ข่าวเขื่อนสิริกิติ์
ข่าวผาซ่อมรายสัปดาห์ฉบับที่ 18/2551 วันศุกร์ที่ 2 พฤษภาคม 2551 >>> หัวข้อข่าว : เขื่อนสิริกิติ์ เตรียมความพร้อมการระบายน้ำช่วยภัยแล้ง.../รดน้ำดำหัวผู้บริหารเขื่อนสิริกิติ์ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2551.../อบรมจักสานการทำไม้กวาด.../ขอเชิญร่วมงานวันพัฒนาคุณภาพงาน QCC เขื่อนสิริกิติ์ ระหว่างวันที่ 6-8 พฤษภาคม ประจำปี 2551...[ 2 พฤษภาคม 2551 ]
ข่าวผาซ่อมรายสัปดาห์ฉบับที่ 17/2551 วันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2551 >>>หัวข้อข่าว : MINOR INSPECTION UNIT 3 โรงไฟฟ้าเขื่อนสิริกิติ์ ประจำปี 2551...,/กอล์ฟการกุศลเขื่อนสิริกิติ์โอเพ่น ครั้งที่ 10.../ร่วมปฐมนิเทศการศึกษาทบทวนการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอ่างเก็บนำห้วยน้ำรี (อันเนื่องมาจาพระราชดำริ)......[ 2 พฤษภาคม 2551 ]
ข่าวผาซ่อมรายสัปดาห์ฉบับที่ 16/2551 วันศุกร์ที่ 18 เมษายน 2551>>>ทำบุญ 100 วัน .../วางศิลาฤกษ์ศาลาการเปรียญ.../รดน้ำขอพร ผวจ.อุตรดิตถ์.../รดน้ำขอพร นายอำเภอท่าปลา/ร่วมกิจกรรมวันผู้สูงอายุ /ร่วมงานรดน้ำดำหัว.../ร่วมทำบุญ.../ร่วมสืบทอดประเพณีแข่งเรือ.../กิจกรรมวันคุณภาพเขื่อนสิริกิติ์ ประจำปี 2551.../ประมวลภาพ กิจกรรม "เย็นทั่วหล้า วันมหาสงกรานต์ ล่องเรือสำราญ ณ เขื่อนสิริกิติ์" 12-15 เมษายน 2551...[ 22 เมษายน 2551 ]
ข่าวผาซ่อมรายสัปดาห์ ฉบับที่ 15/2551 วันศุกร์ที่ 11 เมษายน 2551>>>หัวข้อข่าว : ขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการ "ดินดี น้ำใส เทิดไท้ มหาราชัน".../ตรวจสอบอาคารโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนสิริกิติ์.../วันรวมใจ 5ส. เขื่อนสิริกิติ์ .../สนับสนุนของขวัญให้ผู้สูงอายุ.../ร่วมงานรดน้ำดำหัว...[ 11 เมษายน 2551 ]
ข่าวผาซ่อมรายสัปดาห์ฉบับที่ 14/2551 วันศุกร์ที่ 4 เมษายน 2551 >>> หัวข้อข่าว : กองทุนพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าเขื่อนสิริกิติ์ เดินหน้าร่างระเบียบแล้วเสร็จ พร้อมรับโอนเงินกองทุนฯ.../ร่วมงานบุญ.../ประชุมคณะทำงานบริหารกิจกรรมด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม สายงานพลังน้ำ.../ร่วมกิจกรรมวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว.../กิจกรรมเนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์.../กิจกรรม "เย็นทั่วหล้า วันมหาสงกรานต์ ล่องเรือสำราญ ณ เขื่อนสิริกิติ์".../...[ 9 เมษายน 2551 ]
[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ] [ 58 ] [ 59 ] [ 60 ] [ 61 ] [ 62 ] [ 63 ] [ 64 ] [ 65 ] [ 66 ] [ 67 ] [ 68 ] [ 69 ] [ 70 ] [ 71 ] [ 72 ] [ 73 ] [ 74 ] [ 75 ] [ 76 ] [ 77 ] [ 78 ] [ 79 ] [ 80 ] [ 81 ] [ 82 ] [ 83 ] [ 84 ] [ 85 ] [ 86 ] [ 87 ] [ 88 ] [ 89 ] [ 90 ] [ 91 ] [ 92 ] [ 93 ] [ 94 ] [ 95 ] [ 96 ] [ 97 ] [ 98 ] [ 99 ] [ 100 ] [ 101 ] [ 102 ] [ 103 ] [ 104 ] [ 105 ] [ 106 ] [ 107 ] [ 108 ] [ 109 ] [ 110 ] [ 111 ] [ 112 ] [ 113 ] [ 114 ] [ 115 ] [ 116 ] [ 117 ] [ 118 ] [ 119 ] [ 120 ] [ 121 ] [ 122 ] [ 123 ] [ 124 ] [ 125 ] [ 126 ] [ 127 ] [ 128 ] [ 129 ] [ 130 ] [ 131 ] [ 132 ] [ 133 ] [ 134 ] [ 135 ] [ 136 ] [ 137 ] [ 138 ] [ 139 ] [ 140 ] [ 141 ] [ 142 ] [ 143 ] [ 144 ] [ 145 ] [ 146 ] [ 147 ] [ 148 ] [ 149 ] [ 150 ] [ 151 ]