ข่าวเขื่อนสิริกิติ์
ข่าวซ่อมรายสัปดาห์ ฉบับที่ 3/2564 วันศุกร์ที่ 15 มกราคม 2564 หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ>>เขื่อนสิริกิติ์ เข้าเยี่ยมคารวะและอวยพรปีใหม่ 2564 ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดอุตรดิตถ์.../ผู้บริหารเขื่อนสิริกิติ์ เยี่ยมคารวะและอวยพรปีใหม่ 2564 อดีตผู้บริหาร.../เขื่อนสิริกิติ์ สนับสนุนของขวัญวันเด็ก ประจำปี 2564 ให้กับ อบต. พรหมพิราม.../เขื่อนสิริกิติ์ จัดประชุมหัวหน้าหน่วยงาน ประจำเดือนมกราคม 2564.../เขื่อนสิริกิติ์ ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลพื้นที่อพยพของชุมชนรอบโรงไฟฟ้าเขื่อนสิริกิต...[ 20 มกราคม 2564 ]
ข่าวซ่อมรายสัปดาห์ ฉบับที่ 2/2564 วันศุกร์ที่ 8 มกราคม 2564 หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ>>เขื่อนสิริกิติ์ ส่งมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ป้องกัน COVID-19 ให้กับสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์…/เขื่อนสิริกิติ์ ประชุมเข้ม มาตรการเชื้อไวรัส COVID-19 ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564…/เขื่อนสิริกิติ์ ส่งมอบปฏิทิน และไดอารี่ กฟผ. ปี 2564 ให้กับหน่วยงาน และผู้นำท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์…/เขื่อนสิริกิติ์ ร่วมพิธีมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทานแก่ราษฎรที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์…/เขื่อนสิริกิติ์ มอบเช็คเงินสด...[ 11 มกราคม 2564 ]
ข่าวซ่อมรายสัปดาห์ ฉบับที่ 1/2564 วันศุกร์ที่ 1 มกราคม 2564 หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ>>เขื่อนสิริกิติ์ มอบปฏิทิน และไดอารี่ กฟผ. ปี 2564 เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดี และเผยแพร่ภารกิจของ กฟผ..../เขื่อนสิริกิติ์ ส่งมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ป้องกัน COVID-19 ให้กับโรงพยาบาลน้ำปาด.../เขื่อนสิริกิติ์ สนับสนุนน้ำดื่มและอาหารกล่อง แก่เจ้าหน้าที่ เพื่อให้บริการประชาชนช่วงปีใหม่ 2564/กรรมการทุนการศึกษาเขื่อนสิริกิติ์ สอบสัมภาษณ์ เด็กนักเรียนสมัครขอรับทุน CYF ณ โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ เเละโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ พร...[ 4 มกราคม 2564 ]
ข่าวซ่อมรายสัปดาห์ ฉบับที่ 52/2563 วันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม 2563 หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ>>เขื่อนสิริกิติ์ จัดประชุมมาตรการรองรับการป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID-19.../เขื่อนสิริกิติ์ มอบปฏิทิน และไดอารี่ กฟผ. ปี 2564 เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดี และเผยแพร่ภารกิจของ กฟผ..../เขื่อนสิริกิติ์ รับการตรวจเยี่ยมจากเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลน้ำปาด ประชาสัมพันธ์การป้องกัน COVID-19.../เขื่อนสิริกิติ์ ประชุมการตรวจประเมินภายใน ครั้งที่ 2/2563 ระบบบริหารงานมาตรฐานสากล (Global Standard).../เขื่อนสิริกิติ...[ 28 ธันวาคม 2563 ]
ข่าวซ่อมรายสัปดาห์ ฉบับที่ 50/2563 วันศุกร์ที่ 11 ธันวาคม 2563 หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ>>เขื่อนสิริกิติ์ จัดงาน Innovation & CSR Day ประจำปี 2563.../เขื่อนสิริกิติ์ ส่งมอบผ้าห่มกันหนาว จำนวน 200 ผืน แก่ผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่บ้านห้วยต้า ตำบลนางพญา อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์.../เขื่อนสิริกิติ์ จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลาบึก เนื่องในวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2563 ลงสู่อ่างเก็บน้ำเขื่อนสิริกิติ์.../เขื่อนสิริกิติ์ Kick off ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ แก้ปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภคจากปัญหาภัยแล้...[ 23 ธันวาคม 2563 ]
[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ] [ 58 ] [ 59 ] [ 60 ] [ 61 ] [ 62 ] [ 63 ] [ 64 ] [ 65 ] [ 66 ] [ 67 ] [ 68 ] [ 69 ] [ 70 ] [ 71 ] [ 72 ] [ 73 ] [ 74 ] [ 75 ] [ 76 ] [ 77 ] [ 78 ] [ 79 ] [ 80 ] [ 81 ] [ 82 ] [ 83 ] [ 84 ] [ 85 ] [ 86 ] [ 87 ] [ 88 ] [ 89 ] [ 90 ] [ 91 ] [ 92 ] [ 93 ] [ 94 ] [ 95 ] [ 96 ] [ 97 ] [ 98 ] [ 99 ] [ 100 ] [ 101 ] [ 102 ] [ 103 ] [ 104 ] [ 105 ] [ 106 ] [ 107 ] [ 108 ] [ 109 ] [ 110 ] [ 111 ] [ 112 ] [ 113 ] [ 114 ] [ 115 ] [ 116 ] [ 117 ] [ 118 ] [ 119 ] [ 120 ] [ 121 ] [ 122 ] [ 123 ] [ 124 ] [ 125 ] [ 126 ] [ 127 ] [ 128 ] [ 129 ] [ 130 ] [ 131 ] [ 132 ] [ 133 ] [ 134 ] [ 135 ] [ 136 ] [ 137 ] [ 138 ] [ 139 ] [ 140 ] [ 141 ] [ 142 ] [ 143 ] [ 144 ] [ 145 ] [ 146 ] [ 147 ] [ 148 ] [ 149 ] [ 150 ] [ 151 ]