์ ให้สัมภาษณ์ประเด็นการบริหารจัดการน้ำในฤดูแล้ง.../PC Tour ผู้บริหารเขื่อนสิริกิติ์ ครั้งที่ 2/2561.../มอบปฏิทินปีใหม่ปี 2562 สื่อมวลชนท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์ หน่วยงาน ชุมชนรอบเขื่อนสิริกิติ์ และชุมชนรอบโรงไฟฟ้าท้ายเขื่อนชลประทาน จังหวัดพิษณุโลก.../เขื่อนสิริกิติ์ ส่งมอบคอมพิวเตอร์ สนับสนุนงานควบคุมและปฏิบัติการไฟป่าฯ (พิษณุโลก).../โรงเรียนวัดชุมชนวัดบรมธาตุ จังหวัดอุตรดิตถ์ เยี่ยมชมกิจการ กฟผ.เ...[ 30 ธันวาคม 2561 ]
ข่าวผาซ่อมรายสัปดาห์ ฉบับที่ 51/2561 วันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม 2561 หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ>>เขื่อนสิริกิติ์ สนับสนุนวิทยากรและร่วมจัดแสดงแผนเผชิญเหตุด้านการป้องกันฯ ให้แก่นายทหารนักเรียนโรงเรียนเสนาธิการทหารบก จังหวัดอุตรดิตถ์.../เขื่อนสิริกิติ์ มอบเกียรติบัตรแก่บุคลากร สปป.ลาว ในโอกาสฝึกอบรมด้านงานควบคุมการผลิตกระแสไฟฟ้า (Operator).../เขื่อนสิริกิติ์ ร่วมเปิดงาน "โครงการของดีบ้านฉัน สืบสานความเป็นไทย".../ขอแสดงความยินดีกับนายบรรจง ศรีสอาด กบส-ฟ. วิศวกรดีเด่นด้านอุทิศตนเพื่อประโยชน์ขององค์กรและส่วนรว...[ 26 ธันวาคม 2561 ]
[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ] [ 58 ] [ 59 ] [ 60 ] [ 61 ] [ 62 ] [ 63 ] [ 64 ] [ 65 ] [ 66 ] [ 67 ] [ 68 ] [ 69 ] [ 70 ] [ 71 ] [ 72 ] [ 73 ] [ 74 ] [ 75 ] [ 76 ] [ 77 ] [ 78 ] [ 79 ] [ 80 ] [ 81 ] [ 82 ] [ 83 ] [ 84 ] [ 85 ] [ 86 ] [ 87 ] [ 88 ] [ 89 ] [ 90 ] [ 91 ] [ 92 ] [ 93 ] [ 94 ] [ 95 ] [ 96 ] [ 97 ] [ 98 ] [ 99 ] [ 100 ] [ 101 ] [ 102 ] [ 103 ] [ 104 ] [ 105 ] [ 106 ] [ 107 ] [ 108 ] [ 109 ] [ 110 ] [ 111 ] [ 112 ] [ 113 ] [ 114 ] [ 115 ] [ 116 ] [ 117 ] [ 118 ] [ 119 ] [ 120 ] [ 121 ] [ 122 ] [ 123 ] [ 124 ] [ 125 ] [ 126 ] [ 127 ] [ 128 ] [ 129 ] [ 130 ] [ 131 ] [ 132 ] [ 133 ] [ 134 ] [ 135 ] [ 136 ] [ 137 ] [ 138 ] [ 139 ] [ 140 ] [ 141 ] [ 142 ] [ 143 ] [ 144 ] [ 145 ] [ 146 ] [ 147 ] [ 148 ] [ 149 ] [ 150 ] [ 151 ]