ข่าวเขื่อนสิริกิติ์
ข่าวซ่อมรายสัปดาห์ ฉบับที่ 20/2563 วันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม 2563 หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ>>เขื่อนสิริกิติ์ ส่งมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ป้องกัน COVID-19 มูลค่ารวม 445,000 บาท ให้กับโรงพยาบาลในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ รวม 10 โรงพยาบาล และหน่วยงานสาธารณสุข.../เขื่อนสิริกิติ์ ประชุมสรุปแนวทางแก้ไขปัญหางาน Overhaul และงานปรับปรุงอุปกรณ์ โรงไฟฟ้าท้ายเขื่อนชลประทานเขื่อนนเรศวร.../ตรวจสอบบานประตูระบายน้ำเขื่อนดินช่องเขาขาด สนับสนุนบรรเทาภัยแล้งของอำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์.../เขื่อนสิริกิติ์ ให้สัมภาษณ์การบริหาร...[ 18 พฤษภาคม 2563 ]
ข่าวซ่อมรายสัปดาห์ ฉบับที่ 19/2563 วันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม 2563 หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ>>เขื่อนสิริกิติ์ ผลิตตู้เก็บสิ่งส่งตรวจความดันบวก ส่งมอบให้กับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ สู้ COVID-19.../เขื่อนสิริกิติ์ เป็นกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์มอบอุปกรณ์ป้องกัน COVID-19 โรงพยาบาลในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์.../อขส. ให้สัมภาษณ์การบริหารจัดการน้ำของเขื่อนสิริกิติ์.../เขื่อนสิริกิติ์ ลงพื้นที่อำเภอน้ำปาดสำรวจข้อมูล ช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนจากภัยแล้ง.../เขื่อนสิริกิติ์ ส่งมอบอาหารกล่องโรงพยาบาลอุ...[ 12 พฤษภาคม 2563 ]
ข่าวซ่อมรายสัปดาห์ ฉบับที่ 18/2563 วันศุกร์ที่ 1 พฤษภาคม 2563 หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ>>เขื่อนสิริกิติ์ ติดตามการดูแลจิตใจผู้ปฏิบัติงานเดินเครื่องรายบุคคลช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ครั้งที่ 2.../เขื่อนสิริกิติ์ ส่งมอบเสากดเจลแอลกอฮอล์แบบเท้าเหยียบให้กับ ฝ่ายแพทย์และอนามัย (อพอ.).../เขื่อนสิริกิติ์ ปล่อยพันธุ์ปลาลงสู่อ่างเก็บน้ำเขื่อนสิริกิติ์.../เขื่อนสิริกิติ์ ร่วมกับชุมชนบ้านปากปาดหารือเเนวทางพัฒนาชุมชนใกล้เคียงเขื่อนสิริกิติ์.../ผู้ปฏิบัติงานเขื่อนสิริกิติ์ ได้รับเชิญเป็นพิธีกร ...[ 7 พฤษภาคม 2563 ]
ข่าวซ่อมรายสัปดาห์ ฉบับที่ 17/2563 วันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2563 หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ>>เขื่อนสิริกิิติ์ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งส่งมอบแอลกอฮอล์ เจล จำนวน 2,510 ขวดฝ่าวิกฤต COVID-19 ให้กับโรงพยาบาลและหน่วยงานต่าง ๆ ในพื้นที่อำเภอท่าปลา และอำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์…/ชมรมกอล์ฟผาซ่อมเขื่อนสิริกิติ์ มอบถุงยังชีพ ช่วยเหลือแคดดี้ผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของ COVID-19…/เขื่อนสิริกิติ์ สนับสนุนการปรับปรุงตู้อบเม็ดมะม่วงหิมพานต์กลุ่มแปรรูปเม็ดมะม่วงหิมพานต์บ้านกิ่วเคียน ตำบลจริม อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์…/เข...[ 28 เมษายน 2563 ]
ข่าวซ่อมรายสัปดาห์ ฉบับที่ 16/2563 วันศุกร์ที่ 17 เมษายน 2563 หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ>>เขื่อนสิริกิติ์ สนับสนุนงบประมาณจัดซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรด พร้อมมอบอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล และอาหารกล่อง ให้กับโรงพยาบาลอุตรดิตถ์.../เขื่อนสิริกิติ์ ทดสอบการเดินเครื่องด้วย Remote Control ผ่านระบบสื่อสาร กฟผ. โดยสั่งการผ่าน notebook กรณีฉุกเฉินเกิดการแพร่ระบาดของโรค COVID-19.../เขื่อนสิริกิติ์ แจกจ่ายอาหารกล่องให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19.../เขื่อนสิริกิติ์ มอบอุปกรณ์ป้องกันอันตรา...[ 20 เมษายน 2563 ]
[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ] [ 58 ] [ 59 ] [ 60 ] [ 61 ] [ 62 ] [ 63 ] [ 64 ] [ 65 ] [ 66 ] [ 67 ] [ 68 ] [ 69 ] [ 70 ] [ 71 ] [ 72 ] [ 73 ] [ 74 ] [ 75 ] [ 76 ] [ 77 ] [ 78 ] [ 79 ] [ 80 ] [ 81 ] [ 82 ] [ 83 ] [ 84 ] [ 85 ] [ 86 ] [ 87 ] [ 88 ] [ 89 ] [ 90 ] [ 91 ] [ 92 ] [ 93 ] [ 94 ] [ 95 ] [ 96 ] [ 97 ] [ 98 ] [ 99 ] [ 100 ] [ 101 ] [ 102 ] [ 103 ] [ 104 ] [ 105 ] [ 106 ] [ 107 ] [ 108 ] [ 109 ] [ 110 ] [ 111 ] [ 112 ] [ 113 ] [ 114 ] [ 115 ] [ 116 ] [ 117 ] [ 118 ] [ 119 ] [ 120 ] [ 121 ] [ 122 ] [ 123 ] [ 124 ] [ 125 ] [ 126 ] [ 127 ] [ 128 ] [ 129 ] [ 130 ] [ 131 ] [ 132 ] [ 133 ] [ 134 ] [ 135 ] [ 136 ] [ 137 ] [ 138 ] [ 139 ] [ 140 ] [ 141 ] [ 142 ] [ 143 ] [ 144 ] [ 145 ] [ 146 ] [ 147 ] [ 148 ] [ 149 ] [ 150 ] [ 151 ]