ข่าวเขื่อนสิริกิติ์
ผาซ่อมรายสัปดาห์ ฉบับที่ 50/2562 วันศุกร์ที่ 13 ธันวาคม 2562 หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ>>เขื่อนสิริกิติ์ ร่วมแสดงความจงรักภักดี กิจกรรมในช่วงพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562.../เขื่อนสิริกิติ์ สนับสนุนผ้าคลุมกันหนาวต้านภัยหนาวในพื้นที่อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์.../เขื่อนสิริกิติ์ ร่วมชี้แจงสถานการณ์น้ำในการประชุมการติดตามสถานการณ์ภัยแล้ง และไฟป่าหมอกควัน ปี 2562- 2563.../เขื่อนสิริกิติ์ ร่วมงานวันต่อต้านคอรัปชั่นสากล (ประเ...[ 16 ธันวาคม 2562 ]
ผาซ่อมรายสัปดาห์ ฉบับที่ 49/2562 วันศุกร์ที่ 6 ธันวาคม 2562 หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ>> เขื่อนสิริกิติ์ จัดงานเดิน-วิ่ง เขื่อนสิริกิติ์ มินิมาราธอน ครั้งที่ 10.../เขื่อนสิริกิติ์ จัดกิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562 ประจำปี 2562.../เขื่อนสิริกิติ์ ลงพื้นที่ชี้แจงสถานการณ์น้ำในช่วงฤดูแล้ง ปี 2562/2563 ต่อเนื่อง ในเขตพื้นที่อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก.../เขื่อนสิริกิติ์ ร่วมพิธีถวายพานพุ่ม เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ รัชกาลที่ 9 วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2562.../เขื่อนสิริกิติ์...[ 11 ธันวาคม 2562 ]
ผาซ่อมรายสัปดาห์ ฉบับที่ 48/2562 วันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2562 หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ>>เขื่อนสิริกิติ์ ร่วมประชุมชี้แจงสถานการณ์น้ำ และแนวทางการบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูแล้งปี 2562/2563.../เขื่อนสิริกิติ์ ลงพื้นที่ชี้แจงสถานการณ์น้ำในช่วงฤดูแล้ง ปี 2562/2563 ต่อเนื่องในเขตพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ และจังหวัดพิจิตร.../เยี่ยมผู้สูงอายุในพื้นที่ตำบลจริม ตามโครงการดูแลผู้สูงวัย ใส่ใจผู้เสียสละ เขื่อนสิริกิติ์.../เขื่อนสิริกิติ์ มอบน้ำดื่มสนับสนุนงาน เดิน-วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอน เฉลิมพระเกียรติฯ.../ผู้บริหา...[ 9 ธันวาคม 2562 ]
ผาซ่อมรายสัปดาห์ ฉบับที่ 47/2562 วันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2562 หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ>>เขื่อนสิริกิติ์ จัดเสวนาผู้ใช้น้ำ ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ ลุ่มน้ำน่าน ประจำปี 2562.../ประชุมงานสำรวจศึกษาข้อมูลความเป็นไปได้ในการก่อสร้าง Coffer Dam ในอ่างเก็บน้ำเขื่อนสิริกิติ์.../วิสาหกิจชุมชนกลุ่มส่งเสริมอาชีพบ้านหาดไก่ต้อย ร่วมออกร้านงานกาชาด ประจำปี 2562 ณ สวนลุมพินี กรุงเทพฯ.../กฟผ. ลงนามต่ออายุบันทึกความเข้าใจ ครั้งที่ 3 กับ HEPCO สานต่อความร่วมมือด้านเทคนิควิชาการโรงไฟฟ้าพลังน้ำ.../เขื่อนสิริกิติ์ จัดประช...[ 9 ธันวาคม 2562 ]
ผาซ่อมรายสัปดาห์ ฉบับที่ 46/2562 วันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2562 หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ>>เขื่อนสิริกิติ์ จัดการแข่งขันฟุตซอล 5 คน ผาซ่อมคัพ ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 16.../เขื่อนสิริกิติ์ ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนชุมชนบ้านนากล่ำ ตำบลน้ำไคร้ อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์.../เขื่อนสิริกิติ์ จัดงานแสดงความยินดีกับผู้บริหารเขื่อนสิริกิติ์.../นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาโรงเรียนเทศบาลหัวดง เยี่ยมชมกิจการ กฟผ. ณ เขื่อนสิริกิติ์.../เขื่อนสิริกิติ์ ร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง วัดปากปาด.../เขื่อนสิริกิติ์ ...[ 20 พฤศจิกายน 2562 ]
[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ] [ 58 ] [ 59 ] [ 60 ] [ 61 ] [ 62 ] [ 63 ] [ 64 ] [ 65 ] [ 66 ] [ 67 ] [ 68 ] [ 69 ] [ 70 ] [ 71 ] [ 72 ] [ 73 ] [ 74 ] [ 75 ] [ 76 ] [ 77 ] [ 78 ] [ 79 ] [ 80 ] [ 81 ] [ 82 ] [ 83 ] [ 84 ] [ 85 ] [ 86 ] [ 87 ] [ 88 ] [ 89 ] [ 90 ] [ 91 ] [ 92 ] [ 93 ] [ 94 ] [ 95 ] [ 96 ] [ 97 ] [ 98 ] [ 99 ] [ 100 ] [ 101 ] [ 102 ] [ 103 ] [ 104 ] [ 105 ] [ 106 ] [ 107 ] [ 108 ] [ 109 ] [ 110 ] [ 111 ] [ 112 ] [ 113 ] [ 114 ] [ 115 ] [ 116 ] [ 117 ] [ 118 ] [ 119 ] [ 120 ] [ 121 ] [ 122 ] [ 123 ] [ 124 ] [ 125 ] [ 126 ] [ 127 ] [ 128 ] [ 129 ] [ 130 ] [ 131 ] [ 132 ] [ 133 ] [ 134 ] [ 135 ] [ 136 ] [ 137 ] [ 138 ] [ 139 ]