ข่าวเขื่อนสิริกิติ์
ผาซ่อมรายสัปดาห์ ฉบับที่ 47/2562 วันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2562 หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ>>เขื่อนสิริกิติ์ จัดเสวนาผู้ใช้น้ำ ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ ลุ่มน้ำน่าน ประจำปี 2562.../ประชุมงานสำรวจศึกษาข้อมูลความเป็นไปได้ในการก่อสร้าง Coffer Dam ในอ่างเก็บน้ำเขื่อนสิริกิติ์.../วิสาหกิจชุมชนกลุ่มส่งเสริมอาชีพบ้านหาดไก่ต้อย ร่วมออกร้านงานกาชาด ประจำปี 2562 ณ สวนลุมพินี กรุงเทพฯ.../กฟผ. ลงนามต่ออายุบันทึกความเข้าใจ ครั้งที่ 3 กับ HEPCO สานต่อความร่วมมือด้านเทคนิควิชาการโรงไฟฟ้าพลังน้ำ.../เขื่อนสิริกิติ์ จัดประช...[ 9 ธันวาคม 2562 ]
ผาซ่อมรายสัปดาห์ ฉบับที่ 46/2562 วันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2562 หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ>>เขื่อนสิริกิติ์ จัดการแข่งขันฟุตซอล 5 คน ผาซ่อมคัพ ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 16.../เขื่อนสิริกิติ์ ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนชุมชนบ้านนากล่ำ ตำบลน้ำไคร้ อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์.../เขื่อนสิริกิติ์ จัดงานแสดงความยินดีกับผู้บริหารเขื่อนสิริกิติ์.../นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาโรงเรียนเทศบาลหัวดง เยี่ยมชมกิจการ กฟผ. ณ เขื่อนสิริกิติ์.../เขื่อนสิริกิติ์ ร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง วัดปากปาด.../เขื่อนสิริกิติ์ ...[ 20 พฤศจิกายน 2562 ]
ผาซ่อมรายสัปดาห์ ฉบับที่ 45/2562 วันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2562 หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ>>เขื่อนสิริกิติ์ มอบเช็คสนับสนุนการดำเนินการผลิตบรรจุภัณฑ์เม็ดมะม่วงหิมพานต์ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านหาดไก่ต้อย.../เขื่อนสิริกิติ์ ติดตามโครงการฯ สนับสนุนก้อนเชื้อเห็ดนางฟ้า โรงเรียนลับแลพิทยาคม.../เขื่อนสิริกิติ์ จัดประชุม Close Meeting งาน Minor Inspection (MI) และปรับปรุงอุปกรณ์ระบบไฟฟ้า Unit 3 (SRK-H03).../เขื่อนสิริกิติ์ มอบเช็คเงินสดและ Gift Voucher สนับสนุนการแข่งขันกอล์ฟการกุศล จังหวัดอุตรดิตถ์ ปี 2019.../เข...[ 12 พฤศจิกายน 2562 ]
ผาซ่อมรายสัปดาห์ ฉบับที่ 44/2562 วันศุกร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2562 หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ>>เขื่อนสิริกิติ์ สนับสนุนพันธุ์ปลา 100,000 ตัว ปล่อยลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะในพื้นที่ตำบลร่วมจิต อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์.../เขื่อนสิริกิติ์ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำเดือนตุลาคม.../เขื่อนสิริกิติ์ ถวายน้ำดื่มกิจกรรมงานกฐินพระราชทาน ประจำปี 2562.../เขื่อนสิริกิติ์ จัดอบรมหลักสูตร Power BI เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการงานให้กับผู้ปฏิบัติงาน.../เขื่อนสิริกิติ์ ร่วมนำเสนอกิจ...[ 5 พฤศจิกายน 2562 ]
ผาซ่อมรายสัปดาห์ ฉบับที่ 43/2562 วันศุกร์ที่ 25 ตุลาคม 2562 หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ>>เขื่อนสิริกิติ์ ร่วมวางพวงมาลาและพิธีน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว.../รายงานความก้าวหน้าในการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์เขื่อนสิริกิติ์.../สอ.กฟผ. สัญจรพบผู้ปฏิบัติงานเขื่อนสิริกิติ์.../สักการะพระพุทธสิริสัตตราช ณ สันเขื่อนสิริกิติ์.../เขื่อนสิริกิติ์ จัดประชุมคณะทำงานระบบบริหารมาตรฐานสากล ความเสี่ยง และควบคุมภายใน.../เขื่อนสิริกิติ์ ปลูกต้นตาว 200 ต้น เนื่องในวันรักษ์ต้นไ...[ 29 ตุลาคม 2562 ]
[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ] [ 58 ] [ 59 ] [ 60 ] [ 61 ] [ 62 ] [ 63 ] [ 64 ] [ 65 ] [ 66 ] [ 67 ] [ 68 ] [ 69 ] [ 70 ] [ 71 ] [ 72 ] [ 73 ] [ 74 ] [ 75 ] [ 76 ] [ 77 ] [ 78 ] [ 79 ] [ 80 ] [ 81 ] [ 82 ] [ 83 ] [ 84 ] [ 85 ] [ 86 ] [ 87 ] [ 88 ] [ 89 ] [ 90 ] [ 91 ] [ 92 ] [ 93 ] [ 94 ] [ 95 ] [ 96 ] [ 97 ] [ 98 ] [ 99 ] [ 100 ] [ 101 ] [ 102 ] [ 103 ] [ 104 ] [ 105 ] [ 106 ] [ 107 ] [ 108 ] [ 109 ] [ 110 ] [ 111 ] [ 112 ] [ 113 ] [ 114 ] [ 115 ] [ 116 ] [ 117 ] [ 118 ] [ 119 ] [ 120 ] [ 121 ] [ 122 ] [ 123 ] [ 124 ] [ 125 ] [ 126 ] [ 127 ] [ 128 ] [ 129 ] [ 130 ] [ 131 ] [ 132 ] [ 133 ] [ 134 ] [ 135 ] [ 136 ] [ 137 ] [ 138 ] [ 139 ] [ 140 ] [ 141 ] [ 142 ] [ 143 ] [ 144 ] [ 145 ] [ 146 ] [ 147 ] [ 148 ] [ 149 ] [ 150 ] [ 151 ]