ข่าวเขื่อนสิริกิติ์
ผาซ่อมรายสัปดาห์ ฉบับที่ 30/2562 วันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2562 หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ>>เขื่อนสิริกิติ์ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562.../เขื่อนสิริกิติ์ ร่วมถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง.../เขื่อนสิริกิติ์ เยี่ยมผู้สูงอายุ ในโครงการดูแลผู้สูงวัย ใส่ใจผู้เสียสละ.../เขื่อนสิริกิติ์ เร่งให้ความช่วยเหลือชาวอำเภอท่าปลา เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากภัยแล้ง.../เขื่อนสิริกิติ์ จัดโครงการ “เพื่อนบ้านปลอดภัย” ปลูกจ...[ 31 กรกฎาคม 2562 ]
ผาซ่อมรายสัปดาห์ ฉบับที่ 28/2562 วันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2562 หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ>>เขื่อนสิริกิติ์ จัดพิธีสมโภชพระพุทธสิริสัตตราช ครบรอบ 20 ปี.../เขื่อนสิริกิติ์ ให้สัมภาษณ์ประเด็นการบริหารจัดการน้ำในฤดูแล้ง ทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส (Thai PBS).../เขื่อนสิริกิติ์ ร่วมถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน 9 วัด.../เขื่อนสิริกิติ์ บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องชี้แจงมาตรการและแนวทางการบริหารจัดการน้ำปี 2562.../เขื่อนสิริกิติ์ จัดประชุมหัวหน้าหน่วยงานประจำเดือนกรกฎาคม 2562.../เขื่อนสิริกิติ์ ร่วมในพิธี...[ 17 กรกฎาคม 2562 ]
ผาซ่อมรายสัปดาห์ ฉบับที่ 26/2562 วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2562 หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ>>เขื่อนสิริกิติ์ ออกเยี่ยมผู้สูงอายุ ในโครงการดูแลผู้สูงวัย ใส่ใจผู้เสียสละ.../เขื่อนสิริกิติ์ ให้การต้อนรับบุคลากรรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว (EDL-GEN) ในโครงการความร่วมมือด้านเทคนิค-วิชาการโรงไฟฟ้าพลังหมุนเวียนระหว่าง กฟผ. กับ ฟฟล..../เขื่อนสิริกิติ์ ร่วมถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว.../เขื่อนสิริกิติ์ ให้การต้อนรับชมรมข้าราชการบำนาญ ลานนา 12 อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เยี่ยมชมกิจการ.../เขื่อนสิริกิติ์ ...[ 9 กรกฎาคม 2562 ]
ผาซ่อมรายสัปดาห์ ฉบับที่ 27/2562 วันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2562 หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ>>กฟผ.เขื่อนสิริกิติ์ รับมอบโล่รางวัลและใบประกาศเกียรติคุณ โครงการรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ ประจำปี 2562 ระดับทองแดง.../อขส. ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโรงไฟฟ้าพลังน้ำท้ายเขื่อนชลประทาน.../เขื่อนสิริกิติ์ ให้การต้อนรับคณะโรงเรียนท่าแฝกอนุุสรณ์ 2 ศึกษาดูงานต่อยอดโครงการทุนอาหารกลางวันฯ ณ เขื่อนดินช่องเขาขาด.../เขื่อนสิริกิติ์ สืบสานประเพณีไทย ถวายเทียนพรรษาเนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2562.../เขื่อนสิร...[ 9 กรกฎาคม 2562 ]
ผาซ่อมรายสัปดาห์ ฉบับที่ 24/2562 วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2562 หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ>>“ผู้ว่าการ กฟผ. เยี่ยมพี่ เยือนน้อง” ภาคเหนือ ครั้งที่ 1/2562 ณ ฝ่ายปฏิบัติการภาคเหนือ จังหวัดพิษณุโลก.../เขื่อนสิริกิติ์ หารือร่วม สวทช. เรื่องแนวทางการพัฒนา ปรับปรุงโรงไฟฟ้าเพื่อตอบสนองระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์.../เขื่อนสิริกิติ์ จัดประชุมคณะทำงาน คบส-ขส. ครั้งที่ 6/2562.../ผู้ปฏิบัติงานเขื่อนสิริกิติ์ รับมอบใบรับรองความสามารถบุคลากรงานเดินเครื่องและบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า สายงาน รวฟ..../เขื่อนสิริกิติ์ ร่วม...[ 1 กรกฎาคม 2562 ]
[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ] [ 58 ] [ 59 ] [ 60 ] [ 61 ] [ 62 ] [ 63 ] [ 64 ] [ 65 ] [ 66 ] [ 67 ] [ 68 ] [ 69 ] [ 70 ] [ 71 ] [ 72 ] [ 73 ] [ 74 ] [ 75 ] [ 76 ] [ 77 ] [ 78 ] [ 79 ] [ 80 ] [ 81 ] [ 82 ] [ 83 ] [ 84 ] [ 85 ] [ 86 ] [ 87 ] [ 88 ] [ 89 ] [ 90 ] [ 91 ] [ 92 ] [ 93 ] [ 94 ] [ 95 ] [ 96 ] [ 97 ] [ 98 ] [ 99 ] [ 100 ] [ 101 ] [ 102 ] [ 103 ] [ 104 ] [ 105 ] [ 106 ] [ 107 ] [ 108 ] [ 109 ] [ 110 ] [ 111 ] [ 112 ] [ 113 ] [ 114 ] [ 115 ] [ 116 ] [ 117 ] [ 118 ] [ 119 ] [ 120 ] [ 121 ] [ 122 ] [ 123 ] [ 124 ] [ 125 ] [ 126 ] [ 127 ] [ 128 ] [ 129 ] [ 130 ] [ 131 ] [ 132 ] [ 133 ] [ 134 ] [ 135 ] [ 136 ] [ 137 ]