ข่าวเขื่อนสิริกิติ์
ข่าวผาซ่อมรายสัปดาห์ฉบับที่ 35/2552 วันศุกร์ที่ 4 กันยายน 2552 หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ >>>กฟผ.เขื่อนสิริกิติ์ รับการตรวจให้คะแนนผลงานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง.../ประชาสัมพันธ์โครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน เขื่อนสิริกิติ์.../ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าเขื่อนสิริกิติ์…/แสดงความยินดี.../งานก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปาและท่อส่งน้ำ ภายในเขื่อนสิริกิติ์…/งานมุทิตาจิต เขื่อนสิริกิติ์ ประจำปี 2552...[ 7 กันยายน 2552 ]
ข่าวผาซ่อมรายสัปดาห์ฉบับที่ 34/2552 วันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2552 หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ >>> สายงานรองผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า ประชุมสัญจร ณ เขื่อนสิริกิติ์.../งานมุทิตาจิตผู้บริหาร สายงานรองผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า ประจำปี 2552 ณ เขื่อนสิริกิติ์.../โครงการรักแม่รักษ์พลังงาน.../ต้อนรับคณะทำงานด้านการสำรวจและคัดเลือกสถานที่ตั้ง รฟ.นิวเคลียร์และการศึกษาสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น กระทรวงพลังงาน.../สร.กฟผ. เดินสายประชุม ณ เขื่อนสิริกิติ์.../ราษฎร ต.ผาเลือด อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ ชมกิจการเขื่อนสิริกิติ์.../งานวันความปลอดภัย...[ 28 สิงหาคม 2552 ]
ข่าวผาซ่อมรายสัปดาห์ฉบับที่ 33/2552 วันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2552 หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ >>>กฟผ. เขื่อนสิริกิติ์ เป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี ณ วัดนาโห้ง ต.หาดล้า อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์…/สัมมนาเขื่อนสิริกิติ์ กับผู้นำชุมชน ในพื้นที่อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์.../เขื่อนสิริกิติ์ จัดโครงการสัมมนาการทำงานชุมชนอย่างมีส่วนร่วม ครั้งที่ 2.../ร่วมงานสายชลสัมพันธ์ ประจำปี 2552 ณ เขื่อนภูมิพล จ.ตาก...[ 24 สิงหาคม 2552 ]
ข่าวผาซ่อมรายสัปดาห์ฉบับที่ 32/2552 วันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2552 หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ >>>เขื่อนสิริกิติ์ จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปี 2552…/แสดงความยินดี…/วันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำปี 2552…/ออกอากาศรายการ อสมท. เพื่อชุมชน…/ตรวจเยี่ยมให้คะแนนโครงการประกวดหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2552…/ประชุมคณะกรรมการบริหารกิจกรรมด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม...[ 15 สิงหาคม 2552 ]
ข่าวผาซ่อมรายสัปดาห์ฉบับที่ 31/2552 วันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2552 หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ >>>ตรวจประเมินความเสี่ยงและควบคุมภายใน เขื่อนสิริกิติ์ ประจำปี 2552…/เตรียมการรับเสด็จพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา.../ให้การต้อนรับ ดร.วีระชัย วีระเมธีกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี…/ประชุมหัวหน้าหน่วยงานเขื่อนสิริกิติ์.../เตรียมความพร้อมรับเสด็จฯ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา.../ทอดผ้าป่าสามัคคี วัดปากปาด ต.แสนตอ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์.../...[ 11 สิงหาคม 2552 ]
[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ] [ 58 ] [ 59 ] [ 60 ] [ 61 ] [ 62 ] [ 63 ] [ 64 ] [ 65 ] [ 66 ] [ 67 ] [ 68 ] [ 69 ] [ 70 ] [ 71 ] [ 72 ] [ 73 ] [ 74 ] [ 75 ] [ 76 ] [ 77 ] [ 78 ] [ 79 ] [ 80 ] [ 81 ] [ 82 ] [ 83 ] [ 84 ] [ 85 ] [ 86 ] [ 87 ] [ 88 ] [ 89 ] [ 90 ] [ 91 ] [ 92 ] [ 93 ] [ 94 ] [ 95 ] [ 96 ] [ 97 ] [ 98 ] [ 99 ] [ 100 ] [ 101 ] [ 102 ] [ 103 ] [ 104 ] [ 105 ] [ 106 ] [ 107 ] [ 108 ] [ 109 ] [ 110 ] [ 111 ] [ 112 ] [ 113 ] [ 114 ] [ 115 ] [ 116 ] [ 117 ] [ 118 ] [ 119 ] [ 120 ] [ 121 ] [ 122 ] [ 123 ] [ 124 ] [ 125 ] [ 126 ] [ 127 ] [ 128 ] [ 129 ] [ 130 ] [ 131 ] [ 132 ] [ 133 ] [ 134 ] [ 135 ] [ 136 ] [ 137 ] [ 138 ] [ 139 ] [ 140 ] [ 141 ] [ 142 ] [ 143 ] [ 144 ] [ 145 ] [ 146 ] [ 147 ] [ 148 ] [ 149 ] [ 150 ] [ 151 ]