ข่าวเขื่อนสิริกิติ์
ข่าวผาซ่อมรายสัปดาห์ฉบับที่ 33/2551 วันศุกร์ที่ 15 สิงหาคม 2551 >>> หัวข้อข่าว : กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2551.../”12 สิงหา พระบรมราชินีนาถ” ประจำปี 2551.../ร่วมในพิธีมอบของพระราชทานที่ระลึก.../อบรมหลักสูตร 5 “กลยุทธ์การทำงานชุมชนแบบมีส่วนร่วม.../ประชุมหัวหน้าหน่วยงานเขื่อนสิริกิติ์.../ชี้แจงรายละเอียดโครงการประกวดตำบลเศรษฐกิจพอเพียง.../ออกอากาศรายการ อสมท. เพื่อชุมชน.../กองทุนพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าเขื่อนสิริกิติ์.../รายงานพิเศษ...โครงการจิตอาสาเพื่อแม่ เขื่อนสิริกิติ์...[ 21 สิงหาคม 2551 ]
ข่าวผาซ่อมรายสัปดาห์ ฉบับที่ 32/2551 วันศุกร์ที่ 8 สิงหาคม 2551 >>> หัวข้อข่าว : ร่วมประชุมชี้แจงเรื่องการระบายน้ำเขื่อนสิริกิติ์.../เขื่อนสิริกิติ์ สนับสนุนโครงการ 1 ตำบล 1 โรงเรียน.../อดีตผู้บริหาร กฟผ. เยี่ยมเยือนผู้ปฏิบัติงานเขื่อนสิริกิติ์.../ประชุมสรุปนโยบายคุณภาพ.../ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันแม่ประจำปี 2551.../มอบเงินช่วยเหลือราษฎร...[ 13 สิงหาคม 2551 ]
ข่าวผาซ่อมรายสัปดาห์ฉบับที่ 31/2551 วันศุกร์ที่ 1 สิงหาคม 2551 >>> หัวข้อข่าว : ประชุมทบทวนบทบาทผู้บริหารเขื่อนสิริกิติ์.../เขื่อนสิริกิติ์ จัดอบรมโครงการ "จิตอาสา สื่อสารสาธารณะสู่ชุมชน".../ร่วมซ้อมแผนเพื่อรองรับการระบาดใหญ่ของไข้หวัดนก และไข้หวัดใหญ่...[ 8 สิงหาคม 2551 ]
ข่าวผาซ่อมรายสัปดาห์ฉบับที่ 30/2551 วันศุกร์ที่ 25 กรกฎาคม 2551 >>> หัวข้อข่าว : สมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จประทับแรม ณ เขื่อนสิริกิติ์ / 2 ทีมคุณภาพเขื่อนสิริกิติ์ มุ่งสู่งานวันคุณภาพ กฟผ./ผู้ช่วยผู้ว่าการพลังน้ำ ตรวจเยี่ยมงานโรงไฟฟ้าและอาคารที่ทำการเขื่อนสิริกิติ์...[ 8 สิงหาคม 2551 ]
ข่าวผาซ่อมรายสัปดาห์ฉบับที่ 29/2551 วันพุธที่ 16 กรกฎาคม 2551 >>> หัวข้อข่าว : ชฟน. ตรวจพื้นที่ ที่หมู่บ้านท่าเรือ อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์.../โครงการคืนต้นไม้ให้โรงเรียน.../ร่วมงานทำบุญฉลองกุฏิสงฆ์.../ จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้...สร้างความร่มรืนในพื้นที่เขื่อนสิริกิติ์/ประชุมสายงานบริหาร.../ประชุมจัดทำงบประมาณสื่อสารสาธารณะ.../...[ 8 สิงหาคม 2551 ]
[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ] [ 58 ] [ 59 ] [ 60 ] [ 61 ] [ 62 ] [ 63 ] [ 64 ] [ 65 ] [ 66 ] [ 67 ] [ 68 ] [ 69 ] [ 70 ] [ 71 ] [ 72 ] [ 73 ] [ 74 ] [ 75 ] [ 76 ] [ 77 ] [ 78 ] [ 79 ] [ 80 ] [ 81 ] [ 82 ] [ 83 ] [ 84 ] [ 85 ] [ 86 ] [ 87 ] [ 88 ] [ 89 ] [ 90 ] [ 91 ] [ 92 ] [ 93 ] [ 94 ] [ 95 ] [ 96 ] [ 97 ] [ 98 ] [ 99 ] [ 100 ] [ 101 ] [ 102 ] [ 103 ] [ 104 ] [ 105 ] [ 106 ] [ 107 ] [ 108 ] [ 109 ] [ 110 ] [ 111 ] [ 112 ] [ 113 ] [ 114 ] [ 115 ] [ 116 ] [ 117 ] [ 118 ] [ 119 ] [ 120 ] [ 121 ] [ 122 ] [ 123 ] [ 124 ] [ 125 ] [ 126 ] [ 127 ] [ 128 ] [ 129 ] [ 130 ] [ 131 ] [ 132 ] [ 133 ] [ 134 ] [ 135 ] [ 136 ] [ 137 ] [ 138 ] [ 139 ] [ 140 ] [ 141 ] [ 142 ] [ 143 ] [ 144 ] [ 145 ] [ 146 ] [ 147 ] [ 148 ] [ 149 ] [ 150 ] [ 151 ]