ข่าวเขื่อนสิริกิติ์
ข่าวผาซ่อมรายสัปดาห์ฉบับที่ 15/2552 วันจันทร์ที่ 20 เมษายน 2552 หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ >>>รายงานพิเศษ กิจกรรมเย็นทั่วหล้า วันมหาสงกรานต์ ล่องเรือสำราญ ณ เขื่อนสิริกิติ์ 11-15 เมษายน 2552...[ 21 เมษายน 2552 ]
ข่าวผาซ่อมรายสัปดาห์ฉบับที่ 14/2552 วันพฤหัสบดีที่ 9 เมษายน 2552 หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ >>>วันรวมใจ 5ส.เขื่อนสิริกิติ์.../รดน้ำขอพร เนื่องในวันสงกรานต์ ปี 2552.../สนับสนุนงานวันผู้สูงอายุประจำปี 2552.../ประชุมหัวหน้าหน่วยงานเขื่อนสิริกิติ์.../สนับสนุนอุปกรณ์ท่อส่งน้ำ PVC…/สนับสนุนกีฬา เทศบาล ต.จริม.../ชาวเขื่อนสิริกิติ์ ร่วมบริจาคโลหิต.../กลุ่มผู้สมัครกรรมการสร.กฟผ.ชี้แจงนโยบาย ที่เขื่อนสิริกิติ์...[ 21 เมษายน 2552 ]
ข่าวผาซ่อมรายสัปดาห์ฉบับที่ 13/2552 วันศุกร์ที่ 3 เมษายน 2552 หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ >>>ต้อนรับ รมว.กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.../ขอเชิญชวนคนเขื่อนสิริกิติ์ สร้างเอกลักษณ์องค์กร ร่วมรณรงค์แต่งกายชุดแบรนด์ ทุกวันจันทร์.../พีธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการประกวดหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ 2”.../เขื่อนสิริกิติ์ จัดประชุมสัมมนาเตรียมการดำเนินงานโครงการพัฒนาและเพิ่มพูนขีดความสามารถบุคลากร กฟผ.ระยะที่ 3.../ประชุมสรุปแผนงานและเตรียมแนวทางการดำเนินการประจำปี 2552 โครงการความ...[ 3 เมษายน 2552 ]
ข่าวผาซ่อมรายสัปดาห์ฉบับที่ 12/2552 วันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2552 หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ>>> เขื่อนสิริกิติ์ น้อมรับแนวพระราชดำรัสของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ปลูกต้นไผ่ซางนวล ไม้พระราชทาน.../โรงไฟฟ้าเขื่อนสิริกิติ์ ให้ข้อมูลงานดรงไฟฟ้า แก่นักศึกษาฝึกงานภาคฤดูร้อน.../โครงการค่ายเยาวชนจิตอาสา สื่อสารสาธารณะสู่ชุมชน รุ่นที่ 2.../ประชุมคณะกรรการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน.../จ.อุตรดิตถ์ จัดระดมความคิดเห็นเพื่อพัฒนาบุคลากรภาครัฐ.../ช่วยเหลือผู้ปฏิบัติงาน.../มอบเกียรติบัตรแก่เยาวชน โครงการ"เยาวชนไทยรวมใจเป็นหนึ่ง"......[ 27 มีนาคม 2552 ]
ข่าวผาซ่อมรายสัปดาห์ฉบับที่ 11/2552 วันศุกร์ที่ 19 มีนาคม 2552 กฟผ. ประชุมกับเครือข่าย ม.ราชภัฏ ติดตามและประเมินผลแผนสื่อสารสาธารณะฯ.../นำเสนอแผนงานสื่อสาธารณะฯ ต่อที่ประชุม คบ.รวฟ..../ร่วมในพิธีเปิดงาน “พญาปาด และเทศกาลหอม กระเทียม”.../ศึกษาดูงานการประกวดหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง.../ร่วมพิธีเปิดงานสายใยสัมพันธ์ วันอนุบาล.../ต้อนรับโรตารี่สากล.../วัน รปภ. รวมใจ...[ 24 มีนาคม 2552 ]
[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ] [ 58 ] [ 59 ] [ 60 ] [ 61 ] [ 62 ] [ 63 ] [ 64 ] [ 65 ] [ 66 ] [ 67 ] [ 68 ] [ 69 ] [ 70 ] [ 71 ] [ 72 ] [ 73 ] [ 74 ] [ 75 ] [ 76 ] [ 77 ] [ 78 ] [ 79 ] [ 80 ] [ 81 ] [ 82 ] [ 83 ] [ 84 ] [ 85 ] [ 86 ] [ 87 ] [ 88 ] [ 89 ] [ 90 ] [ 91 ] [ 92 ] [ 93 ] [ 94 ] [ 95 ] [ 96 ] [ 97 ] [ 98 ] [ 99 ] [ 100 ] [ 101 ] [ 102 ] [ 103 ] [ 104 ] [ 105 ] [ 106 ] [ 107 ] [ 108 ] [ 109 ] [ 110 ] [ 111 ] [ 112 ] [ 113 ] [ 114 ] [ 115 ] [ 116 ] [ 117 ] [ 118 ] [ 119 ] [ 120 ] [ 121 ] [ 122 ] [ 123 ] [ 124 ] [ 125 ] [ 126 ] [ 127 ] [ 128 ] [ 129 ] [ 130 ] [ 131 ] [ 132 ] [ 133 ] [ 134 ] [ 135 ] [ 136 ] [ 137 ] [ 138 ] [ 139 ] [ 140 ] [ 141 ] [ 142 ] [ 143 ] [ 144 ] [ 145 ] [ 146 ] [ 147 ] [ 148 ] [ 149 ] [ 150 ] [ 151 ]