ข่าวเขื่อนสิริกิติ์
ข่าวซ่อมรายสัปดาห์ ฉบับที่ 35/2563 วันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2563 หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ>>เขื่อนสิริกิติ์ จัดทีมช่างไฟฟ้าตรวจสอบ เเละซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าหลังน้ำลด "กฟผ. สู้ภัยน้ำท่วม" อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์.../เขื่อนสิริกิติ์ ร่วมใจฟื้นฟูทำความสะอาด ล้างบ้านเรือนผู้ประสบภัยน้ำท่วม ในพื้นที่อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์.../เขื่อนสิริกิติ์ มอบน้ำดื่ม 1,000 ขวด ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จังหวัดน่าน.../ประชุมหารือจัดทำงานวิจัยในการติดตั้งระบบ Micro-Grid Solar Power System แบบ on Grid ในเขื่อนสิริกิติ์......[ 1 กันยายน 2563 ]
ข่าวซ่อมรายสัปดาห์ ฉบับที่ 34/2563 วันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2563 หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ>>เขื่อนสิริกิติ์ ร่วมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ในพื้นที่อำเภอท่าปลา เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563.../เขื่อนสิริกิติ์ ร่วมงานครบรอบ 33 ปี สปข.4 และ NBT พิษณุโลก.../ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ติดตามสถานการณ์น้ำของเขื่อนสิริกิติ์.../เขื่อนสิริกิติ์ ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์.../เขื่อนสิริกิติ์ ลงพื้นที่ชี้แจงสถานการณ์น้ำช่วงฤดูฝน ด้านท้ายน้ำเขื่อนสิริกิติ์ จ...[ 1 กันยายน 2563 ]
ข่าวซ่อมรายสัปดาห์ ฉบับที่ 33/2563 วันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2563 หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ>>เขื่อนสิริกิติ์ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ “สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง” เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2563.../เขื่อนสิริกิติ์ จัดพิธีสมโภชพระพุทธสิริสัตตราช ครบรอบ 21 ปี.../กฟผ.เขื่อนสิริกิติ์ จัดกิจกรรมปล่อยปลาหน้าตลาดถวายแม่ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง.../เขื่อนสิริกิติ์ นำวิสาหกิจชุมชนกลุ่มส่งเสริมอาชีพบ้านหาดไก่ต้อย ร่ว...[ 14 สิงหาคม 2563 ]
ข่าวซ่อมรายสัปดาห์ ฉบับที่ 32/2563 วันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2563 หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ>>เขื่อนสิริกิติ์ ลงพื้นที่ชี้แจงสถานการณ์น้ำผู้ใช้น้ำท้ายน้ำ เนื่องจากอิทธิพลของพายุซินลากู.../เขื่อนสิริกิติ์ รับฟังรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย วิถีห้วยต้า : การพัฒนาชุมชนเพื่อความยั่งยืน.../เขื่อนสิริกิติ์ ร่วมประชุมจัดงานเทศกาลลางสาดลองกองหวาน และสินค้า OTOP อุตรดิตถ์ ประจำปี 2563.../เขื่อนสิริกิติ์ สนับสนุนเรือท้องแบนเร่งช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก.../เขื่อนสิริกิติ์ มอบเงินสนับสนุนช่วยเหลือภัยแล...[ 13 สิงหาคม 2563 ]
ข่าวซ่อมรายสัปดาห์ ฉบับที่ 27/2563 วันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2563 หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ>>โครงการ EGAT Care Back to School รับเปิดเทอมมอบอุปกรณ์ป้องกัน COVID-19 ตรงสู่โรงเรียนรอบเขื่อนสิริกิติ์.../เขื่อนสิริกิติ์ ร่วมถวายเทียนพรรษา และผ้าอาบน้ำฝน เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2563.../เขื่อนสิริกิติ์ สนับสนุนระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอท่าปลา.../ช.อขส-1. ให้สัมภาษณ์สถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการน้ำเขื่อนสิริกิติ์.../เขื่อนสิริกิติ์ ส่งมอบหน้า...[ 13 สิงหาคม 2563 ]
[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ] [ 58 ] [ 59 ] [ 60 ] [ 61 ] [ 62 ] [ 63 ] [ 64 ] [ 65 ] [ 66 ] [ 67 ] [ 68 ] [ 69 ] [ 70 ] [ 71 ] [ 72 ] [ 73 ] [ 74 ] [ 75 ] [ 76 ] [ 77 ] [ 78 ] [ 79 ] [ 80 ] [ 81 ] [ 82 ] [ 83 ] [ 84 ] [ 85 ] [ 86 ] [ 87 ] [ 88 ] [ 89 ] [ 90 ] [ 91 ] [ 92 ] [ 93 ] [ 94 ] [ 95 ] [ 96 ] [ 97 ] [ 98 ] [ 99 ] [ 100 ] [ 101 ] [ 102 ] [ 103 ] [ 104 ] [ 105 ] [ 106 ] [ 107 ] [ 108 ] [ 109 ] [ 110 ] [ 111 ] [ 112 ] [ 113 ] [ 114 ] [ 115 ] [ 116 ] [ 117 ] [ 118 ] [ 119 ] [ 120 ] [ 121 ] [ 122 ] [ 123 ] [ 124 ] [ 125 ] [ 126 ] [ 127 ] [ 128 ] [ 129 ] [ 130 ] [ 131 ] [ 132 ] [ 133 ] [ 134 ] [ 135 ] [ 136 ] [ 137 ] [ 138 ] [ 139 ] [ 140 ] [ 141 ] [ 142 ] [ 143 ] [ 144 ] [ 145 ] [ 146 ] [ 147 ] [ 148 ] [ 149 ] [ 150 ] [ 151 ]