ข่าวเขื่อนสิริกิติ์
ข่าวซ่อมรายสัปดาห์ ฉบับที่ 6/2564 วันศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ>>เขื่อนสิริกิติ์ จัดกิจกรรมผู้บริหารพบผู้ปฏิบัติงาน ครั้งที่ 1/2564.../เขื่อนสิริกิติ์ ตรวจเยี่ยม และทดสอบเดินเครื่องโครงการพัฒนาฯ เขื่อนคลองตรอน.../เขื่อนสิริกิติ์ สนับสนุนน้ำดื่มกิจกรรมจิตอาสา Big Cleaning Day ร่วมใจต้าน COVID-19.../มอบเจลอนามัย "น้ำใจ" กฟผ.ป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 ให้กับโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 13/ประชุมเทคนิคและวิศวกรรมโรงไฟฟ้าเขื่อนสิริกิติ์ ครั้งที่ 3/2564.../เขื่อนสิริกิติ์ จัดประ...[ 8 กุมภาพันธ์ 2564 ]
ข่าวซ่อมรายสัปดาห์ ฉบับที่ 5/2564 วันศุกร์ที่ 29 มกราคม 2564 หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ>>เขื่อนสิริกิติ์ ร่วมพิธีส่งมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุเรือล่ม บริเวณเหนือเขื่อนสิริกิติ์.../เขื่อนสิริกิติ์ จัดกิจกรรมผู้บริหารพบผู้ปฏิบัติงาน ครั้งที่ 1/2564.../เขื่อนสิริกิติ์ มอบผ้าห่มให้ผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่ตำบลท่าแฝก อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์.../เขื่อนสิริกิติ์ ร่วมโครงการฝึกอบรมเกษตรธรรมชาติ MOA ณ สำนักงาน กศน. อำเภอท่าปลา.../เขื่อนสิริกิติ์ จัดอบรมหลักสูตรดับเพลิงขั้นต้นเชิงปฏิบัติการ ประจำปี 2...[ 8 กุมภาพันธ์ 2564 ]
ข่าวซ่อมรายสัปดาห์ ฉบับที่ 4/2564 วันศุกร์ที่ 22 มกราคม 2564 หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ>>กฟผ.เขื่อนสิริกิติ์ ร่วมกับอำเภอท่าปลา ส่งมอบผ้าห่มต้านภัยหนาว จำนวน 600 ผืน เพื่อบรรเทาความหนาวเย็นในพื้นที่อำเภอท่าปลา.../เขื่อนสิริกิติ์ ส่งมอบปฏิทิน กฟผ. ปี 2564 รพ.สต.บ้านย่านดู่.../คปอ-ขส. ตรวจเยี่ยมความปลอดภัยในสถานที่ทำงานเขื่อนสิริกิติ์ ประจำเดือนมกราคม 2564.../ประชุม คปอ-ขส. ประจำเดือนมกราคม 2564.../เขื่อนสิริกิติ์ ส่งมอบผ้าห่มกันหนาว 200 ผืน เพื่อบรรเทาความหนาวเย็นในพื้นที่จังหวัดน่าน.../เขื่อนสิริกิติ์...[ 25 มกราคม 2564 ]
ข่าวซ่อมรายสัปดาห์ ฉบับที่ 3/2564 วันศุกร์ที่ 15 มกราคม 2564 หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ>>เขื่อนสิริกิติ์ เข้าเยี่ยมคารวะและอวยพรปีใหม่ 2564 ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดอุตรดิตถ์.../ผู้บริหารเขื่อนสิริกิติ์ เยี่ยมคารวะและอวยพรปีใหม่ 2564 อดีตผู้บริหาร.../เขื่อนสิริกิติ์ สนับสนุนของขวัญวันเด็ก ประจำปี 2564 ให้กับ อบต. พรหมพิราม.../เขื่อนสิริกิติ์ จัดประชุมหัวหน้าหน่วยงาน ประจำเดือนมกราคม 2564.../เขื่อนสิริกิติ์ ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลพื้นที่อพยพของชุมชนรอบโรงไฟฟ้าเขื่อนสิริกิต...[ 20 มกราคม 2564 ]
ข่าวซ่อมรายสัปดาห์ ฉบับที่ 2/2564 วันศุกร์ที่ 8 มกราคม 2564 หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ>>เขื่อนสิริกิติ์ ส่งมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ป้องกัน COVID-19 ให้กับสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์…/เขื่อนสิริกิติ์ ประชุมเข้ม มาตรการเชื้อไวรัส COVID-19 ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564…/เขื่อนสิริกิติ์ ส่งมอบปฏิทิน และไดอารี่ กฟผ. ปี 2564 ให้กับหน่วยงาน และผู้นำท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์…/เขื่อนสิริกิติ์ ร่วมพิธีมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทานแก่ราษฎรที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์…/เขื่อนสิริกิติ์ มอบเช็คเงินสด...[ 11 มกราคม 2564 ]
[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ] [ 58 ] [ 59 ] [ 60 ] [ 61 ] [ 62 ] [ 63 ] [ 64 ] [ 65 ] [ 66 ] [ 67 ] [ 68 ] [ 69 ] [ 70 ] [ 71 ] [ 72 ] [ 73 ] [ 74 ] [ 75 ] [ 76 ] [ 77 ] [ 78 ] [ 79 ] [ 80 ] [ 81 ] [ 82 ] [ 83 ] [ 84 ] [ 85 ] [ 86 ] [ 87 ] [ 88 ] [ 89 ] [ 90 ] [ 91 ] [ 92 ] [ 93 ] [ 94 ] [ 95 ] [ 96 ] [ 97 ] [ 98 ] [ 99 ] [ 100 ] [ 101 ] [ 102 ] [ 103 ] [ 104 ] [ 105 ] [ 106 ] [ 107 ] [ 108 ] [ 109 ] [ 110 ] [ 111 ] [ 112 ] [ 113 ] [ 114 ] [ 115 ] [ 116 ] [ 117 ] [ 118 ] [ 119 ] [ 120 ] [ 121 ] [ 122 ] [ 123 ] [ 124 ] [ 125 ] [ 126 ] [ 127 ] [ 128 ] [ 129 ] [ 130 ] [ 131 ] [ 132 ] [ 133 ] [ 134 ] [ 135 ] [ 136 ] [ 137 ] [ 138 ] [ 139 ]