ข่าวเขื่อนสิริกิติ์
ข่าวผาซ่อมรายสัปดาห์ฉบับที่ 13/2551 วันศุกร์ที่ 28 มีนาคม 2551 >>> หัวข้อข่าว : รมว.เกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำ ที่เขื่อนสิริกิติ์ .../เขื่อนสิริกิติ์ สนับสนุนแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ให้กับโรงเรียนบ้านปากปาด.../แสดงความยินดี.../ร่วมงานวันสถาปนาจังหวัดทหารบกอุตรดิตถ์ ครบรอบปีที่ 90.../ทอดผ้าป่าโรงเรียน.../INTERNAL AUDIT ระบบ ISO 9001:2000...เขื่อนภูมิพล/เชิญอุดหนุนสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน จ.อุตรดิตถ์.../ภาพบรรยากาศ "งานวันกีฬาเพื่อสุขภาพ ครั้งที่ 1" .../...[ 30 มีนาคม 2551 ]
ข่าวผาซ่อมรายสัปดาห์ ฉบับที่ 12/2551 วันศุกร์ที่ 21 มีนาคม 2551 >>> หัวข้อข่าว : เขื่อนสิริกิติ์ จัดโครงการอบรม "สายธรรมสู่ศรัทธา อยู่เย็นเป็นสุข.../สถานการณ์น้ำเขื่อนสิริกิติ์ และการช่วยเหลือภัยแล้งปี 2551.../สนับสนุนอุปกรณ์ และเครื่องใช้ไฟฟ้า.../สนับสนุน ท่อพีวีซี.../สนับสนุนเครื่องกรองน้ำ.../ออกอากาศ อสมท. เพื่อชุมชน.../ออกอากาศรายการที่นี่เสียงตามสาย เขื่อนสิริกิติ์.../ขอเชิญร่วมเล่นกีฬาในงาน วันกีฬาเพื่อสุขภาพ ครั้งที่ 1 ในวันพุธที่ 26 มีนาคม 2551.../...[ 24 มีนาคม 2551 ]
ข่าวผาซ่อมรายสัปดาห์ฉบับที่ 11/2551 วันศุกร์ที่ 14 มีนาคม 2551>>>หัวข้อข่าว : กฟผ.เขื่อนสิริกิติ์ ร่วมกิจกรรมออกร้านนิทรรศการในงานพระยาพิชัยดาบหักและงานกาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2551.../ร่วมประชุมกับจังหวัดอุตรดิตถ์.../รับการตรวจประเมินภายในระบบ ISO 9001 : 2000 .../Club House เขื่อนสิริกิติ์.../เขื่อนสิริกิติ์ สนับสนุนโครงการศูนย์เรียนรู้ชุมชน ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง.../ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างประสิทธิภาพการจัดผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP).../ประชุมร่วมกับมูลนิธิกองทุนไทย.../...[ 17 มีนาคม 2551 ]
ข่าวผาซ่อมรายสัปดาห์ฉบับที่ 10/2551 วันศุกร์ที่ 7 มีนาคม 2551 >>> หัวข้อข่าว : 31ปี เขื่อนสิริกิติ์ เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อพัฒนาสังคมไทยที่ยั่งยืน.../ประภวลภาพกิจกรรมครบรอบรัฐพิธีเปิดเขื่อนสิริกิติ์ ปีที่ 31.../เส้นทางชมนิเวศน์...ที่เขื่อนสิริกิติ์ .../กองทุนพัฒนาชุมชนฯ เร่งรัดจัดทำระเบียบบริหารกองทุน.../รวฟ.พบปะเยี่ยมเยือนผู้ปฏิบัติงานเขื่อนสิริกิติ์.../งานวันสื่อมวลชนแห่งชาติ.../อบรมหลักสูตร "การออกแบบและการเขียนเว็บเพจ".../อบรมผู้ตรวจประเมินภายใน ระบบ ISO 14001:2004 เขื่อนสิริกิติ์...[ 13 มีนาคม 2551 ]
หัวข้อข่าว : เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งญี่ปุ่นประจำราชอาณาจักรไทย เยี่ยมชมกิจการเขื่อนสิริกิติ์ .../พิธีลงนาม PA สายงาน ช.อขส-ห. ประจำปี 2551.../ประชุมคณะกรรมการ ชรช.อต..../อบต.ปากแพรก และคณะผู้นำชุมชน และราษฎร ต.ปากแพรก จ.กาญจนบุรี เยี่ยมชมโครงการชีววิถีฯ.../สร.กฟผ.เดินสายชี้แจง ณ เขื่อนสิริกิติ์ .../ศึกษาสภาพธรณีวิทยาเขื่อนสิริกิติ์...[ 13 มีนาคม 2551 ]
[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ] [ 58 ] [ 59 ] [ 60 ] [ 61 ] [ 62 ] [ 63 ] [ 64 ] [ 65 ] [ 66 ] [ 67 ] [ 68 ] [ 69 ] [ 70 ] [ 71 ] [ 72 ] [ 73 ] [ 74 ] [ 75 ] [ 76 ] [ 77 ] [ 78 ] [ 79 ] [ 80 ] [ 81 ] [ 82 ] [ 83 ] [ 84 ] [ 85 ] [ 86 ] [ 87 ] [ 88 ] [ 89 ] [ 90 ] [ 91 ] [ 92 ] [ 93 ] [ 94 ] [ 95 ] [ 96 ] [ 97 ] [ 98 ] [ 99 ] [ 100 ] [ 101 ] [ 102 ] [ 103 ] [ 104 ] [ 105 ] [ 106 ] [ 107 ] [ 108 ] [ 109 ] [ 110 ] [ 111 ] [ 112 ] [ 113 ] [ 114 ] [ 115 ] [ 116 ] [ 117 ] [ 118 ] [ 119 ] [ 120 ] [ 121 ] [ 122 ] [ 123 ] [ 124 ] [ 125 ] [ 126 ] [ 127 ] [ 128 ] [ 129 ] [ 130 ] [ 131 ] [ 132 ] [ 133 ] [ 134 ] [ 135 ] [ 136 ] [ 137 ] [ 138 ] [ 139 ] [ 140 ] [ 141 ] [ 142 ] [ 143 ] [ 144 ] [ 145 ] [ 146 ] [ 147 ] [ 148 ] [ 149 ] [ 150 ] [ 151 ]