ข่าวเขื่อนสิริกิติ์
ข่าวซ่อมรายสัปดาห์ ฉบับที่ 31/2563 วันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2563 หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ>>เขื่อนสิริกิติ์ ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรและพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี และพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 28 กรกฎาคม 2563.../ผู้บริหารพบผู้ปฏิบัติงานเขื่อนสิริกิติ์ ครั้งที่ 1/2563.../บรรยากาศ "ตลาดนัดพระเครื่อง" ครั้งที่ 2 ประจำเดือนสิงหาคม 2563 ณ เขื่อนสิริกิติ์.../เขื่อนสิริกิติ์ ประชุมศึกษาความเหมาะสมในการปรับปรุงเครื่องกำเนิดไฟฟ้า เครื่องที่ 4 โรงไฟฟ้...[ 4 สิงหาคม 2563 ]
ข่าวซ่อมรายสัปดาห์ ฉบับที่ 30/2563 วันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2563 หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ>>เขื่อนสิริกิติ์ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ประจำปี 2563.../เขื่อนสิริกิติ์ บันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง.../เขื่อนสิริกิติ์ ทบทวนแนวทางการจัดทำรายงาน ISO 26000 ประจำปี 2563.../เขื่อนสิริกิติ์ ประชุมการตรวจประเมินบริหารความเสี่ยงเเละควบคุมภายใน.../เขื่อนสิ...[ 31 กรกฎาคม 2563 ]
ข่าวซ่อมรายสัปดาห์ ฉบับที่ 29/2563 วันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2563 หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ>>เขื่อนสิริกิติ์ สนับสนุนพันธุ์ปลาในพื้นที่อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์.../เขื่อนสิริกิติ์ จัดประชุมคณะทำงาน Commissioning โรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนคลองตรอน.../ประชุมคณะทำงานจัดทำ AAR สรุปงานตลาดนัดพระเครื่องส่งเสริมการท่องเที่ยว ณ เขื่อนสิริกิติ์.../ตรวจสอบบานประตูระบายน้ำเขื่อนสิริกิติ์ ปี 2563.../ประชุมคณะผู้ตรวจประเมินผลการดำเนินการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในตนเอง เขื่อนสิริกิติ์.../เขื่อนสิริกิติ์ จัดประชุมหั...[ 23 กรกฎาคม 2563 ]
ข่าวซ่อมรายสัปดาห์ ฉบับที่ 28/2563 วันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2563 หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ>>เขื่อนสิริกิติ์ สนับสนุนผู้ปฏิบัติงาน และเครื่องจักรในการบูรณะวัดหาดล้าเหนือ ตำบลร่วมจิต อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์…/เขื่อนสิริกิติ์ มอบชุดเครื่องมือช่างพัฒนากลุ่มอาชีพชุมชนใกล้เคียงเขื่อนสิริกิติ์…/เขื่อนสิริกิติ์ มอบน้ำดื่มสนับสนุนโครงการส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตรปี 2563…/เขื่อนสิริกิติ์ ร่วมกับ วว. และปราชญ์อำเภอท่าปลาลงพื้นที่ศึกษาเก็บข้อมูลบริบท และศักยภาพชุมชนอำเภอท่าปลา…/เขื่อนสิริกิติ์ บูรณากา...[ 13 กรกฎาคม 2563 ]
ข่าวซ่อมรายสัปดาห์ ฉบับที่ 26/2563 วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2563 หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ>>เขื่อนสิริกิติ์ บันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10.../เขื่อนสิริกิติ์ มอบเสากดเจลแอลกอฮอล์ สร้างสุขอนามัยสู่ชุมชนในพื้นที่รอบเขื่อน.../เขื่อนสิริกิติ์ ให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งในพื้นที่บ้านห้วยไคร้ ตำบลแสนตอ อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์.../เขื่อนสิริกิติ์ ถวายเทียนพรรษา และผ้าอาบน้ำฝนเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2563.../เขื่อนสิริกิติ์ ลงพื้นที่ช...[ 30 มิถุนายน 2563 ]
[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ] [ 58 ] [ 59 ] [ 60 ] [ 61 ] [ 62 ] [ 63 ] [ 64 ] [ 65 ] [ 66 ] [ 67 ] [ 68 ] [ 69 ] [ 70 ] [ 71 ] [ 72 ] [ 73 ] [ 74 ] [ 75 ] [ 76 ] [ 77 ] [ 78 ] [ 79 ] [ 80 ] [ 81 ] [ 82 ] [ 83 ] [ 84 ] [ 85 ] [ 86 ] [ 87 ] [ 88 ] [ 89 ] [ 90 ] [ 91 ] [ 92 ] [ 93 ] [ 94 ] [ 95 ] [ 96 ] [ 97 ] [ 98 ] [ 99 ] [ 100 ] [ 101 ] [ 102 ] [ 103 ] [ 104 ] [ 105 ] [ 106 ] [ 107 ] [ 108 ] [ 109 ] [ 110 ] [ 111 ] [ 112 ] [ 113 ] [ 114 ] [ 115 ] [ 116 ] [ 117 ] [ 118 ] [ 119 ] [ 120 ] [ 121 ] [ 122 ] [ 123 ] [ 124 ] [ 125 ] [ 126 ] [ 127 ] [ 128 ] [ 129 ] [ 130 ] [ 131 ] [ 132 ] [ 133 ] [ 134 ] [ 135 ] [ 136 ] [ 137 ] [ 138 ] [ 139 ] [ 140 ] [ 141 ] [ 142 ] [ 143 ] [ 144 ] [ 145 ] [ 146 ] [ 147 ] [ 148 ] [ 149 ] [ 150 ] [ 151 ]