ข่าวเขื่อนสิริกิติ์
ข่าวผาซ่อมรายสัปดาห์ฉบับที่ 5/2551 วันศุกร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2551 >>> อขส. รับมอบโล่รางวัลผู้กระทำความดีให้กับสังคมและประเทศชาติ ประจำปี2550,เขื่อนสิริกิติ์ จัดโครงการนำผู้นำท้องถิ่นทัศนศึกษาดูงานเศรษฐกิจชุมชน...[ 13 กุมภาพันธ์ 2551 ]
ฉบับที่ 4/2551 วันศุกร์ที่ 25 มกราคม 2551 ติดตามการดำเนินงานโครงการทดลองหมู่บ้านประมงบ้านห้วยเจริญ ตามพระราชเสาวนีย์ ร่วมพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล.../...[ 7 กุมภาพันธ์ 2551 ]
สัปดาห์ฉบับที่ 3/2551 วันศุกร์ที่ 18 มกราคม 2551 รมว.พลังงาน มอบโล่ ให้กับคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าเขื่อนสิริกิติ์ ในฐานะประสบความสำเร็จในการจัดตั้งกองทุนพัฒนาชุมชนฯ เป็นแห่งแรกของประเทศ...[ 7 กุมภาพันธ์ 2551 ]
ฉบับที่ 2/2551 วันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2551 เขื่อนสิริกิติ์ จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2551เขื่อนสิริกิติ์ สนับสนุนการดำเนินงานชีววิถีเป็นตัวอย่างให้แก่ชุมชน ข่าวดีรับปีใหม่แก่ชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า กองทุนพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า เดินหน้า...[ 7 กุมภาพันธ์ 2551 ]
ฉบับที่ 1/2551 วันศุกร์ที่ 4 มกราคม 2551 หัวข้อข่าว : เขื่อนสิริกิติ์ จัดพิธีลงนามถวายไว้อาลัย สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์...เขื่อนสิริกิติ์ ทำบุญวันขึ้นปีใหม่ 2551..อวยพรปีใหม่ 2551..เขื่อนสิริกิติ์ จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2551...[ 7 กุมภาพันธ์ 2551 ]
[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ] [ 58 ] [ 59 ] [ 60 ] [ 61 ] [ 62 ] [ 63 ] [ 64 ] [ 65 ] [ 66 ] [ 67 ] [ 68 ] [ 69 ] [ 70 ] [ 71 ] [ 72 ] [ 73 ] [ 74 ] [ 75 ] [ 76 ] [ 77 ] [ 78 ] [ 79 ] [ 80 ] [ 81 ] [ 82 ] [ 83 ] [ 84 ] [ 85 ] [ 86 ] [ 87 ] [ 88 ] [ 89 ] [ 90 ] [ 91 ] [ 92 ] [ 93 ] [ 94 ] [ 95 ] [ 96 ] [ 97 ] [ 98 ] [ 99 ] [ 100 ] [ 101 ] [ 102 ] [ 103 ] [ 104 ] [ 105 ] [ 106 ] [ 107 ] [ 108 ] [ 109 ] [ 110 ] [ 111 ] [ 112 ] [ 113 ] [ 114 ] [ 115 ] [ 116 ] [ 117 ] [ 118 ] [ 119 ] [ 120 ] [ 121 ] [ 122 ] [ 123 ] [ 124 ] [ 125 ] [ 126 ] [ 127 ] [ 128 ] [ 129 ] [ 130 ] [ 131 ] [ 132 ] [ 133 ] [ 134 ]