ข่าวเขื่อนสิริกิติ์
ข่าวผาซ่อมรายสัปดาห์ ฉบับที่ 6/2562 วันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ>>เขื่อนสิริกิติ์ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนเขื่อนสิริกิติ์.../เขื่อนสิริกิติ์ ถวายน้ำดื่ม น้ำใจ กฟผ. สนับสนุนศาสนพิธี ณ วัดพระแท่นศิลาอาสน์ พระอารามหลวง.../ผู้ปฏิบัติงานเขื่อนสิริกิติ์ ตรวจสุขภาพประจำปี 2562.../กองบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าเขื่อนสิริกิติ์ เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรม Coffee talk ครั้งที่ 1/2562.../เขื่อนสิริกิติ์ มอบปฏิทิน กฟผ. ปี 2562 ให้กับกลุ่มแปรรูปเม็ดมะม่วงหิมพานต...[ 11 กุมภาพันธ์ 2562 ]
ข่าวผาซ่อมรายสัปดาห์ ฉบับที่ 5/2562 วันศุกร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ>>เขื่อนสิริกิติ์ ร่วมกับอำเภอน้ำปาดและชุมชนบ้านงอมสัก สร้างฝายชะลอน้ำ ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่ป่าอนุรักษ์.../ผู้บริหารพบผู้ปฏิบัติงานเขื่อนสิริกิติ์ ครั้งที่ 1/2562.../ประชุมระบบ Multisite Management กองบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าระหว่างเขื่อนสิริกิติ์ และเขื่อนภูมิพล ประจำปี 2562.../พุทธศาสนิกชนเขื่อนสิริกิติ์ ร่วมปฏิบัติธรรมขอความเป็นสิริมงคลพระพุทธสิริสัตตราช.../กองบริหารเขื่อนสิริกิต...[ 8 กุมภาพันธ์ 2562 ]
ข่าวผาซ่อมรายสัปดาห์ ฉบับที่ 4/2562 วันศุกร์ที่ 25 มกราคม 2562 หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ>>เขื่อนสิริกิติ์ เสริมสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ระหว่างเกษตรกรทำนาท้ายน้ำ และชุมชนต้นน้ำ.../เขื่อนสิริกิติ์ เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน “กอล์ฟประเพณีเชื่อมสัมพันธไมตรี 5 เส้า” ปี 2562.../เขื่อนสิริกิติ์ ร่วมอวยพรปีใหม่หัวหน้าส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น.../เขื่อนสิริกิติ์ จัดอบรมผู้ปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัย ครั้งที่ 1/2562.../ตรวจสอบและแก้ไขระบบสูบน้ำ ช่วยภัยแล้งในพื้นที่รอบเขื่อนสิริกิติ์.../เขื่อนสิริกิต...[ 28 มกราคม 2562 ]
ข่าวผาซ่อมรายสัปดาห์ ฉบับที่ 3/2562 วันศุกร์ที่ 18 มกราคม 2562 หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ>>เขื่อนสิริกิติ์ ให้การต้อนรับ พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ในโอกาสเดินทางมามอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทานแก่ประชาชนผู้ประสบภัยหนาว จังหวัดอุตรดิตถ์.../เข้าพบและคารวะเพื่อขอพรปีใหม่ หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดอุตรดิตถ์.../เขื่อนสิริกิติ์ ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสวันสถาปนาฝ่ายปฏิบัติการภาคเหนือ ครบรอบ ปีที่ 47.../เขื่อนสิริกิติ์ รับฟังการสื่อสารทิศทางสายงาน รวฟ. ประจำปี 2562.../เยี่ยมคารวะและสวัสดีปีใหม่ 2562 อ...[ 22 มกราคม 2562 ]
ข่าวผาซ่อมรายสัปดาห์ ฉบับที่ 2/2562 วันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2562 หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ>>เขื่อนสิริกิติ์ ร่วมออกร้านนิทรรศการในงานพระยาพิชัยดาบหัก และงานกาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2562.../ชาวเขื่อนสิริกิติ์ รับพรปีใหม่ 2562 จาก ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดอุตรดิตถ์.../คณะอาจารย์ และเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ศึกษาดูงาน ณ เขื่อนสิริกิติ์.../เขื่อนสิริกิติ์ ลงพื้นที่พบปะชุมชนตำบลท่าแฝก ตามโครงการ “เขื่อนสิริกิติ์สัญจรเยี่ยมเยือนชุมชนรอบโรงไฟฟ้า” ครั้งที่ 1/2562....[ 16 มกราคม 2562 ]
[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ] [ 58 ] [ 59 ] [ 60 ] [ 61 ] [ 62 ] [ 63 ] [ 64 ] [ 65 ] [ 66 ] [ 67 ] [ 68 ] [ 69 ] [ 70 ] [ 71 ] [ 72 ] [ 73 ] [ 74 ] [ 75 ] [ 76 ] [ 77 ] [ 78 ] [ 79 ] [ 80 ] [ 81 ] [ 82 ] [ 83 ] [ 84 ] [ 85 ] [ 86 ] [ 87 ] [ 88 ] [ 89 ] [ 90 ] [ 91 ] [ 92 ] [ 93 ] [ 94 ] [ 95 ] [ 96 ] [ 97 ] [ 98 ] [ 99 ] [ 100 ] [ 101 ] [ 102 ] [ 103 ] [ 104 ] [ 105 ] [ 106 ] [ 107 ] [ 108 ] [ 109 ] [ 110 ] [ 111 ] [ 112 ] [ 113 ] [ 114 ] [ 115 ] [ 116 ] [ 117 ] [ 118 ] [ 119 ] [ 120 ] [ 121 ] [ 122 ] [ 123 ] [ 124 ] [ 125 ] [ 126 ] [ 127 ] [ 128 ] [ 129 ] [ 130 ] [ 131 ] [ 132 ] [ 133 ] [ 134 ] [ 135 ] [ 136 ] [ 137 ] [ 138 ] [ 139 ]