ข่าวเขื่อนสิริกิติ์
ข่าวซ่อมรายสัปดาห์ ฉบับที่ 25/2563 วันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน 2563 หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ>>เขื่อนสิริกิติ์ ให้สัมภาษณ์ Thai PBS เรื่องการบริหารจัดการน้ำเขื่อนสิริกิติ์.../เขื่อนสิริกิติ์ สนับสนุนพันธุ์ไม้ผล ตามโครงการวิจัยฯ ในพื้นที่ต้นน้ำ จังหวัดน่าน...เขื่อนสิริกิติ์ สนับสนุนพันธุ์ปลาตำบลจริม ประจำปี 2563/เขื่อนสิริกิติ์ ประชุมการตรวจประเมินภายใน ครั้งที่ 1/2563 ระบบบริหารงานมาตรฐานสากล (Global Standard).../ร้านอาหารระเบียงน่านเขื่อนสิริกิติ์ รับการตรวจประเมินร้านอาหารตามเกณฑ์ Clean Food Good Taste...[ 22 มิถุนายน 2563 ]
ข่าวซ่อมรายสัปดาห์ ฉบับที่ 24/2563 วันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน 2563 หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ>>เขื่อนสิริกิติ์ ลงพื้นที่แก้ไขปัญหาภัยแล้งบ้านห้วยต้า ตำบลนางพญา อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์.../ประชุมคณะทำงานบริหารจัดการสินทรัพย์เขื่อนสิริกิติ์ ครั้งที่ 4/2563.../ประชุมพัฒนาหมู่บ้านเขื่อนสิริกิติ์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10.../เขื่อนสิริกิติ์ เข้าพบพัฒนาการอำเภอท่าปลารายงานการช่วยเหลือกลุ่มอาชีพรอบเขื่อนสิริกิติ์.../เขื่อนสิริกิติ์ มอบกระเช้าดอกไม้ เยี่...[ 15 มิถุนายน 2563 ]
ข่าวซ่อมรายสัปดาห์ ฉบับที่ 23/2563 วันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน 2563 หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ>>เขื่อนสิริกิติ์ เปิดพื้นที่ขายสินค้าชุมชนเพิ่มรายได้ให้ชุมชนรอบเขื่อน.../กฟผ. เขื่อนสิริกิติ์ ร่วมกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล ในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี.../เขื่อนสิริกิติ์ จัดประชุมหัวหน้าหน่วยงาน ประจำเดือนมิถุนายน 2563.../เขื่อนสิริกิติ์ เป็นเจ้าภาพประชุมติดตามผลการดำเนินงานโครงการแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน อันเนื่องมาจากปัญหาภัยแล้งในพื้นที่อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์.../เขื่...[ 8 มิถุนายน 2563 ]
ข่าวซ่อมรายสัปดาห์ ฉบับที่ 21/2563 วันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2563 หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ>>เขื่อนสิริกิติ์ ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ NBT ถวายพระพร เนื่องในโอกาสครบรอบเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี…/ติดตามการดูแลจิตใจผู้ปฏิบัติงานเขื่อนสิริกิติ์ ช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ครั้งที่ 3…/เขื่อนสิริกิติ์ สนับสนุนงบประมาณจัดซื้อเครื่องทำให้ปราศจากเชื้อด้วยแสงอุลตร้าไวโอเลต โรงพยาบาลน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์…/โรงไฟฟ้าพลังน้ำท้ายเขื่อนชลประทานเขื่อนนเรศวร จ.พิษณุโลก ขนานเครื่องเข้าร...[ 2 มิถุนายน 2563 ]
ข่าวซ่อมรายสัปดาห์ ฉบับที่ 22/2563 วันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2563 หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ>>เขื่อนสิริกิติ์ ส่งมอบสิ่งของจำเป็นช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ COVID-19 ภายใต้กิจกรรม “ตู้ปันสุข”.../เขื่อนสิริกิติ์ ร่วมเวทีวิพากษ์ต้นร่างหนังสือประวัติศาสตร์ท่าปลาตำบลนางพญา.../เขื่อนสิริกิติ์ จัดอบรมหลักสูตรความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน.../เขื่อนสิริกิติ์ ร่วมบริจาคโลหิตในพื้นที่อำเภอท่าปลา สภากาชาดไทย ครั้งที่ 2/2563.../...[ 1 มิถุนายน 2563 ]
[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ] [ 58 ] [ 59 ] [ 60 ] [ 61 ] [ 62 ] [ 63 ] [ 64 ] [ 65 ] [ 66 ] [ 67 ] [ 68 ] [ 69 ] [ 70 ] [ 71 ] [ 72 ] [ 73 ] [ 74 ] [ 75 ] [ 76 ] [ 77 ] [ 78 ] [ 79 ] [ 80 ] [ 81 ] [ 82 ] [ 83 ] [ 84 ] [ 85 ] [ 86 ] [ 87 ] [ 88 ] [ 89 ] [ 90 ] [ 91 ] [ 92 ] [ 93 ] [ 94 ] [ 95 ] [ 96 ] [ 97 ] [ 98 ] [ 99 ] [ 100 ] [ 101 ] [ 102 ] [ 103 ] [ 104 ] [ 105 ] [ 106 ] [ 107 ] [ 108 ] [ 109 ] [ 110 ] [ 111 ] [ 112 ] [ 113 ] [ 114 ] [ 115 ] [ 116 ] [ 117 ] [ 118 ] [ 119 ] [ 120 ] [ 121 ] [ 122 ] [ 123 ] [ 124 ] [ 125 ] [ 126 ] [ 127 ] [ 128 ] [ 129 ] [ 130 ] [ 131 ] [ 132 ] [ 133 ] [ 134 ] [ 135 ] [ 136 ] [ 137 ] [ 138 ] [ 139 ] [ 140 ] [ 141 ] [ 142 ] [ 143 ] [ 144 ] [ 145 ] [ 146 ] [ 147 ] [ 148 ] [ 149 ] [ 150 ] [ 151 ]