ข่าวเขื่อนสิริกิติ์
ข่าวผาซ่อมรายสัปดาห์ฉบับที่ 30/2552 วันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2552 หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ >>> ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า เขื่อนสิริกิติ์ .../โครงการเสริมสร้างความเข้าใจผู้ปฏิบัติงานเขื่อนสิริกิติ์.../อบรมแคดดี้ หลักสูตร “เทคนิคการให้บริการที่ประทับใจ”.../ตรวจเยี่ยมให้คะแนนโครงการประกวดหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2552.../พิจารณาหลักสูตรอบรม ประจำปี 2553 และสำรวจความต้องการฝึกอบรม.../ให้ข้อมูลด้านกระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังน้ำ...[ 31 กรกฎาคม 2552 ]
ข่าวผาซ่อมรายสัปดาห์ฉบับที่ 29/2552 วันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2552 หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ >>>ประชุมหารือเพื่อกำหนดสถานที่ และแนวทางเลี้ยงปลาในกระชังมูลนิธิกำธน สินธวานนท์.../ตรวจเยี่ยมให้คะแนนโครงการประกวดหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2552.../ศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ รุ่นที่ 01 ชมกิจการเขื่อนสิริกิติ์.../รับมอบถ้วยรางวัลชนะเลิศ ประเภททีม จากนักกีฬากอล์ฟเขื่อนสิริกิติ์.../เชิญชวนออกกำลังกายก่อนทำงาน วันละ 6 นาที.../เครือข่ายองค์กรชุมชนเมืองอุตรดิตถ์ จัดเสวยา “การพัฒนาแก้ไขปัญหาด้านที่อยู่...[ 24 กรกฎาคม 2552 ]
ข่าวผาซ่อมรายสัปดาห์ฉบับที่ 28/2552 วันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2552 หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ >>>เขื่อนสิริกิติ์ ร่วมกับกรมชลประทานประชุมหารือแนวทางการบริหารจัดการลุ่มน้ำน่าน เตรียมรับสถานการณ์ ในฤดูน้ำหลาก.../ตรวจเยี่ยมให้คะแนนโครงการประกวดหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2552.../กบส-ฟ.ออกหน่ายบริการเคลื่อนที่ รร.บ้านงอมมด ต.ท่าแฝก อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์.../ อบรมนวดแผนไทยส่งเสริมอาชีพ สร้างรายได้ให้ชุมชน.../มอบเงินช่วยเหลือราษฎรประสบอัคคีภัย.../ตรวจประเมินภายในระบบ MSM เขื่อนสิริกิติ์.../เขื่อนสิริกิติ์...[ 17 กรกฎาคม 2552 ]
ข่าวผาซ่อมรายสัปดาห์ฉบับที่ 27/2552 วันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2552 หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ >>> คณะ วตท.รุ่นที่ 6 เยี่ยมชมกิจการเขื่อนสิริกิติ์.../คณะ สจว.รุ่นที่ 84 เยี่ยมชมกิจการเขื่อนสิริกิติ์.../ถวายเทียนจำนำพรรษา.../PC TOUR กบส-ฟ..../เติมเต็มชีวิตด้วยจิตอาสา ขอเชิญร่วมเป็นสมาชิกโครงการศูนย์ เสริม เติม เต็มเขื่อนสิริกิติ์ ทำความดีตอบแทนสังคม...[ 13 กรกฎาคม 2552 ]
ข่าวผาซ่อมรายสัปดาห์ฉบับที่ 26/2552 วันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2552 หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ >>>เจ้าหน้าที่ ฟฟล. เยี่ยมคารวะ อขส..../บรรยายงานด้านความปลอดภัยในการเดินเครื่องโรงไฟฟ้าพลังน้ำ เขื่อนสิริกิติ์.../ประชุมหัวหน้าหน่วยงานเขื่อนสิริกิติ์.../ร่วมฟังสรุปผลการศึกษาความเหมาะสมการติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดเล็ก โรงไฟฟ้าเขื่อนสิริกิติ์.../สนับสนุนเครื่องดนตรีไทย.../ On The Job Training Maintenance Support System สำนักงาน HEPCO ประเทศญี่ปุ่น.../ถวายเทียนจำนำพรรษา.../ฝ่ายขนส่ง ให้ข้อมูลงานบริการ......[ 13 กรกฎาคม 2552 ]
[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ] [ 58 ] [ 59 ] [ 60 ] [ 61 ] [ 62 ] [ 63 ] [ 64 ] [ 65 ] [ 66 ] [ 67 ] [ 68 ] [ 69 ] [ 70 ] [ 71 ] [ 72 ] [ 73 ] [ 74 ] [ 75 ] [ 76 ] [ 77 ] [ 78 ] [ 79 ] [ 80 ] [ 81 ] [ 82 ] [ 83 ] [ 84 ] [ 85 ] [ 86 ] [ 87 ] [ 88 ] [ 89 ] [ 90 ] [ 91 ] [ 92 ] [ 93 ] [ 94 ] [ 95 ] [ 96 ] [ 97 ] [ 98 ] [ 99 ] [ 100 ] [ 101 ] [ 102 ] [ 103 ] [ 104 ] [ 105 ] [ 106 ] [ 107 ] [ 108 ] [ 109 ] [ 110 ] [ 111 ] [ 112 ] [ 113 ] [ 114 ] [ 115 ] [ 116 ] [ 117 ] [ 118 ] [ 119 ] [ 120 ] [ 121 ] [ 122 ] [ 123 ] [ 124 ] [ 125 ] [ 126 ] [ 127 ] [ 128 ] [ 129 ] [ 130 ] [ 131 ] [ 132 ] [ 133 ] [ 134 ] [ 135 ] [ 136 ] [ 137 ] [ 138 ] [ 139 ] [ 140 ] [ 141 ] [ 142 ] [ 143 ] [ 144 ] [ 145 ] [ 146 ] [ 147 ] [ 148 ] [ 149 ] [ 150 ] [ 151 ]