ข่าวเขื่อนสิริกิติ์
ข่าวผาซ่อมรายสัปดาห์ ฉบับที่ 12/2562 วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2562 หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ>>กฟผ. เขื่อนสิริกิติ์ มอบเงินสนับสนุนกิจกรรมสร้างฝายมีชีวิต เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าต้นน้ำให้กับชุมชนจังหวัดน่าน ตามโครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาป่าต้นน้ำน่าน.../เขื่อนสิริกิติ์ สาธิตการทำน้ำยาอเนกประสงค์ให้กับผู้สูงอายุในพื้นที่ ต.จริม อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์.../สมาชิก สร.กฟผ.เขื่อนสิริกิติ์ ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 ณ เขื่อนสิริกิติ์.../เขื่อนสิริกิติ์ ร่วมกิจกรรมตามโครงการออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุขสร้างรอยย...[ 27 มีนาคม 2562 ]
ข่าวผาซ่อมรายสัปดาห์ ฉบับที่ 11/2562 วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2562 หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ>>เขื่อนสิริกิติ์ ร่วมฝึกการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยระดับจังหวัด ณ โรงแรมสีหราช อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์…/ประชุมสรุปแผนงานโครงการความร่วมมือฯ ประจำปี 2561 และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงแผนการดำเนินงาน ประจำปี 2562 โครงการความร่วมมือด้านเทคนิค-วิชาการโรงไฟฟ้าพลังน้ำระหว่าง กฟผ. กับ ฟฟล…./สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ ศึกษาดูงาน ณ เขื่อนสิริกิติ์…/สอ.กฟผ. สัญจรประชาสัมพันธ์ โครงการ “Mobile Application EGAT SC”...[ 19 มีนาคม 2562 ]
ข่าวผาซ่อมรายสัปดาห์ ฉบับที่ 10/2562 วันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2562 หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ>>งานวันครบรอบรัฐพิธีเปิดเขื่อนสิริกิติ์ ปีที่ 42.../เขื่อนสิริกิติ์ รับการตรวจประเมินระบบบริหารงานมาตรฐานสากล (Global Standard) จากบริษัท Socotec Certification (Thailand) Co, Ltd. พร้อมคณะผู้สังเกตการณ์จาก สมอ..../เขื่อนสิริกิติ์ จัดกิจกรรมสวดมนต์ปฏิบัติธรรม ในวันธรรมสวนะ.../เขื่อนสิริกิติ์ ให้การต้อนรับเยาวชนโครงการค่ายอบรมรักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบ้านเรา.../เขื่อนสิริกิติ์ ให้สัมภาษณ์ประเด็นการบริหารจั...[ 13 มีนาคม 2562 ]
ข่าวผาซ่อมรายสัปดาห์ ฉบับที่ 9/2562 วันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2562 หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ>>เขื่อนสิริกิติ์ จัดโครงการ “ชุมชนเรียนรู้อยู่อย่างพอเพียง เขื่อนดิน 017”…/เขื่อนสิริกิติ์ ลงพื้นที่พบปะชุมชนตำบลนางพญา ตามโครงการ “เขื่อนสิริกิติ์สัญจรเยี่ยมเยือนชุมชนรอบโรงไฟฟ้า” ครั้งที่ 2/2562…/เขื่อนสิริกิติ์ ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาฯ ตำบลท่าแฝก อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์…/เขื่อนสิริกิติ์ ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนห้วยปลาไหล ตำบลคันโช้ง อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก…/ให้การต้อนรับยุวชลกรโครงการส่...[ 5 มีนาคม 2562 ]
ข่าวผาซ่อมรายสัปดาห์ ฉบับที่ 8/2562 วันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ>>เขื่อนสิริกิติ์ ไม่ได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวในพื้นที่จังหวัดลำปาง.../เขื่อนสิริกิติ์ ร่วมออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนในจังหวัดอุตรดิตถ์.../ตรวจสอบและแก้ไขระบบสูบน้ำ ช่วยภัยแล้งในพื้นที่รอบเขื่อนสิริกิติ์.../เขื่อนสิริกิติ์ จัดพิธีไหว้ครูช่าง ประจำปี 2562.../เขื่อนสิริกิติ์ จัดสวดมนต์ และปฏิบัติธรรมสร้างความเป็นสิริมงคล.../เขื่อนสิริกิติ์ ร่วมกิจกรรมรณรงค์ลดฝุ่นละออง จังหวัดอุตรดิตถ์...[ 26 กุมภาพันธ์ 2562 ]
[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ] [ 58 ] [ 59 ] [ 60 ] [ 61 ] [ 62 ] [ 63 ] [ 64 ] [ 65 ] [ 66 ] [ 67 ] [ 68 ] [ 69 ] [ 70 ] [ 71 ] [ 72 ] [ 73 ] [ 74 ] [ 75 ] [ 76 ] [ 77 ] [ 78 ] [ 79 ] [ 80 ] [ 81 ] [ 82 ] [ 83 ] [ 84 ] [ 85 ] [ 86 ] [ 87 ] [ 88 ] [ 89 ] [ 90 ] [ 91 ] [ 92 ] [ 93 ] [ 94 ] [ 95 ] [ 96 ] [ 97 ] [ 98 ] [ 99 ] [ 100 ] [ 101 ] [ 102 ] [ 103 ] [ 104 ] [ 105 ] [ 106 ] [ 107 ] [ 108 ] [ 109 ] [ 110 ] [ 111 ] [ 112 ] [ 113 ] [ 114 ] [ 115 ] [ 116 ] [ 117 ] [ 118 ] [ 119 ] [ 120 ] [ 121 ] [ 122 ] [ 123 ] [ 124 ] [ 125 ] [ 126 ] [ 127 ] [ 128 ] [ 129 ] [ 130 ] [ 131 ] [ 132 ] [ 133 ] [ 134 ] [ 135 ] [ 136 ] [ 137 ] [ 138 ] [ 139 ] [ 140 ] [ 141 ] [ 142 ] [ 143 ] [ 144 ] [ 145 ] [ 146 ] [ 147 ] [ 148 ] [ 149 ] [ 150 ] [ 151 ]