ข่าวเขื่อนสิริกิติ์
ข่าวผาซ่อมรายสัปดาห์ ฉบับที่ 15/2562 วันศุกร์ที่ 12 เมษายน 2562 หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ>>เขื่อนสิริกิติ์ สืบสานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2562.../เขื่อนสิริกิติ์ ร่วมหารือแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของชุมชนรอบเขื่อนสิริกิติ์ กับ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย.../เขื่อนสิริกิติ์ อบรมหลักสูตร Power BI เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการงานได้อย่างคล่องตัว.../ประชุมหัวหน้าหน่วยงานประจำเดือนมีนาคม 2562.../เขื่อนสิริกิติ์ ร่วมออกหน่วยบริการ อำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่ ณ องค์การบริหารส่...[ 17 เมษายน 2562 ]
ข่าวผาซ่อมรายสัปดาห์ ฉบับที่ 14/2562 วันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2562 หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ>>เขื่อนสิริกิติ์ ร่วมพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดอุตรดิตถ์.../เขื่อนสิริกิติ์ ถวายน้ำดื่ม น้ำใจ กฟผ. สนับสนุนพิธีอัญเชิญน้ำศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดอุตรดิตถ์ ณ วัดพระแท่นศิลาอาสน์ พระอารามหลวง.../เขื่อนสิริกิติ์ เชิญชวนผู้ปฏิบัติงานทุกระดับทุกหน่วยงานภายในเขื่อนสิริกิติ์ ร่วมกิจกรรม “Big Cleaning Day" และวันรวมใจ 5 ส เขื่อนสิริกิติ์.../เขื่อนสิริกิติ์ สนับสนุนโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำ...[ 9 เมษายน 2562 ]
ข่าวผาซ่อมรายสัปดาห์ ฉบับที่ 13/2562 วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2562 หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ>>โครงการ Thailand PGA & Sirikit Dam Youth & Junior Golf Summer Camp 2019 ณ เขื่อนสิริกิติ์ อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์.../กองบำรุงรักษาโยธาเขื่อนสิริกิติ์ เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรม Coffee talk ครั้งที่ 2/2562.../เขื่อนสิริกิติ์ มอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีในงานเลี้ยงส่งหัวหน้าส่วนราชการชมรมมิตรไมตรีจังหวัดอุตรดิตถ์.../เขื่อนสิริกิติ์ ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสเปิดบริการโรงพยาบาลพิษณุเวช-อุตรดิตถ์.../เขื่อนสิร...[ 2 เมษายน 2562 ]
ข่าวผาซ่อมรายสัปดาห์ ฉบับที่ 12/2562 วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2562 หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ>>กฟผ. เขื่อนสิริกิติ์ มอบเงินสนับสนุนกิจกรรมสร้างฝายมีชีวิต เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าต้นน้ำให้กับชุมชนจังหวัดน่าน ตามโครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาป่าต้นน้ำน่าน.../เขื่อนสิริกิติ์ สาธิตการทำน้ำยาอเนกประสงค์ให้กับผู้สูงอายุในพื้นที่ ต.จริม อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์.../สมาชิก สร.กฟผ.เขื่อนสิริกิติ์ ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 ณ เขื่อนสิริกิติ์.../เขื่อนสิริกิติ์ ร่วมกิจกรรมตามโครงการออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุขสร้างรอยย...[ 27 มีนาคม 2562 ]
ข่าวผาซ่อมรายสัปดาห์ ฉบับที่ 11/2562 วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2562 หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ>>เขื่อนสิริกิติ์ ร่วมฝึกการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยระดับจังหวัด ณ โรงแรมสีหราช อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์…/ประชุมสรุปแผนงานโครงการความร่วมมือฯ ประจำปี 2561 และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงแผนการดำเนินงาน ประจำปี 2562 โครงการความร่วมมือด้านเทคนิค-วิชาการโรงไฟฟ้าพลังน้ำระหว่าง กฟผ. กับ ฟฟล…./สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ ศึกษาดูงาน ณ เขื่อนสิริกิติ์…/สอ.กฟผ. สัญจรประชาสัมพันธ์ โครงการ “Mobile Application EGAT SC”...[ 19 มีนาคม 2562 ]
[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ] [ 58 ] [ 59 ] [ 60 ] [ 61 ] [ 62 ] [ 63 ] [ 64 ] [ 65 ] [ 66 ] [ 67 ] [ 68 ] [ 69 ] [ 70 ] [ 71 ] [ 72 ] [ 73 ] [ 74 ] [ 75 ] [ 76 ] [ 77 ] [ 78 ] [ 79 ] [ 80 ] [ 81 ] [ 82 ] [ 83 ] [ 84 ] [ 85 ] [ 86 ] [ 87 ] [ 88 ] [ 89 ] [ 90 ] [ 91 ] [ 92 ] [ 93 ] [ 94 ] [ 95 ] [ 96 ] [ 97 ] [ 98 ] [ 99 ] [ 100 ] [ 101 ] [ 102 ] [ 103 ] [ 104 ] [ 105 ] [ 106 ] [ 107 ] [ 108 ] [ 109 ] [ 110 ] [ 111 ] [ 112 ] [ 113 ] [ 114 ] [ 115 ] [ 116 ] [ 117 ] [ 118 ] [ 119 ] [ 120 ] [ 121 ] [ 122 ] [ 123 ] [ 124 ] [ 125 ] [ 126 ] [ 127 ] [ 128 ] [ 129 ] [ 130 ] [ 131 ] [ 132 ] [ 133 ] [ 134 ] [ 135 ] [ 136 ] [ 137 ] [ 138 ] [ 139 ]