ข่าวเขื่อนสิริกิติ์
ข่าวพิพิเศษ...<<ประกาศผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล จากแบบสำรวจความคิดเห็นของผู้เยี่ยมชมร้าน กฟผ.เขื่อนสิริกิติ์ ในงานพระยาพิชัยดาบหักและงานกาชาด จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2553ขอให้ท่านนำส่วนของแบบสำรวจที่มีหมายเลขเพื่อขอรับบัตรรางวัล ติดต่อ มือถือ 08-9961-6573 หรือ 0-5546-1143...[ 18 มกราคม 2553 ]
ข่าวผาซ่อมรายสัปดาห์ฉบับที่ 1 /2553 วันศุกร์ที่ 8 มกราคม 2552 หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ >>>พระราชดำรัส พระราชทานพรปีใหม่ 2553.../ทำบุญตักบาตรปีใหม่ 2553 พร้อมขอพรปีใหม่ จากผู้บริหารเขื่อนสิริกิติ์…/...[ 11 มกราคม 2553 ]
ข่าวผาซ่อมรายสัปดาห์ฉบับที่ 52 /2552 วันพุธที่ 30 ธันวาคม 2552 หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ >>>โครงการเชื่อมสัมพันธ์ สื่อมวลชน จ.อุตรดิตถ์ - กฟผ.เขื่อนสิริกิติ์…/ให้การต้อนรับ…/ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าเขื่อนสิริกิติ์…/เยี่ยมคารวะ และสวัสดีปีใหม่ 2553.../ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน.../PC TOUR .../เวทีเสวนา หัวข้อ “ 40 ปี ทางออกชาวบ้านท่าปลากับเขื่อนสิริกิติ์ ”.../สร.กฟผ. เขื่อนสิริกิติ์ อวยพรปีใหม่ 2553.../เที่ยววันเด็กแสนสนุก ที่เขื่อนสิริกิติ์...[ 30 ธันวาคม 2552 ]
ข่าวผาซ่อมรายสัปดาห์ฉบับที่ 51 /2552 วันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม 2552 หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ >>>>>ร่วมแจกผ้าห่มกันหนาว โครงการร่วมมือร่วมใจต้านภัยหนาว.../หน่วยงานเขื่อนสิริกิติ์ ตัวอย่างที่ดีของชุมชน.../ประชุมคณะทำงานระบบโทรมาตรเขื่อนสิริกิติ์.../ประชุมคณะทำงานอนุรักษ์พลังงาน เขื่อนสิริกิติ์.../สนับสนุนการศึกษานักเรียน.../กีฬาเบญจสัมพันธ์.../สนับสนุนการจัดงานวันเด็ก.../สนับสนุนงานทำบุญ ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่.../เผยแพร่หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง.../ ส่งความสุขปีใหม่ จากใจผู้ปฏิบัติงานแผนก หปส-ฟ....[ 25 ธันวาคม 2552 ]
ข่าวผาซ่อมรายสัปดาห์ฉบับที่ 50 /2552 วันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2552 หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ >>>เขื่อนสิริกิติ์ สร้างแนวร่วมชุมชน จัดการและป้องกันไฟป่า และร่วมอนุรักษ์พันธุกรรมพืช.../ร่วมแสดงความยินดีครบรอบ 100ปี รร.อุตรดิตถ์.../ประชุมหัวหน้าหน่วยงานเขื่อนสิริกิติ์.../แสดงมุทิตาจิตแด่ผวก.สมบัติ ศานติจารี.../รายงานสรุปผลการดำเนินงานกิจกรรมแผนสื่อสารสาธารณะ ปี52.../อบรมการปรับปรุงงานด้าย KAIZEN…/สอ.กฟผ.สัญจรพบสมาชิกที่เขื่อนสิริกิติ์.../รับมอบของที่ระลึก.../สนับสนุนพันธุ์ปลา100,000ตัว ให้กับชุมชนรอบ รฟ.....[ 20 ธันวาคม 2552 ]
[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ] [ 58 ] [ 59 ] [ 60 ] [ 61 ] [ 62 ] [ 63 ] [ 64 ] [ 65 ] [ 66 ] [ 67 ] [ 68 ] [ 69 ] [ 70 ] [ 71 ] [ 72 ] [ 73 ] [ 74 ] [ 75 ] [ 76 ] [ 77 ] [ 78 ] [ 79 ] [ 80 ] [ 81 ] [ 82 ] [ 83 ] [ 84 ] [ 85 ] [ 86 ] [ 87 ] [ 88 ] [ 89 ] [ 90 ] [ 91 ] [ 92 ] [ 93 ] [ 94 ] [ 95 ] [ 96 ] [ 97 ] [ 98 ] [ 99 ] [ 100 ] [ 101 ] [ 102 ] [ 103 ] [ 104 ] [ 105 ] [ 106 ] [ 107 ] [ 108 ] [ 109 ] [ 110 ] [ 111 ] [ 112 ] [ 113 ] [ 114 ] [ 115 ] [ 116 ] [ 117 ] [ 118 ] [ 119 ] [ 120 ] [ 121 ] [ 122 ] [ 123 ] [ 124 ] [ 125 ] [ 126 ] [ 127 ] [ 128 ] [ 129 ] [ 130 ] [ 131 ] [ 132 ] [ 133 ] [ 134 ] [ 135 ] [ 136 ] [ 137 ] [ 138 ] [ 139 ] [ 140 ] [ 141 ] [ 142 ] [ 143 ] [ 144 ] [ 145 ] [ 146 ] [ 147 ] [ 148 ] [ 149 ] [ 150 ] [ 151 ]