ข่าวเขื่อนสิริกิติ์
ข่าวผาซ่อมรายสัปดาห์ ฉบับที่ 28/2551 วันศุกร์ที่ 11 กรกฎาคม 2551 >>> หัวข้อข่าว : โครงการคนเขื่อนสิริกิติ์ คนแห่งการสื่อสารสาธารณะ รุ่นที่ 1.../ประมวลภาพการอบรมโครงการคนเขื่อนสิริกิติ์ คนแห่งการสื่อสารสาธารณะ ณ ศูนย์ฝึกอบรม กฟผ.แม่เมาะ วันที่ 8-10 กรกฎาคม 2551.../ถวายเทียนจำนำพรรษา.../ความคืบหน้ากองทุนพัฒนาชุมชน ในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าเขื่อนสิริกิติ์...[ 8 สิงหาคม 2551 ]
ข่าวเขื่อนสิริกิติ์ : ข่าวผาซ่อมรายสัปดาห์ฉบับที่ 27/2551 วันศุกร์ที่ 4 กรกฎาคม 2551>>>หัวข้อข่าว : ประมวลภาพงานวันคุณภาพสายงานผลิตไฟฟ้า ประจำปี 2551 วันที่ 1-3 กรกฎาคม 2551.../บอร์ดนิทรรศการเขื่อนสิริกิติ์ได้รับรางวัล ดีเยี่ยม.../กลุ่ม Wireless ได้รับรางวัล Gold ประเภท งานผลิต.../กลุ่มนกพิราบขาว ได้รับรางวัล Silver ประเภท งานบริการ/ร่วมแสดงความยินดีกับ อบจ.อุตรดิตถ์.../แสดงความยินดี.../อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "Knowledge Management (KM).../...[ 10 กรกฎาคม 2551 ]
ข่าวผาซ่อมรายสัปดาห์ฉบับที่ 26/2551 วันศุกร์ที่ 27 มิถุนายน 2551>>>หัวข้อข่าว : ให้การต้อนรับคณะกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่.../มอบพันธุ์ไม้ ตามโครงการคืนต้นไม้ให้โรงเรียน.../งานชุมชนสัมพันธ์ในพื้นที่ อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์.../สนับสนุนโครงการเศรษฐกิจพอเพียง.../ภาพบรรยากาศงานวันกีฬาเพื่อสุขภาพเขื่อนสิริกิติ์ วันที่ 26 มิถุนายน ที่ผ่านมา...[ 10 กรกฎาคม 2551 ]
ข่าวผาซ่อมรายสัปดาห์ฉบับที่ 25/2551 วันศุกร์ที่ 20 มิถุนายน 2551 >>>หัวข้อข่าว : พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) "โครงการประกวดตำบลเศรษฐกิจพอเพียง".../ค่ายเยาวชนอาสา สื่อสารสาธารณะสู่ชุมชน.../ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนเจริญราษฎร์อุปถัมภ์ ต.ผาเลือด อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ .../ปลูกต้นไม้ ตามโครงการคืนต้นไม้ให้วัด.../เปิดโครงการพัฒนาศํกยภาพผุ้ปกิบัติงานการทำงานชุมชนแบบมีส่วนร่วม.../สนับสนุนอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง.../ร่วมประชุมผู้ปกครองนักเรียน.../...[ 10 กรกฎาคม 2551 ]
ข่าวผาซ่อมรายสัปดาห์ฉบับที่ 24/2551 วันศุกร์ที่ 13 มิถุนายน 2551 >>> หัวข้อข่าว : เตรียมพร้อมรับเหตุฉุกเฉิน.../สนับสนุนโครงการเศรษฐกิจพอเพียง .../ออกอากาศ อสมท.เพื่อชุมชน.../เขื่อนสิริกิติ์ จัดโครงการ "ค่ายเยาวชนอาสา สื่อสารสาธารณะสู่ชุมชน"...[ 18 มิถุนายน 2551 ]
[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ] [ 58 ] [ 59 ] [ 60 ] [ 61 ] [ 62 ] [ 63 ] [ 64 ] [ 65 ] [ 66 ] [ 67 ] [ 68 ] [ 69 ] [ 70 ] [ 71 ] [ 72 ] [ 73 ] [ 74 ] [ 75 ] [ 76 ] [ 77 ] [ 78 ] [ 79 ] [ 80 ] [ 81 ] [ 82 ] [ 83 ] [ 84 ] [ 85 ] [ 86 ] [ 87 ] [ 88 ] [ 89 ] [ 90 ] [ 91 ] [ 92 ] [ 93 ] [ 94 ] [ 95 ] [ 96 ] [ 97 ] [ 98 ] [ 99 ] [ 100 ] [ 101 ] [ 102 ] [ 103 ] [ 104 ] [ 105 ] [ 106 ] [ 107 ] [ 108 ] [ 109 ] [ 110 ] [ 111 ] [ 112 ] [ 113 ] [ 114 ] [ 115 ] [ 116 ] [ 117 ] [ 118 ] [ 119 ] [ 120 ] [ 121 ] [ 122 ] [ 123 ] [ 124 ] [ 125 ] [ 126 ] [ 127 ] [ 128 ] [ 129 ] [ 130 ] [ 131 ] [ 132 ] [ 133 ] [ 134 ] [ 135 ] [ 136 ] [ 137 ] [ 138 ] [ 139 ] [ 140 ] [ 141 ] [ 142 ] [ 143 ] [ 144 ] [ 145 ] [ 146 ] [ 147 ] [ 148 ] [ 149 ] [ 150 ] [ 151 ]