ข่าวเขื่อนสิริกิติ์
ข่าวเขื่อนสิริกิติ์ : ข่าวผาซ่อมรายสัปดาห์ ฉบับที่ 1/2552 วันศุกร์ที่ 9 มกราคม 2552 >>>หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ : เขื่อนสิริกิติ์ ทำบุญต้อนรับปีใหม่ พร้อมรับพรปีใหม่ จากผู้บริหารเขื่อนสิริกิติ์ .../อวยพรปีใหม่ หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ .../กองทุนพัฒนาชุมชนรอบในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าเขื่อนสิริกิติ์ มอบเสื้อกันหนาว ต้านภัยหนาว.../ประชุมหัวหน้าหน่วยงาน.../อวยพรปีใหม่ อขส..../เขื่อนสิริกิติ์ ร่วมออกร้านนิทรรศการ ในงานพระยาพิชัยดาบหักและงานกาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2552.../...[ 27 มกราคม 2552 ]
ข่าวผาซ่อมรายสัปดาห์ฉบับที่ 52/2551 วันศุกร์ที่ 26 ธันวาคม 2551>>>งานเลี้ยงต้อนรับ อขส.ณัฐจพนธ์ ภูมิเวียงศรี และงานเลี้ยงแสดงมุทิตาจิต อขศ.กิตติ ตันเจริญ.../สวัสดีปีใหม่ 2552 ผู้นำท้องถิ่น อ.ท่าปลา.../รร.อนุบาลอุตรดิตถ์ ชมกิจการ.../สนับสนุนกีฬา.../6 มกราคม 2552 ทำบุญต้อนรับปีใหม่ พร้อมรับพรปีใหม่จากผู้บริหารเขื่อนสิริกิติ์.../เขื่อนสิริกิติ์ แนะวิธีประหยัดไฟฟ้า พร้อมแจกหลอดประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5.../ประมวลภาพกีฬาสีเขื่อนสิริกิติ์ ประจำปี 2551.../ประมวลภาพ งานกีฬาสี กฟผ....[ 20 มกราคม 2552 ]
ข่าวผาซ่อมรายสัปดาห์ฉบับที่ 51/2551 วันศุกร์ที่ 19 ธันวาคม 2551 >>> Minor Inspection Unit 2 โรงไฟฟ้าเขื่อนสิริกิติ์ ประจำปี 2551,แลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานชุมชนสัมพันธ์,ให้การต้อนรับชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน 17 จังหวัดภาคเหนือตอนบน,ให้การต้อนรับคณะวิทยาลัยพลังงานทดแทน,กีฬาเบญจสัมพันธ์ ครั้งที่ 9 ประจำปี 2551...[ 30 ธันวาคม 2551 ]
ข่าวเขื่อนสิริกิติ์ : ข่าวผาซ่อมรายสัปดาห์ฉบับทื่ 50/2551 วันศุกร์ที่ 12 ธันวาคม 2551 >>> หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ : กองทุนพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าเขื่อนสิริกิติ์ เห็นชอบใช้เงินกองทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาวในเขต อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์.../เขื่อนสิริกิติ์ นำเกษตรกร ในเขต อ.ท่าปลา ศึกษาดูงานโครงการพระราชดำริฯ พร้อมน้อมนำมาพัฒนาคุณภาพชีวิต.../ปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกราม 1 ล้านตัว เฉลิมพระเกียรติ.../ออกอากาศ อ.ส.ม.ท.เพื่อชุมชน.../...[ 18 ธันวาคม 2551 ]
ข่าวเขื่อนสิริกิติ์ : ข่าวผาซ่อมรายสัปดาห์ฉบับทื่ 49/2551 วันพฤหัสบดีที่ 4 ธันวาคม 2551 >>> หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ : กิจกรรมเนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช.../โครงการความร่วมมือทางเทคนิค-วิชาการ ระหว่าง กฟผ.และ HEPCO…/ร่วมพิธีวางพานพุ่ม และจุดเทียนชัยถวายพระพร.../ให้การต้อนรับอดีต ผวก.สิทธิพร รัตโนภาส และคณะ.../เยี่ยมคารวะ อขส..../ให้การต้อนรับสื่อมวลชนท้องถิ่น จ.พิษณุโลก.../อบรมหลักสูตร “การใช้งานโปรแกรม Microsoft Project”.../มอบรางวับแข่งขันลดน้ำหนักเพื่อสุขภาพ.../...[ 18 ธันวาคม 2551 ]
[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ] [ 58 ] [ 59 ] [ 60 ] [ 61 ] [ 62 ] [ 63 ] [ 64 ] [ 65 ] [ 66 ] [ 67 ] [ 68 ] [ 69 ] [ 70 ] [ 71 ] [ 72 ] [ 73 ] [ 74 ] [ 75 ] [ 76 ] [ 77 ] [ 78 ] [ 79 ] [ 80 ] [ 81 ] [ 82 ] [ 83 ] [ 84 ] [ 85 ] [ 86 ] [ 87 ] [ 88 ] [ 89 ] [ 90 ] [ 91 ] [ 92 ] [ 93 ] [ 94 ] [ 95 ] [ 96 ] [ 97 ] [ 98 ] [ 99 ] [ 100 ] [ 101 ] [ 102 ] [ 103 ] [ 104 ] [ 105 ] [ 106 ] [ 107 ] [ 108 ] [ 109 ] [ 110 ] [ 111 ] [ 112 ] [ 113 ] [ 114 ] [ 115 ] [ 116 ] [ 117 ] [ 118 ] [ 119 ] [ 120 ] [ 121 ] [ 122 ] [ 123 ] [ 124 ] [ 125 ] [ 126 ] [ 127 ] [ 128 ] [ 129 ] [ 130 ] [ 131 ] [ 132 ] [ 133 ] [ 134 ] [ 135 ] [ 136 ] [ 137 ] [ 138 ] [ 139 ] [ 140 ] [ 141 ] [ 142 ] [ 143 ] [ 144 ] [ 145 ] [ 146 ] [ 147 ] [ 148 ] [ 149 ] [ 150 ] [ 151 ]