ข่าวเขื่อนสิริกิติ์
ข่าวผาซ่อมรายสัปดาห์ฉบับที่ 25/2552 วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2552 หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ >>> กฟผ.ร่วมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ.../กอล์ฟ 5 เส้า เขื่อนสิริกิติ์.../โครงการสัมมนาการทำงานชุมชนอย่างมีส่วนร่วม.../ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาชุมชน ในพื้นที่รอบ รฟ.เขื่อนสิริกิติ์.../คณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษามาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาพื้นที่การเกษตรและชุมชนที่ประสบภัยธรรมชาติ วุฒิสภา ชมกิจการเขื่อนสิริกิติ์.../อบรม “การจัดการความรู้เชิงปฏิบัติการ”.../อบรมทบทวนโปรแกรมประเมินความเสี่ยง.../ทำ...[ 12 กรกฎาคม 2552 ]
ข่าวผาซ่อมรายสัปดาห์ฉบับที่ 24/2552 วันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน 2552 หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ >>>จัดทำแผนที่ทางสังคม (Social Mapping) ในพื้นที่เขื่อนสิริกิติ์.../ประชุมคณะทำงาน KV Control Mode เขื่อนสิริกิติ์.../ประชุมเตรียมความพร้อมจัดนิทรรศการ โครงการ อพ-สธ.-กฟผ..../ประชุมเตรียมจัดการแข่งขันกอล์ฟ 5 เส้า.../อบรมหลักสูตร “ทบทวนระบบ LCM และการตรวจประเมินภายใน (Internal Auditor).../อบรม “รักษ์หู ลดเสียง”.../ประชุมที่ราชพัสดุตลาดปากปาด.../ประชุมจัดทำแผนเตรียมพร้อมรับการระบาดใหญ่ของไข้หวัดสายพันธุ์ใหม่...[ 19 มิถุนายน 2552 ]
ข่าวผาซ่อมรายสัปดาห์ฉบับที่ 23/2552 วันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน 2552 หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ >>> Minor Inspection Unit 1 โรงไฟฟ้าเขื่อนสิริกิติ์.../อขส.ตรวจติดตามงานเปลี่ยน 230 KV CT.และ CVT…./รับการเยี่ยมคารวะ.../ประชุมหัวหน้าหน่วยงานเขื่อนสิริกิติ์.../ตรวจสภาพอ่างเก็บน้ำเขื่อนสิริกิติ์.../เขื่อนสิริกิติ์ จัดทำแผนแม่บทชุมชนเพื่อการพัฒนาตนเองอย่างยั่งยืน.../ตรวจติดตามภายในระบบ ISO14001:2004…/ออกอากาศรายการ อ.ส.ม.ท.เพื่อชุมชน.../พิธีลงนาม PA สายงาน ช.อขส-ห. ประจำปี 2552.../...[ 16 มิถุนายน 2552 ]
ข่าวผาซ่อมรายสัปดาห์ฉบับที่ 22/2552 วันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน 2552 หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ >>>ประชุมงาน Minor Inspection Unit 1…/สายงาน ชพน.ศึกษาดูงาน CSR และศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานชุมชนสัมพันธ์ที่เขื่อนสิริกิติ์.../ประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบการบริหารจัดการโรงไฟฟ้าเขื่อนสิริกิติ์.../ประชุมกลุ่มงานสนามกอล์ฟ เขื่อนสิริกิติ์.../ให้การต้อนรับ พ.ต.อ.สนธยา แสงเภา.../ชมรมผู้สูงอายุ ต.หาดล้า ชมกิจการเขื่อนสิริกิติ์.../ผู้นำชุมชนและราษฎร หมู่บ้านปากปาด ชมกิจการเขื่อนสิริกิติ์.../วิทยาลัยสารพัดช่างอุตร...[ 5 มิถุนายน 2552 ]
ข่าวผาซ่อมรายสัปดาห์ฉบับที่ 21/2552 วันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2552 หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ >>>ประชุมคณะทำงาน CSR สายงาน ชฟน..../สนับสนุนพันธุ์ปลาดุก.../ประชุมกลุ่มงานนันทนาการ เขื่อนสิริกิติ์.../ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่ ฟฟล..../คณะวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ ชมกิจการเขื่อนสิริกิติ์.../ประชุมคณะทำงานระบบ MSM เขื่อนสิริกิติ์.../คลินิกผู้ป่วยโรคเรื้อรัง เขื่อนสิริกิติ์.../ขอเชิญชาวเขื่อนสิริกิต์ สมัครเป็นสมาชิก หรือบริจาคเงิน เข้าโครงการจิตอาสา ศูนย์เสริมเติมเต็ม เขื่อนสิริกิติ์...[ 29 พฤษภาคม 2552 ]
[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ] [ 58 ] [ 59 ] [ 60 ] [ 61 ] [ 62 ] [ 63 ] [ 64 ] [ 65 ] [ 66 ] [ 67 ] [ 68 ] [ 69 ] [ 70 ] [ 71 ] [ 72 ] [ 73 ] [ 74 ] [ 75 ] [ 76 ] [ 77 ] [ 78 ] [ 79 ] [ 80 ] [ 81 ] [ 82 ] [ 83 ] [ 84 ] [ 85 ] [ 86 ] [ 87 ] [ 88 ] [ 89 ] [ 90 ] [ 91 ] [ 92 ] [ 93 ] [ 94 ] [ 95 ] [ 96 ] [ 97 ] [ 98 ] [ 99 ] [ 100 ] [ 101 ] [ 102 ] [ 103 ] [ 104 ] [ 105 ] [ 106 ] [ 107 ] [ 108 ] [ 109 ] [ 110 ] [ 111 ] [ 112 ] [ 113 ] [ 114 ] [ 115 ] [ 116 ] [ 117 ] [ 118 ] [ 119 ] [ 120 ] [ 121 ] [ 122 ] [ 123 ] [ 124 ] [ 125 ] [ 126 ] [ 127 ] [ 128 ] [ 129 ] [ 130 ] [ 131 ] [ 132 ] [ 133 ] [ 134 ] [ 135 ] [ 136 ] [ 137 ] [ 138 ] [ 139 ] [ 140 ] [ 141 ] [ 142 ] [ 143 ] [ 144 ] [ 145 ] [ 146 ] [ 147 ] [ 148 ] [ 149 ] [ 150 ] [ 151 ]