ข่าวเขื่อนสิริกิติ์
ข่าวซ่อมรายสัปดาห์ ฉบับที่ 15/2565 วันศุกร์ที่ 15 เมษายน 2565 หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ>>กฟผ. ส่งมอบถุงยังชีพผ่านนายอำเภอ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนกลุ่มเปราะบางในพื้นที่อำเภอท่าปลา และอำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์.../เขื่อนสิริกิติ์ ร่วมในพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2565.../เขื่อนสิริกิติ์ สนับสนุนน้ำดื่มสำหรับเจ้าหน้าที่ ณ จุดตรวจหลัก ในพื้นที่ตำบลร่วมจิต ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2565.../เขื่อนสิริกิติ์ สนับสนุนน้ำดื่ม สำหรับเจ้าหน้าที่ ณ จุดตรวจ...[ 18 เมษายน 2565 ]
ข่าวซ่อมรายสัปดาห์ ฉบับที่ 14/2565 วันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2565 หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ>>เขื่อนสิริกิติ์ เดินหน้าชี้แจงสถานการณ์น้ำในพื้นที่ท้ายน้ำ จังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดนครสวรรค์.../เขื่อนสิริกิติ์ ให้การต้อนรับรองนายกรัฐมนตรี พลเอก ประวิทย์ วงษ์สุวรรณในโอกาสติดตามโครงการก่อสร้างสะพานเชื่อมโยงเศรษฐกิจภูมิภาคเวียงผา-ปากนาย.../กฟผ. สนับสนุนน้ำดื่ม น้ำใจ กฟผ. ให้กับผู้รับวัคซีนป้องกัน COVID-19 ตำบลหาดล้า อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์.../เขื่อนสิริกิติ์ ให้สัมภาษณ์การบริหารจัดการน้ำ พร้อมยืนยันเขื่อนส...[ 11 เมษายน 2565 ]
ข่าวซ่อมรายสัปดาห์ ฉบับที่ 13/2565 วันศุกร์ที่ 1 เมษายน 2565 หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ>>เขื่อนสิริกิติ์ Kick Off มาตรการการลดการใช้พลังงาน 20%.../โรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนคลองตรอนและโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ์ รับการตรวจตามมาตรฐานของประเทศไทย (T-VER).../เขื่อนสิริกิติ์ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ 6 เมษายน 2565.../กฟผ. สนับสนุนน้ำดื่ม น้ำใจ กฟผ. ให้กับผู้รับวัคซีนป้องกัน COVID-19 ตำบลหาดล้าและ...[ 4 เมษายน 2565 ]
ข่าวซ่อมรายสัปดาห์ ฉบับที่ 12/2565 วันศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2565 หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ>>อุทยานฯ ลำน้ำน่าน ร่วมกับ อำเภอท่าปลา และเขื่อนสิริกิติ์ บูรณาการทุกภาคส่วน สร้างเครือข่ายอาสาสมัคร ป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์.../เขื่อนสิริกิติ์ สนับสนุนโครงการปรับปรุงพื้นที่เกษตรกรรมฯ โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง ตำบลท่าแฝก อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์.../เขื่อนสิริกิติ์ ศึกษาดูงานศูนย์อนุรักษ์สมุนไพรจังหวัดลำปาง.../อบรมหลักสูตรฝึกทบทวนและทดสอบนักประดาน้ำ 2565 (ภาคปฎิบัติ) ร...[ 25 มีนาคม 2565 ]
ข่าวซ่อมรายสัปดาห์ ฉบับที่ 11/2565 วันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2565 หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ>>โรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน จังหวัดพิษณุโลก รับการตรวจตามมาตรฐานของประเทศไทย (T-VER).../สำนักงานรักษาความปลอดภัย อผศ. จัดอบรมทบทวนให้กับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเขื่อนสิริกิติ์.../กฟผ. สนับสนุนน้ำดื่ม น้ำใจ กฟผ. หน่วยรับบริจาคโลหิต อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์.../เขื่อนสิริกิติ์ จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการประเมินผลการดำเนินงานปี 2565.../เขื่อนสิริกิติ์ จัดประชุมหัวหน้าหน่วยงาน ประจำเดือนมีนาคม 2565......[ 18 มีนาคม 2565 ]
[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ] [ 58 ] [ 59 ] [ 60 ] [ 61 ] [ 62 ] [ 63 ] [ 64 ] [ 65 ] [ 66 ] [ 67 ] [ 68 ] [ 69 ] [ 70 ] [ 71 ] [ 72 ] [ 73 ] [ 74 ] [ 75 ] [ 76 ] [ 77 ] [ 78 ] [ 79 ] [ 80 ] [ 81 ] [ 82 ] [ 83 ] [ 84 ] [ 85 ] [ 86 ] [ 87 ] [ 88 ] [ 89 ] [ 90 ] [ 91 ] [ 92 ] [ 93 ] [ 94 ] [ 95 ] [ 96 ] [ 97 ] [ 98 ] [ 99 ] [ 100 ] [ 101 ] [ 102 ] [ 103 ] [ 104 ] [ 105 ] [ 106 ] [ 107 ] [ 108 ] [ 109 ] [ 110 ] [ 111 ] [ 112 ] [ 113 ] [ 114 ] [ 115 ] [ 116 ] [ 117 ] [ 118 ] [ 119 ] [ 120 ] [ 121 ] [ 122 ] [ 123 ] [ 124 ] [ 125 ] [ 126 ] [ 127 ] [ 128 ] [ 129 ] [ 130 ] [ 131 ] [ 132 ] [ 133 ] [ 134 ] [ 135 ] [ 136 ] [ 137 ] [ 138 ] [ 139 ] [ 140 ] [ 141 ] [ 142 ] [ 143 ] [ 144 ] [ 145 ] [ 146 ] [ 147 ] [ 148 ] [ 149 ] [ 150 ] [ 151 ]