ข่าวเขื่อนสิริกิติ์
ข่าวผาซ่อมรายสัปดาห์ ฉบับที่ 21/2562 วันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2562 หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ>>เขื่อนสิริกิติ์ ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี.../เขื่อนสิริกิติ์ ร่วมโครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม.../แสดงความยินดีเนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง.../เขื่อนสิริกิติ์ ร่วมสภากาแฟจังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 5/2562.../เขื่อนสิริกิติ์ ประชุมการตรวจประเมินภายใน ครั้งที่ 1/2562 ระบบบริหารงานมาตรฐานสากล (Global Standard).../สมาชิก สร.กฟผ. มอบก...[ 28 พฤษภาคม 2562 ]
ข่าวผาซ่อมรายสัปดาห์ ฉบับที่ 20/2562 วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2562 หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ>>การช่วยเหลือภัยแล้งของเขื่อนสิริกิติ์ ประจำปี 2562.../เขื่อนสิริกิติ์ ร่วมรับเสด็จกรมสมเด็จพระเทพฯ ในโอกาสเปิดการสัมมนารักษ์ป่าน่าน ครั้ง 4.../เขื่อนสิริกิติ์ ติดตามความก้าวหน้า และตรวจสอบงานวิจัยฯ ในการประชุมรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัยฯ คสวน-ขส. ครั้งที่ 4/2562.../เขื่อนสิริกิติ์ ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่โครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน กฟผ.แม่เมาะ.../เขื่อนสิริกิติ์ จัดประชุมหัวหน้าหน่วยงานประจำเดือ...[ 22 พฤษภาคม 2562 ]
ข่าวผาซ่อมรายสัปดาห์ ฉบับที่ 19/2562 วันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2562 หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ>>เขื่อนสิริกิติ์ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งอำเภอท่าปลา.../เขื่อนสิริกิติ์ ให้การต้อนรับเยาวชนอำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง เยี่ยมชมกิจการ.../สนับสนุนปฏิบัติการดับไฟป่าในพื้นที่รอบเขื่อนสิริกิติ์.../เขื่อนสิริกิติ์ ให้ความรู้ความเข้าใจผู้ปฏิบัติงานสัญญาซื้อขายไฟฟ้าโรงไฟฟ้าน้ำงึม สปป.ลาว และโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนสิริกิติ์.../...[ 13 พฤษภาคม 2562 ]
ข่าวผาซ่อมรายสัปดาห์ ฉบับที่ 17/2562 วันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562 หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ>>เขื่อนสิริกิติ์ จัดพิธีถวายราชสักการะ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร.../เขื่อนสิริกิติ์ จัดกิจกรรม รดน้ำดำหัว ขอพรผู้อาวุโส และผู้บริหารเขื่อนสิริกิติ์ ประจำปี 2562.../เขื่อนสิริกิติ์ ร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2562.../กองเดินเครื่องเขื่อนสิริกิติ์ ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ ประจำปี 2562 และรดน้ำขอพรผู้สูงอายุในโครงการดูแลผู้สูงวัย ใส่ใจผู้เสีย...[ 7 พฤษภาคม 2562 ]
ข่าวผาซ่อมรายสัปดาห์ ฉบับที่ 16/2562 วันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2562 หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ>>เขื่อนสิริกิติ์ เป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี ณ วัดดอนมูลชัย อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก.../นายบรรจง ศรีสอาด กบส-ฟ. รับมอบรางวัล ผู้กระทำความดี ประจำปี 2561 จากมูลนิธิกำธน สินธวานนท์.../ชมรมผู้ปฏิบัติงานเขื่อนสิริกิติ์ มอบกระเช้าให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงาน.../ประชุมชมรมรัฐวิสาหกิจเพื่อชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งทึ่ 2/2562.../สืบสานประเพณีสงกรานต์ สนับสนุนของขวัญให้ผู้สูงอายุชุมชนรอบเขื่อนสิริกิติ์.../...[ 19 เมษายน 2562 ]
[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ] [ 58 ] [ 59 ] [ 60 ] [ 61 ] [ 62 ] [ 63 ] [ 64 ] [ 65 ] [ 66 ] [ 67 ] [ 68 ] [ 69 ] [ 70 ] [ 71 ] [ 72 ] [ 73 ] [ 74 ] [ 75 ] [ 76 ] [ 77 ] [ 78 ] [ 79 ] [ 80 ] [ 81 ] [ 82 ] [ 83 ] [ 84 ] [ 85 ] [ 86 ] [ 87 ] [ 88 ] [ 89 ] [ 90 ] [ 91 ] [ 92 ] [ 93 ] [ 94 ] [ 95 ] [ 96 ] [ 97 ] [ 98 ] [ 99 ] [ 100 ] [ 101 ] [ 102 ] [ 103 ] [ 104 ] [ 105 ] [ 106 ] [ 107 ] [ 108 ] [ 109 ] [ 110 ] [ 111 ] [ 112 ] [ 113 ] [ 114 ] [ 115 ] [ 116 ] [ 117 ] [ 118 ] [ 119 ] [ 120 ] [ 121 ] [ 122 ] [ 123 ] [ 124 ] [ 125 ] [ 126 ] [ 127 ] [ 128 ] [ 129 ] [ 130 ] [ 131 ] [ 132 ] [ 133 ] [ 134 ] [ 135 ] [ 136 ] [ 137 ] [ 138 ] [ 139 ]