ข่าวเขื่อนสิริกิติ์
ผาซ่อมรายสัปดาห์ ฉบับที่ 24/2562 วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2562 หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ>>“ผู้ว่าการ กฟผ. เยี่ยมพี่ เยือนน้อง” ภาคเหนือ ครั้งที่ 1/2562 ณ ฝ่ายปฏิบัติการภาคเหนือ จังหวัดพิษณุโลก.../เขื่อนสิริกิติ์ หารือร่วม สวทช. เรื่องแนวทางการพัฒนา ปรับปรุงโรงไฟฟ้าเพื่อตอบสนองระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์.../เขื่อนสิริกิติ์ จัดประชุมคณะทำงาน คบส-ขส. ครั้งที่ 6/2562.../ผู้ปฏิบัติงานเขื่อนสิริกิติ์ รับมอบใบรับรองความสามารถบุคลากรงานเดินเครื่องและบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า สายงาน รวฟ..../เขื่อนสิริกิติ์ ร่วม...[ 1 กรกฎาคม 2562 ]
ผาซ่อมรายสัปดาห์ ฉบับที่ 25/2562 วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2562 หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ>>เขื่อนสิริกิติ์ ร่วมออกหน่วยในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำเดือน มิถุนายน 2562.../ศาลจังหวัดอุตรดิตถ์ เยี่ยมชมกิจการ กฟผ.เขื่อนสิริกิติ์.../เขื่อนสิริกิติ์ ร่วมกับกองทุนพัฒนาลุ่มน้ำน่านสนับสนุนเมล็ดพันธุ์มะม่วงหิมพานต์ในพื้นที่จังหวัดน่าน ภายใต้โครงการ “พลิกฟื้นผืนป่าข้าวโพดเป็นป่าหิมพานต์”.../เขื่อนสิริกิติ์ สนับสนุนพิธีวางศิลาฤกษ์อุโบสถวัดสักใหญ่เทพนิมิต บ้านปางเกลือ ตำบลน้ำไคร้ อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์.../...[ 26 มิถุนายน 2562 ]
ผาซ่อมรายสัปดาห์ ฉบับที่ 23/2562 วันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2562 หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ>>เขื่อนสิริกิติ์ ให้การต้อนรับคณะเจ้าแขวงไชยะบุรี สปป.ลาว.../กองเดินเครื่องเขื่อนสิริกิติ์ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 1/2562.../เขื่อนสิริกิติ์ ร่วมวิ่งเฉลิมพระเกียรติฯ งาน “รวมพลคนรักกีฬา มินิมาราธอน ประจำปี 2562”.../เขื่อนสิริกิติ์ ร่วมกิจกรรม “ถามแรง ตอบตรง” สายงานรองผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า.../กฟผ. สนับสนุนวิทยากรบรรยาย ภายใต้โครงการความร่วมมือ ด้านเทคนิค-วิชาการโรงไฟฟ้าพลังน้ำระหว่าง กฟผ. และ ฟฟล..../เขื่...[ 10 มิถุนายน 2562 ]
ข่าวผาซ่อมรายสัปดาห์ ฉบับที่ 22/2562 วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2562 หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ>>เขื่อนสิริกิติ์ จัดกิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษา “สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี”.../เขื่อนสิริกิติ์ ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี.../เขื่อนสิริกิติ์ ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัติยราชนารี ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์.../เขื่...[ 4 มิถุนายน 2562 ]
ข่าวผาซ่อมรายสัปดาห์ ฉบับที่ 18/2562 วันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม 2562 หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ>>เขื่อนสิริกิติ์ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ร่วมพิธีปลูกต้นรวงผึ้งต้นไม้มงคลประจำรัชกาลที่ 10.../เขื่อนสิริกิติ์ เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว.../เขื่อนสิริกิติ์ ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในการเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 4 พฤษภาคม พุทธศักราช 2562.../เขื่อนสิริกิติ์ ร่วมถวายแจกันดอกไม้และลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนา...[ 30 พฤษภาคม 2562 ]
[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ] [ 58 ] [ 59 ] [ 60 ] [ 61 ] [ 62 ] [ 63 ] [ 64 ] [ 65 ] [ 66 ] [ 67 ] [ 68 ] [ 69 ] [ 70 ] [ 71 ] [ 72 ] [ 73 ] [ 74 ] [ 75 ] [ 76 ] [ 77 ] [ 78 ] [ 79 ] [ 80 ] [ 81 ] [ 82 ] [ 83 ] [ 84 ] [ 85 ] [ 86 ] [ 87 ] [ 88 ] [ 89 ] [ 90 ] [ 91 ] [ 92 ] [ 93 ] [ 94 ] [ 95 ] [ 96 ] [ 97 ] [ 98 ] [ 99 ] [ 100 ] [ 101 ] [ 102 ] [ 103 ] [ 104 ] [ 105 ] [ 106 ] [ 107 ] [ 108 ] [ 109 ] [ 110 ] [ 111 ] [ 112 ] [ 113 ] [ 114 ] [ 115 ] [ 116 ] [ 117 ] [ 118 ] [ 119 ] [ 120 ] [ 121 ] [ 122 ] [ 123 ] [ 124 ] [ 125 ] [ 126 ] [ 127 ] [ 128 ] [ 129 ] [ 130 ] [ 131 ] [ 132 ] [ 133 ] [ 134 ] [ 135 ] [ 136 ] [ 137 ] [ 138 ] [ 139 ]