ข่าวเขื่อนสิริกิติ์
ข่าวผาซ่อมรายสัปดาห์ฉบับที่ 6/2552 วันศุกร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2552 หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ >>>พิธีไหว้ครูช่าง ประจำปี 2552 ณ โรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนสิริกิติ์ .../ประชุมเตรียมความพร้อม ระบบ ERP เขื่อนสิริกิติ์.../สัมมนาแผนปฏิบัติการเขื่อนสิริกิติ์ ประจำปี 2552.../ประชุมคณะกรรมการ คปอส-ขส..../ขอเชิญร่วมงานครบรอบรัฐพิธีเปิดเขื่อนสิริกิติ์ ปีที่ 32 และงานคืนสู่เหย้าศิษย์เก่าเขื่อนสิริกิติ์ 4 มีนาคม 2552...[ 13 กุมภาพันธ์ 2552 ]
ข่าวผาซ่อมรายสัปดาห์ฉบับที่ 5/2552 วันศุกร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2552 หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ >>>ลงนามโครงการความร่วมมือด้านเทคนิค-วิชาการ ระหว่าง กฟผ. กับ ฟฟล. ประจำปี 2552.../ผลการวิเคราะห์ความมั่นคงของ Dike 4 เขื่อนดินช่องเขาขาด.../ประชุมคณะทำงานโทรมาตรเขื่อนสิริกิติ์…/ประชุมหัวหน้าหน่วยงานเขื่อนสิริกิติ์.../ขอเชิญร่วมงานวันคุณภาพ เขื่อนสิริกิติ์ ประจำปี 2552 วันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ 2552 .../ฝ่ายการแพทย์และอนามัยให้บริการ ค้นหาข้อมูลผลการตรวจสุขภาพประจำปีของผู้ปฏิบัติงาน...[ 10 กุมภาพันธ์ 2552 ]
ข่าวผาซ่อมรายสัปดาห์ฉบับที่4/2552 วันศุกร์ที่ 23 มกราคม 2552 หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ >>>วิทยาลัยการทัพอากาศ ชมกิจการเขื่อนสิริกิติ์.../นำชมโครงการชีววิถีฯ เขื่อนดินช่องเขาขาด.../เชิญชวนร่วมรณรงค์ใช้สัญลักษณ์ 40 ปี กฟผ..../ประชุมสายผู้ช่วยผู้อำนวยการเขื่อนสิริกิติ์-ปฏิบัติการ.../ประชุมสายงานกองบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าเขื่อนสิริกิติ์.../เปิดรอบกองไฟค่ายลูกเสือ-เนตรนารี โรงเรียนบ้านปากปาด.../กิจกรรมชมรมฟุตบอลเขื่อนสิริกิติ์...[ 3 กุมภาพันธ์ 2552 ]
ข่าวผาซ่อมรายสัปดาห์ฉบับที่ 3/2552 วันศุกร์ที่ 23 มกราคม 2552 หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ >>>สายงาน ชฟน.จัดทอดผ้าป่าสามัคคี สมทบทุนร่วมสร้างศาลาการเปรียญ ณ วัดดอนแก้ว ต.แม่พูล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถิ์.../เขื่อนสิริกิติ์ ร่วมวางพานพุ่มสักการะวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช.../ให้การต้อนรับ.../เขื่อนสิริกิติ์ จัดทอล์คโชว์ “ยุวทูต กฟผ.เขื่อนสิริกิติ์.../ต้อนรับคณะท่านผู้หญิงพึงใจ สินธวานนท์ และคณะมูลนิธิสายใจไทย.../อบรม “Aspect Online ISO 14001”.../ใช้สถานที่เขื่อนสิริกิติ์จัดค่ายทักษะชีวิต...[ 27 มกราคม 2552 ]
ข่าวเขื่อนสิริกิติ์ : ข่าวผาซ่อมรายสัปดาห์ฉบับที่ 2/2552 หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ >>>สีสันงานวันเด็กเขื่อนสิริกิติ์ ประจำปี 2552.../วางพวงมาลารำลึกท่านพ่อพระยาพิชัยดาบหัก.../สนับสนุนรางวัลมัจฉากาชาด.../ออกอากาศ รายการ อ.ส.ม.ท.เพื่อชุมชน.../สนับสนุนการจัดงานวันเด็ก ประจำปี 2552 ในเขต อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์.../งานเลี้ยงรับ-ส่ง ช.อขส-ป.,ช.อขภ-ป.,วศ.11 อขส.,วก.11 อขว.,กยส-ฟ..../สนับสุนนเครื่องขยายเสียง.../ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าเขื่อนสิริกิติ์ ครั้งทื่ 1/2552.../อวยพรปี...[ 27 มกราคม 2552 ]
[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ] [ 58 ] [ 59 ] [ 60 ] [ 61 ] [ 62 ] [ 63 ] [ 64 ] [ 65 ] [ 66 ] [ 67 ] [ 68 ] [ 69 ] [ 70 ] [ 71 ] [ 72 ] [ 73 ] [ 74 ] [ 75 ] [ 76 ] [ 77 ] [ 78 ] [ 79 ] [ 80 ] [ 81 ] [ 82 ] [ 83 ] [ 84 ] [ 85 ] [ 86 ] [ 87 ] [ 88 ] [ 89 ] [ 90 ] [ 91 ] [ 92 ] [ 93 ] [ 94 ] [ 95 ] [ 96 ] [ 97 ] [ 98 ] [ 99 ] [ 100 ] [ 101 ] [ 102 ] [ 103 ] [ 104 ] [ 105 ] [ 106 ] [ 107 ] [ 108 ] [ 109 ] [ 110 ] [ 111 ] [ 112 ] [ 113 ] [ 114 ] [ 115 ] [ 116 ] [ 117 ] [ 118 ] [ 119 ] [ 120 ] [ 121 ] [ 122 ] [ 123 ] [ 124 ] [ 125 ] [ 126 ] [ 127 ] [ 128 ] [ 129 ] [ 130 ] [ 131 ] [ 132 ] [ 133 ] [ 134 ] [ 135 ] [ 136 ] [ 137 ] [ 138 ] [ 139 ] [ 140 ] [ 141 ] [ 142 ] [ 143 ] [ 144 ] [ 145 ] [ 146 ] [ 147 ] [ 148 ] [ 149 ] [ 150 ] [ 151 ]