ข่าวเขื่อนสิริกิติ์
ผาซ่อมรายสัปดาห์ ฉบับที่ 42/2562 วันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม 2562 หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ>>เขื่อนสิริกิติ์ ประชุม Open Meeting งาน Minor Inspection SRK Unit 3.../เขื่อนสิริกิติ์ ให้สัมภาษณ์ประเด็นการบริหารจัดการน้ำในฤดูแล้ง ทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส (Thai PBS).../เขื่อนสิริกิติ์ มอบพันธุ์ปลาให้กับอำเภอฟากท่า.../เขื่อนสิริกิติ์ แสดงความยินดี กับพลตรี ชาตรี มณีพงษ์ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 35.../เขื่อนสิริกิติ์ ร่วมงานสภากาแฟจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำเดือนตุลาคม 2562.../ให้การต้อนรับคณะมั...[ 24 ตุลาคม 2562 ]
ผาซ่อมรายสัปดาห์ ฉบับที่ 41/2562 วันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม 2562 หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ>>เขื่อนสิริกิติ์ จัดงานวันความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ปี 2562.../เขื่อนสิริกิติ์ จัดกิจกรรม “คนเกิดเดือนนี้ ทำดีเพื่อชุมชน”.../พิธีปิดโครงการสร้างสรรค์ แบ่งปันความรู้ สู่ชุมชน ประจำปี 2562 ณ โรงเรียนบ้านห้วยต้าวิทยา ตำบลนางพญา อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์.../เขื่อนสิริกิติ์ รับการตรวจประเมินรับรองมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวเพื่อนันทนาการจากสถาบันไอเอสโอ.../เขื่อนสิริกิติ์ จัดประชุมหัวหน้าหน่วยงาน ประจำเดือนตุลาคม 2562.../เ...[ 16 ตุลาคม 2562 ]
ผาซ่อมรายสัปดาห์ ฉบับที่ 38/2562 วันศุกร์ที่ 20 กันยายน 2562 หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ>>เขื่อนสิริกิติ์ ร่วมน้อมรำลึกถึงพระบิดาแห่งรัฐวิสาหกิจไทย 20 กันยายน “วันรัฐวิสาหกิจไทย” ประจำปี 2562.../เขื่อนสิริกิติ์ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา ประจำเดือนกันยายน 2562 ในโครงการ “จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.”.../เขื่อนสิริกิติ์ แสดงความยินดี ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก.../เขื่อนสิริกิติ์ จัดประชุมหัวหน้าหน่วยงานประจำเดือนกันยายน 2562 ครั้งที่ 9.../เขื่อนสิริกิติ์ ให้การต้อนรับนักเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลจริม อำเภอท่าปลา จังหวั...[ 15 ตุลาคม 2562 ]
ผาซ่อมรายสัปดาห์ ฉบับที่ 40/2562 วันศุกร์ที่ 4 ตุลาคม 2562 หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ>>สำนักงาน กกพ. เยี่ยมชมกิจการ กฟผ.เขื่อนสิริกิติ์.../จัดประชุมเตรียมข้อมูล ตรวจรับรองมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวเพื่อนันทนาการโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนสิริกิติ์.../เขื่อนสิริกิติ์ ร่วมประชุมเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของการปรับโครงสร้างองค์การ กฟผ..../ประชุมคณะทำงานการจัดการพลังงานเขื่อนสิริกิติ์ ประจำไตรมาสที่ 3.../เขื่อนสิริกิติ์ ร่วมเป็นพิธีกรจิตอาสางานฌาปนกิจศพ.../เขื่อนสิริกิติ์ หารือในการศึกษาความเป็นไปได้ในการก่อสร้างแหล่ง...[ 11 ตุลาคม 2562 ]
ผาซ่อมรายสัปดาห์ ฉบับที่ 39/2562 วันศุกร์ที่ 27 กันยายน 2562 หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ>>เขื่อนสิริกิติ์ จัดงาน “ร้อยใจรัก ร้อยใจผูกพัน” เพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้ปฏิบัติงานเกษียณอายุ ปี 2562.../นางบุญนาค พุ่มไสว รับรางวัลบุคคลต้นแบบที่มีการปฏิบัติสอดคล้องตามหลักธรรมภิบาล ปี 2562.../เขื่อนสิริกิติ์ ประชุมพิจารณาทางเลือกการศึกษางานเสริมความมั่นคงเขื่อนดินช่องเขาขาด.../เขื่อนสิริกิติ์ ร่วมงานสภากาแฟจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำเดือนกันยายน 2562.../เขื่อนสิริกิติ์ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลจังหวัดอุตร...[ 1 ตุลาคม 2562 ]
[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ] [ 58 ] [ 59 ] [ 60 ] [ 61 ] [ 62 ] [ 63 ] [ 64 ] [ 65 ] [ 66 ] [ 67 ] [ 68 ] [ 69 ] [ 70 ] [ 71 ] [ 72 ] [ 73 ] [ 74 ] [ 75 ] [ 76 ] [ 77 ] [ 78 ] [ 79 ] [ 80 ] [ 81 ] [ 82 ] [ 83 ] [ 84 ] [ 85 ] [ 86 ] [ 87 ] [ 88 ] [ 89 ] [ 90 ] [ 91 ] [ 92 ] [ 93 ] [ 94 ] [ 95 ] [ 96 ] [ 97 ] [ 98 ] [ 99 ] [ 100 ] [ 101 ] [ 102 ] [ 103 ] [ 104 ] [ 105 ] [ 106 ] [ 107 ] [ 108 ] [ 109 ] [ 110 ] [ 111 ] [ 112 ] [ 113 ] [ 114 ] [ 115 ] [ 116 ] [ 117 ] [ 118 ] [ 119 ] [ 120 ] [ 121 ] [ 122 ] [ 123 ] [ 124 ] [ 125 ] [ 126 ] [ 127 ] [ 128 ] [ 129 ] [ 130 ] [ 131 ] [ 132 ] [ 133 ] [ 134 ] [ 135 ] [ 136 ] [ 137 ] [ 138 ] [ 139 ] [ 140 ] [ 141 ] [ 142 ] [ 143 ] [ 144 ] [ 145 ] [ 146 ] [ 147 ] [ 148 ] [ 149 ] [ 150 ] [ 151 ]