ข่าวเขื่อนสิริกิติ์
ข่าวผาซ่อมรายสัปดาห์ฉบับที่ 43/2551 วันศุกร์ที่ 24 ตุลาคม 2551 >>> หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ -โครงการ "จากวันแม่ถึงวันพ่อ 116 วันสร้างสามัคคี" เขื่อนสิริกิติ์,-ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยะมหาราช,-สนับสนุนเทศน์มหาชาติ,-แลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานชุมชนสัมพันธ์,-ออกอากาศรายการ อ.ส.ม.ท. เพื่อชุมชน...[ 28 ตุลาคม 2551 ]
ข่าวผาซ่อมรายสัปดาห์ฉบับที่ 42 /2551 วันศุกร์ที่ 17 ตุลาคม 2551>>>*หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ* 1. แสดงความยินดีกับนายก อบต.น้ำหมัน , 2. อบรมหลักสูตร “การใช้โปรแกรม Macromedia Flash เบื้องต้น” , 3. ขอเชิญร่วมกิจกรรม “ลอยกระทง ลงนาวา คืนจันทรา เยือนโพยม ณ เขื่อนสิริกิติ์ “ , 4. ปรับภูมิทัศน์รอบเขื่อนสิริกิติ์ ต้อนรับเทศกาลท่องเที่ยวฤดูหนาว...[ 24 ตุลาคม 2551 ]
ข่าวผาซ่อมรายสัปดาห์ ฉบับที่ 41/2551 วันศุกร์ที่ 10 ตุลาคม 2551 >>> หัวข้อข่าว : แสดงความยินดีกับ รวฟ.สุทัศน์ ปัทมสิริวัฒน์.../เขื่อนสิริกิติ์ สนับสนุนสินค้าชุมชน จ.อุตรดิตถ์ เพิ่มช่องทางกระจายสินค้าแก่นักท่องเที่ยว.../ตรวจเยี่ยมและให้คะแนนการประกวดโครงการตำบลเศรษฐกิจพอเพียง.../ม.ราชภัฎอุตรดิตถ์นำเสนอรายงานผลการประเมินโครงการแผนสื่อสารสาธารณะฯ เขื่อนสิริกิติ์.../มอบพันธุ์ปลา../เขื่อนสิริกิติ์ จัดอบรม “หลักสูตรการทำอาหาร”/...[ 13 ตุลาคม 2551 ]
ข่าวผาซ่อมรายสัปดาห์ฉบับที่ 40/2551 วันศุกร์ที่ 3 ตุลาคม 2551 >>> หัวข้อข่าว : ผู้บริหาร กฟผ. ร่วมงานเลี้ยงแสดงความยินดีนายทหารกองทัพภาคที่ 3.../กิจกรรมผู้บริหารพบผู้ปฏิบัติงานเขื่อนสิริกิติ์.../รับการตรวจประเมินคุณภาพการบริหารตามเกณฑ์ TQA สายงาน รวฟ..../แสดงความยินดี.../คณะกรรมการตรวจเยี่ยมและให้คะแนนการประกวดโครงการตำบลเศรษฐกิจพอเพียง.../อบรม “หลักสูตรการทำใบตอง”.../ร่วมกิจกรรมชมรมท่าเหนือสัมพันธ์.../ประมวลภาพงานส่งพี่กลับบ้าน 30 กันยายน 2551...[ 13 ตุลาคม 2551 ]
ข่าวผาซ่อมรายสัปดาห์ฉบับที่ 39/2551 วันศุกร์ที่ 26 กันยายน 2551 >>> หัวข้อข่าว : ตรวจสอบและประเมินความปลอดภัยเขื่อนสิริกิติ์ และเขื่อนดินช่องเขาขาด ประจำปี 2551.../เขื่อนสิริกิติ์ รับการตรวจประเมินระบบการบริหารงานควบคุมความสูญเสีย.../ประชุมชมรมแม่บ้านเขื่อนสิริกิติ์และชุมชนรอบเขื่อน.../ประชุมติดตามความก้าวหน้า การเสนอโครงการและพิจารณาอนุมัติเงินการดำเนินงานกองทุนพัฒนาชุมชนรอบโรงไฟฟ้าเขื่อนสิริกิติ์.../ติดตามงานโครงการประกวดตำบลเศรษฐกิจพอเพียง.../มอบพันธุ์ปลา.../...[ 3 ตุลาคม 2551 ]
[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ] [ 58 ] [ 59 ] [ 60 ] [ 61 ] [ 62 ] [ 63 ] [ 64 ] [ 65 ] [ 66 ] [ 67 ] [ 68 ] [ 69 ] [ 70 ] [ 71 ] [ 72 ] [ 73 ] [ 74 ] [ 75 ] [ 76 ] [ 77 ] [ 78 ] [ 79 ] [ 80 ] [ 81 ] [ 82 ] [ 83 ] [ 84 ] [ 85 ] [ 86 ] [ 87 ] [ 88 ] [ 89 ] [ 90 ] [ 91 ] [ 92 ] [ 93 ] [ 94 ] [ 95 ] [ 96 ] [ 97 ] [ 98 ] [ 99 ] [ 100 ] [ 101 ] [ 102 ] [ 103 ] [ 104 ] [ 105 ] [ 106 ] [ 107 ] [ 108 ] [ 109 ] [ 110 ] [ 111 ] [ 112 ] [ 113 ] [ 114 ] [ 115 ] [ 116 ] [ 117 ] [ 118 ] [ 119 ] [ 120 ] [ 121 ] [ 122 ] [ 123 ] [ 124 ] [ 125 ] [ 126 ] [ 127 ] [ 128 ] [ 129 ] [ 130 ] [ 131 ] [ 132 ] [ 133 ] [ 134 ] [ 135 ] [ 136 ] [ 137 ] [ 138 ] [ 139 ] [ 140 ] [ 141 ] [ 142 ] [ 143 ] [ 144 ] [ 145 ] [ 146 ] [ 147 ] [ 148 ] [ 149 ] [ 150 ] [ 151 ]