ข่าวเขื่อนสิริกิติ์
ข่าวผาซ่อมรายสัปดาห์ ฉบับที่ 41/2560 วันศุกร์ที่ 13 ตุลาคม 2560 หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ>>เขื่อนสิริกิติ์ ร่วมกับ รส.กฟผ. มอบรถเข็นให้กับผู้สูงอายุ…/เขื่อนสิริกิติ์ สนับสนุนน้ำดื่มใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ ในพื้นที่รอบเขื่อนสิริกิติ์.../สอ.กฟผ. มอบทุนการศึกษาแก่บุตรของสมาชิก ประจำปี 2560…/เขื่อนสิริกิติ์ ลงพื้นที่ อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ ชี้แจงสถานการณ์น้ำก่อนเข้าสู่ฤดูแล้ง ปี 2560/2561…/เขื่อนสิริกิติ์ จัดแข่งกีฬาเปตองสัมพันธ์ สร้างสรรค์ สามัคคี ต้านยาเสพติด…/เขื่อนสิริกิติ์ จัดอบรมหลักส...[ 18 ตุลาคม 2560 ]
ข่าวผาซ่อมรายสัปดาห์ ฉบับที่ 40/2560 วันศุกร์ที่ 6 ตุลาคม 2560 หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ>>เขื่อนสิริกิติ์ จัดโครงการติวเข้มเติมเต็มโอกาส ปี 2560…/เขื่อนสิริกิติ์ มอบน้ำดื่มให้กับจังหวัดอุตรดิตถ์…/ใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ.../เขื่อนสิริกิติ์ จัดงานแสดงความยินดีกับผู้บริหารเขื่อนสิริกิติ์…/แสดงความยินดีกับผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ท่านใหม่…/โครงการ กฟผ. รักษ์ภาษาไทยด้วยบทเพลง ประจำปี 2560…/โรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม จังหวัดแพร่ เยี่ยมชมกิจการ กฟผ.เขื่อนสิริกิติ์…/...[ 10 ตุลาคม 2560 ]
ข่าวผาซ่อมรายสัปดาห์ ฉบับที่ 39/2560 วันศุกร์ที่ 30 กันยายน 2560 หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ>> เขื่อนสิริกิติ์ จัดงาน “ร้อยรักดวงใจ สานสายใยที่ผูกพัน” เพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้ปฏิบัติงานที่เกษียณอายุ ปี 2560…/กบหส-ฟ. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 3/2560…/เขื่อนสิริกิติ์ ให้การต้อนรับรองแม่ทัพภาคที่ 3…/เขื่อนสิริกิติ์ ร่วมกิจกรรม Morning Meeting ประจำเดือนตุลาคม 2560…/เขื่อนสิริกิติ์ จัดเลือกตั้งคณะกรรมการบริหาร สร.กฟผ. สมัยปี 2560-2563 …/...[ 3 ตุลาคม 2560 ]
ข่าวผาซ่อมรายสัปดาห์ ฉบับที่ 38/2560 วันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2560 หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ>>เขื่อนสิริกิติ์ ลงพื้นที่ชี้แจงสถานการณ์น้ำก่อนเข้าสู่ฤดูแล้ง 2560/2561 และติดตามผลการใช้น้ำทำนาในช่วงฤดูฝนปี 2560…/เขื่อนสิริกิติ์ร่วมพิธีเปิดฝายหลวงตามแนวประชารัฐบ้านห้วยเดื่อ ต.น้ำไผ่ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์.../เขื่อนสิริกิติ์ มอบโทรทัศน์ให้กับ โรงพยาบาลท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์.../โครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำท้ายเขื่อนนเรศวร ภายใต้การดูแลของเขื่อนสิริกิติ์ รับประกาศนียบัตรจากการพัฒนาโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจ...[ 26 กันยายน 2560 ]
ข่าวผาซ่อมรายสัปดาห์ ฉบับที่ 37/2560 วันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2560 หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ>>คบ.กฟผ. จัดประชุมสัญจร ณ เขื่อนสิริกิติ์ จ.อุตรดิตถ์.../ประชุมโครงการความร่วมมือฯ ระหว่าง กฟผ. และ ฟฟล. ประจำปี 2560.../ผู้เกษียณอายุเขื่อนสิริกิติ์ ร่วมในพิธีรับมอบแหวนที่ระลึก และงานวันรวมใจ กฟผ. ปี 2560.../เขื่อนสิริกิติ์ ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2560…/กฟผ. สนับสนุนวิทยากรบรรยาย ภายใต้โครงการความร่วมมือ ด้านเทคนิค-วิชาการ โรงไฟฟ้าพลังน้ำระหว่าง กฟผ. และ ฟฟล…./รับฟังการแถล...[ 25 กันยายน 2560 ]
[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ] [ 58 ] [ 59 ] [ 60 ] [ 61 ] [ 62 ] [ 63 ] [ 64 ] [ 65 ] [ 66 ] [ 67 ] [ 68 ] [ 69 ] [ 70 ] [ 71 ] [ 72 ] [ 73 ] [ 74 ] [ 75 ] [ 76 ] [ 77 ] [ 78 ] [ 79 ] [ 80 ] [ 81 ] [ 82 ] [ 83 ] [ 84 ] [ 85 ] [ 86 ] [ 87 ] [ 88 ] [ 89 ] [ 90 ] [ 91 ] [ 92 ] [ 93 ] [ 94 ] [ 95 ] [ 96 ] [ 97 ] [ 98 ] [ 99 ] [ 100 ] [ 101 ] [ 102 ] [ 103 ] [ 104 ] [ 105 ] [ 106 ] [ 107 ] [ 108 ] [ 109 ] [ 110 ] [ 111 ] [ 112 ] [ 113 ] [ 114 ] [ 115 ] [ 116 ] [ 117 ] [ 118 ] [ 119 ] [ 120 ] [ 121 ] [ 122 ] [ 123 ] [ 124 ] [ 125 ] [ 126 ] [ 127 ] [ 128 ] [ 129 ] [ 130 ] [ 131 ] [ 132 ] [ 133 ] [ 134 ] [ 135 ] [ 136 ] [ 137 ]