ข่าวเขื่อนสิริกิติ์
ข่าวผาซ่อมรายสัปดาห์ฉบับที่ 5/2553 วันศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2553 หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ >>> ประชุมเตรียมการซ้อมแผนฉุกเฉิน ประจำปี 2553.../ตรวจสุขภาพประจำปี ผู้ปฏิบัติงานขื่อนสิริกิติ์.../ขยายผลจุลินทรีย์ท้องถิ่นผาซ่อมสู่ชุมชน.../เขื่อนสิริกิติ์ ระดมรถบรรทุกน้ำ แจกจ่ายน้ำช่วยเหลือราษฎร.../ร่วมแข่งขันกีฬา “ท่าปลาเกมส์”.../ต้อนรับคณะโรตารี่สากล.../ชาวเฮติ ยังรอความช่วยเหลือขอเชิญชวนร่วมบริจาคเงิน...[ 10 กุมภาพันธ์ 2553 ]
ข่าวผาซ่อมรายสัปดาห์ฉบับที่ 4/2553 วันศุกร์ที่ 29 มกราคม 2553 หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ >>> แนะนำผู้อำนวยการเขื่อนสิริกิติ์คนใหม่ นายสมคิด แข็งแรง.../พิธีไหว้ครูช่าง ประจำปี 2553.../ประชุมคณะทำงานโทรมาตรเขื่อนสิริกิติ์.../อขส. เปิดศาลาประชาคมและลานอเนกประสงค์.../อบรม”ทบทวนการจัดหาในระบบ EGAT-ERP”.../เขื่อนสิริกิติ์ รับการตรวจประเมินระบบ SEPA…/หน่วยงาน หธส-ฟ.จัดทำบุญเลี้ยงพระ.../เขื่อนสิริกิติ์ จัดกิจกรรมรณรงค์สร้างจิตสำนึกอนุรักษ์พลังงาน...[ 29 มกราคม 2553 ]
ข่าวผาซ่อมรายสัปดาห์ฉบับที่ 3/2553 วันศุกร์ที่ 22 มกราคม 2553 หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ >>> พิธีส่งมอบงานผู้อำนวยการเขื่อนสิริกิติ์คนใหม่ งานเลี้ยงแสดงความยินดีกับอจม..../งานเลี้ยงรับ-ส่ง อขว.,อขส., งานเลี้ยงแสดงความยินดีกับ อจม..../เขื่อนสิริกิติ์ ร่วมงานพิธีถวายราชสักการะวันยุทธหัตถี…/ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนต้านยาเสพติด อ.ท่าปลา…/มอบดอกไม้แสดงความยินดี…/เตรียมความพร้อมการตรวจประเมินระบบ SEPA เขื่อนสิริกิติ์...[ 22 มกราคม 2553 ]
ข่าวผาซ่อมรายสัปดาห์ฉบับพิเศษ วันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม 2553 หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ >>> ประมวลภาพ กฟผ.เขื่อนสิริกิติ์ ออกร้านนิทรรศการงานพระยาพิชัยดาบหัก และงานกาชาด จ.อุตรดิตถ์ ประจำปี 2553 .../ผลการแข่งขันตอบปัญหาชิงทุนการศึกษา.../ผลการแข่งขันโครงการยุวทูต กฟผ.เขื่อนสิริกิติ์...[ 21 มกราคม 2553 ]
ข่าวผาซ่อมรายสัปดาห์ฉบับที่ 2 /2553 วันศุกร์ที่ 15 มกราคม 2553 หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ >>> เขื่อนสิริกิติ์ ร่วมกับสำนักงานชลประทานที่ 3จัดประชุมสัมมนาชี้แจงการบริหารจัดการน้ำในลุ่มน้ำน่าน…/เปิดงานกาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์.../ร่วมพิธีปิดการแข่งขันกีฬา กฟผ. .../สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เยี่ยมชมกิจการ.../เยี่ยมชมโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนนเรศวร…/อบรมแค้ดดี้หลักสูตร “พนักงานบริการสนามกอล์ฟ”…/แสดงความยินดีกับชฟน.คนใหม่.../รับตำแหน่ง อจม…./พบปลายี่สกไทย ในอ่างเก็บน้ำเขื่อนสิริกิ...[ 18 มกราคม 2553 ]
[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ] [ 58 ] [ 59 ] [ 60 ] [ 61 ] [ 62 ] [ 63 ] [ 64 ] [ 65 ] [ 66 ] [ 67 ] [ 68 ] [ 69 ] [ 70 ] [ 71 ] [ 72 ] [ 73 ] [ 74 ] [ 75 ] [ 76 ] [ 77 ] [ 78 ] [ 79 ] [ 80 ] [ 81 ] [ 82 ] [ 83 ] [ 84 ] [ 85 ] [ 86 ] [ 87 ] [ 88 ] [ 89 ] [ 90 ] [ 91 ] [ 92 ] [ 93 ] [ 94 ] [ 95 ] [ 96 ] [ 97 ] [ 98 ] [ 99 ] [ 100 ] [ 101 ] [ 102 ] [ 103 ] [ 104 ] [ 105 ] [ 106 ] [ 107 ] [ 108 ] [ 109 ] [ 110 ] [ 111 ] [ 112 ] [ 113 ] [ 114 ] [ 115 ] [ 116 ] [ 117 ] [ 118 ] [ 119 ] [ 120 ] [ 121 ] [ 122 ] [ 123 ] [ 124 ] [ 125 ] [ 126 ] [ 127 ] [ 128 ] [ 129 ] [ 130 ] [ 131 ] [ 132 ] [ 133 ] [ 134 ] [ 135 ] [ 136 ] [ 137 ] [ 138 ] [ 139 ] [ 140 ] [ 141 ] [ 142 ] [ 143 ] [ 144 ] [ 145 ] [ 146 ] [ 147 ] [ 148 ] [ 149 ] [ 150 ] [ 151 ]