ข่าวเขื่อนสิริกิติ์
หัวข้อข่าว : เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งญี่ปุ่นประจำราชอาณาจักรไทย เยี่ยมชมกิจการเขื่อนสิริกิติ์ .../พิธีลงนาม PA สายงาน ช.อขส-ห. ประจำปี 2551.../ประชุมคณะกรรมการ ชรช.อต..../อบต.ปากแพรก และคณะผู้นำชุมชน และราษฎร ต.ปากแพรก จ.กาญจนบุรี เยี่ยมชมโครงการชีววิถีฯ.../สร.กฟผ.เดินสายชี้แจง ณ เขื่อนสิริกิติ์ .../ศึกษาสภาพธรณีวิทยาเขื่อนสิริกิติ์...[ 13 มีนาคม 2551 ]
ข่าวผาซ่อมรายสัปดาห์ ฉบับที่ 8/2551 วันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2551 >>> บรรยายเรื่อง "การบริหารสัดส่วนการใช้เชื้อเพลิงพลังงาน" , บรรยายเรื่อง"แนวทางการจัดทำ Web Database ของโรงไฟฟ้าพลังน้ำใน สปป.ลาว" , ให้ความรู้เรื่อง พ.ร.บ.ประกันสังคม , ผู้บริหารเขื่อนสิริกิติ์ ตรวจเยี่ยมหน่วยงาน ต่าง ๆ ภายในเขื่อนสิริกิติ์ , ประชุมอาสาสมัครสาธารณสุข , ลงนามในบันทึกข้อตกลงการประเมินผลการดำเนินงานของสายงาน ช.11 ประจำปี 2551 , ให้ข้อมูลด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน...[ 25 กุมภาพันธ์ 2551 ]
ข่าวผาซ่อมรายสัปดาห์ ฉบับที่ 7/2551 วันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2551 >>> อบรมหลักสูตร" กลยุทธ์การทำงานแบบมีส่วนร่วม" , คณะกรรมการกองทุนพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าเขื่อนสิริกิติ์ เดินหน้าร่างระเบียบกองทุนฯ , ประชุมแก้ไขปัญหาการบุกรุกพื้นที่อ่างเก็บน้ำเขื่อนสิริกิติ์ , ประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบงาน ERP , ประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบงาน ERP...[ 18 กุมภาพันธ์ 2551 ]
ข่าวผาซ่อมรายสัปดาห์ฉบับที่ 6/2551 วันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2551>>> ใช้ธรรมชาติช่วยธรรมชาติ บำบัดน้ำเสีย ที่เขื่อนสิริกิติ์,มอบอุปกรณ์ไฟฟ้า พร้อมสายไฟ ,ประชุมคณะกรรมการบริหารแผนสื่อสารสาธารณะฯ...[ 13 กุมภาพันธ์ 2551 ]
ข่าวผาซ่อมรายสัปดาห์ฉบับที่ 5/2551 วันศุกร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2551 >>> อขส. รับมอบโล่รางวัลผู้กระทำความดีให้กับสังคมและประเทศชาติ ประจำปี2550,เขื่อนสิริกิติ์ จัดโครงการนำผู้นำท้องถิ่นทัศนศึกษาดูงานเศรษฐกิจชุมชน...[ 13 กุมภาพันธ์ 2551 ]
[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ] [ 58 ] [ 59 ] [ 60 ] [ 61 ] [ 62 ] [ 63 ] [ 64 ] [ 65 ] [ 66 ] [ 67 ] [ 68 ] [ 69 ] [ 70 ] [ 71 ] [ 72 ] [ 73 ] [ 74 ] [ 75 ] [ 76 ] [ 77 ] [ 78 ] [ 79 ] [ 80 ] [ 81 ] [ 82 ] [ 83 ] [ 84 ] [ 85 ] [ 86 ] [ 87 ] [ 88 ] [ 89 ] [ 90 ] [ 91 ] [ 92 ] [ 93 ] [ 94 ] [ 95 ] [ 96 ] [ 97 ] [ 98 ] [ 99 ] [ 100 ] [ 101 ] [ 102 ] [ 103 ] [ 104 ] [ 105 ] [ 106 ] [ 107 ] [ 108 ] [ 109 ] [ 110 ] [ 111 ] [ 112 ] [ 113 ] [ 114 ] [ 115 ] [ 116 ] [ 117 ] [ 118 ] [ 119 ] [ 120 ] [ 121 ] [ 122 ] [ 123 ] [ 124 ] [ 125 ] [ 126 ] [ 127 ] [ 128 ] [ 129 ] [ 130 ] [ 131 ] [ 132 ] [ 133 ] [ 134 ] [ 135 ] [ 136 ] [ 137 ] [ 138 ] [ 139 ] [ 140 ] [ 141 ] [ 142 ] [ 143 ] [ 144 ] [ 145 ] [ 146 ] [ 147 ] [ 148 ] [ 149 ] [ 150 ] [ 151 ] [ 152 ]