ข่าวเขื่อนสิริกิติ์
ข่าวซ่อมรายสัปดาห์ ฉบับที่ 40/2563 วันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม 2563 หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ>>สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จทรงงาน และประทับแรม ณ เขื่อนสิริกิติ์ จังหวัดอุตรดิตถ์.../เขื่อนสิริกิติ์ จัดงานเกษียณอายุเขื่อนสิริกิติ์ ประจำปี 2563 เพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้ปฏิบัติงานเกษียณอายุ ปี 2563.../เขื่อนสิริกิติ์ เป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพ.../เขื่อนสิริกิติ์ ร่วมพิธีบวงสรวงพระยาพิชัยดาบหัก “งานเทศลางสาด ลองกองหวาน และสินค้า OTOP อุตรดิตถ์” ประจำปี 2563.../เขื่อนสิริกิติ์ เตรียมรับตรวจปร...[ 5 ตุลาคม 2563 ]
ข่าวซ่อมรายสัปดาห์ ฉบับที่ 39/2563 วันศุกร์ที่ 24 กันยายน 2563 หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ>>เขื่อนสิริกิติ์ จัดประชุมเตรียมความพร้อม รับเสด็จสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี.../สนับสนุนพันธุ์ปลาในพื้นที่รอบเขื่อนสิริกิติ์.../เขื่อนสิริกิติ์ จัดประชุมคณะกรรมการ และคณะทำงาน Commissioning โรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนคลองตรอน.../เขื่อนสิริกิติ์ จำหน่ายพัสดุโดยวิธีขายทอดตลาด ตามประกาศเลขที่ หบขส-ห. 1/2563.../ประชุมคณะทำงานด้านการจัดการพลังงานเขื่อนสิริกิติ์ ครั้งที่ 3/2563.../เขื่อนสิริกิติ์ จัดกิ...[ 28 กันยายน 2563 ]
ข่าวซ่อมรายสัปดาห์ ฉบับที่ 38/2563 วันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2563 หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ>>เขื่อนสิริกิติ์ จัดประชุมเตรียมความพร้อมรับเสด็จสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี.../จิตอาสาเขื่อนสิริกิติ์ มอบน้ำดื่มสนับสนุนทีมค้นหาเด็กหายในพื้นที่บ้านสิงห์คอมพัฒนา ต.ท่าปลา อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์.../เขื่อนสิริกิติ์ ศึกษาดูงานระบบ EIS โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ.../กยส-ฟ. ร่วมเวทีประชุมแลกเปลี่ยนคณะทำงานชุมชนนักปฏิบัติ (CoPs) วิชาชีพ Civil.../เขื่อนสิริกิติ์ ลงพื้นที่อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ ชี้แจงส...[ 21 กันยายน 2563 ]
ข่าวซ่อมรายสัปดาห์ ฉบับที่ 37/2563 วันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2563 หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ>>กบส-ฟ. จัดพิธีเปิดอาคารกองบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าเขื่อนสิริกิติ์ใหม่และทำบุญครบรอบ 43 ปี กบส-ฟ. ในวันดีเดย์ 9 กันยายน.../อขส. ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมรับเสด็จสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี.../เขื่อนสิริกิติ์ เข้าร่วมพิธีรับมอบของที่ระลึก และงานวันรวมใจ กฟผ. ปี 2563.../คณะยุวชลกรโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัยศึกษาดูงาน ณ เขื่อนสิริกิติ์ อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์.../เขื่อนสิริกิติ์ ศึกษาดูงานโ...[ 15 กันยายน 2563 ]
ข่าวซ่อมรายสัปดาห์ ฉบับที่ 36/2563 วันศุกร์ที่ 4 กันยายน 2563 หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ>>เขื่อนสิริกิติ์ จัดซ้อมแผนระงับเหตุฉุกเฉินระดับ 2 (ED2) ประจำปี 2563กรณีเกิดเพลิงโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนสิริกิติ์.../เวทีประชุมแลกเปลี่ยนคณะทำงานชุมชนนักปฏิบัติ (CoPs) วิชาชีพ CSR.../ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอลอง จังหวัดแพร่ เยี่ยมชมภารกิจของเขื่อนสิริกิติ์.../สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พระราชทานถุงยังชีพแก่ชาวท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์.../เขื่อนสิริกิติ์ สนับสนุนน้ำดื่มในโ...[ 8 กันยายน 2563 ]
[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ] [ 58 ] [ 59 ] [ 60 ] [ 61 ] [ 62 ] [ 63 ] [ 64 ] [ 65 ] [ 66 ] [ 67 ] [ 68 ] [ 69 ] [ 70 ] [ 71 ] [ 72 ] [ 73 ] [ 74 ] [ 75 ] [ 76 ] [ 77 ] [ 78 ] [ 79 ] [ 80 ] [ 81 ] [ 82 ] [ 83 ] [ 84 ] [ 85 ] [ 86 ] [ 87 ] [ 88 ] [ 89 ] [ 90 ] [ 91 ] [ 92 ] [ 93 ] [ 94 ] [ 95 ] [ 96 ] [ 97 ] [ 98 ] [ 99 ] [ 100 ] [ 101 ] [ 102 ] [ 103 ] [ 104 ] [ 105 ] [ 106 ] [ 107 ] [ 108 ] [ 109 ] [ 110 ] [ 111 ] [ 112 ] [ 113 ] [ 114 ] [ 115 ] [ 116 ] [ 117 ] [ 118 ] [ 119 ] [ 120 ] [ 121 ] [ 122 ] [ 123 ] [ 124 ] [ 125 ] [ 126 ] [ 127 ] [ 128 ] [ 129 ] [ 130 ] [ 131 ] [ 132 ] [ 133 ] [ 134 ] [ 135 ] [ 136 ] [ 137 ] [ 138 ] [ 139 ] [ 140 ] [ 141 ] [ 142 ] [ 143 ] [ 144 ] [ 145 ] [ 146 ] [ 147 ] [ 148 ] [ 149 ] [ 150 ] [ 151 ]