ข่าวเขื่อนสิริกิติ์
ข่าวผาซ่อมรายสัปดาห์ฉบับที่ 51/2551 วันศุกร์ที่ 19 ธันวาคม 2551 >>> Minor Inspection Unit 2 โรงไฟฟ้าเขื่อนสิริกิติ์ ประจำปี 2551,แลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานชุมชนสัมพันธ์,ให้การต้อนรับชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน 17 จังหวัดภาคเหนือตอนบน,ให้การต้อนรับคณะวิทยาลัยพลังงานทดแทน,กีฬาเบญจสัมพันธ์ ครั้งที่ 9 ประจำปี 2551...[ 30 ธันวาคม 2551 ]
ข่าวเขื่อนสิริกิติ์ : ข่าวผาซ่อมรายสัปดาห์ฉบับทื่ 50/2551 วันศุกร์ที่ 12 ธันวาคม 2551 >>> หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ : กองทุนพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าเขื่อนสิริกิติ์ เห็นชอบใช้เงินกองทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาวในเขต อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์.../เขื่อนสิริกิติ์ นำเกษตรกร ในเขต อ.ท่าปลา ศึกษาดูงานโครงการพระราชดำริฯ พร้อมน้อมนำมาพัฒนาคุณภาพชีวิต.../ปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกราม 1 ล้านตัว เฉลิมพระเกียรติ.../ออกอากาศ อ.ส.ม.ท.เพื่อชุมชน.../...[ 18 ธันวาคม 2551 ]
ข่าวเขื่อนสิริกิติ์ : ข่าวผาซ่อมรายสัปดาห์ฉบับทื่ 49/2551 วันพฤหัสบดีที่ 4 ธันวาคม 2551 >>> หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ : กิจกรรมเนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช.../โครงการความร่วมมือทางเทคนิค-วิชาการ ระหว่าง กฟผ.และ HEPCO…/ร่วมพิธีวางพานพุ่ม และจุดเทียนชัยถวายพระพร.../ให้การต้อนรับอดีต ผวก.สิทธิพร รัตโนภาส และคณะ.../เยี่ยมคารวะ อขส..../ให้การต้อนรับสื่อมวลชนท้องถิ่น จ.พิษณุโลก.../อบรมหลักสูตร “การใช้งานโปรแกรม Microsoft Project”.../มอบรางวับแข่งขันลดน้ำหนักเพื่อสุขภาพ.../...[ 18 ธันวาคม 2551 ]
ข่าวเขื่อนสิริกิติ์ : ข่าวผาซ่อมรายสัปดาห์บับที่ 48/2551 วันศุกร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2551>>>หัวข้อข่าว : เขื่อนสิริกิติ์ เฉลิมฉลองธงสัญลักษณ์ “จากวันแม่ถึงวันพ่อ 116 วัน สร้างสามัคคี”.../ต้อนรับคณะ วปอ.รุ่นที่ 51 และปรอ. รุ่นที่ 21 .../ให้ข้อมูลด้านการบริหารจัดการน้ำ และการท่องเที่ยวเขื่อนสิริกิติ์.../แสดงความยินดี.../สัปดาห์พัฒนาหมู่บ้านภายในเขื่อนสิริกิติ์ เพื่อเทิดพระเกียรติ 5 ธันวา มหาราช...[ 28 พฤศจิกายน 2551 ]
ข่าวผาซ่อมรายสัปดาห์ ฉบับที่ 47/2551 วันศุกร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2551 >>> หัวข้อข่าว : พลอากาศเอกกำธน สินธวานนท์ องคมนตรี เป็นปธะธานมอบรางวัลโครงการประกวดหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพีง ประจำปี 2551.../ลงนามความร่วมมือโครงการทดลองหมู่บ้านประมงหัวยเจริญ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ.../องคมนตรี เยี่ยมชมโครงการชีววิถีฯ เขื่อนดินช่องเขาขาด.../...[ 28 พฤศจิกายน 2551 ]
[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ] [ 58 ] [ 59 ] [ 60 ] [ 61 ] [ 62 ] [ 63 ] [ 64 ] [ 65 ] [ 66 ] [ 67 ] [ 68 ] [ 69 ] [ 70 ] [ 71 ] [ 72 ] [ 73 ] [ 74 ] [ 75 ] [ 76 ] [ 77 ] [ 78 ] [ 79 ] [ 80 ] [ 81 ] [ 82 ] [ 83 ] [ 84 ] [ 85 ] [ 86 ] [ 87 ] [ 88 ] [ 89 ] [ 90 ] [ 91 ] [ 92 ] [ 93 ] [ 94 ] [ 95 ] [ 96 ] [ 97 ] [ 98 ] [ 99 ] [ 100 ] [ 101 ] [ 102 ] [ 103 ] [ 104 ] [ 105 ] [ 106 ] [ 107 ] [ 108 ] [ 109 ] [ 110 ] [ 111 ] [ 112 ] [ 113 ] [ 114 ] [ 115 ] [ 116 ] [ 117 ] [ 118 ] [ 119 ] [ 120 ] [ 121 ] [ 122 ] [ 123 ] [ 124 ] [ 125 ] [ 126 ] [ 127 ] [ 128 ] [ 129 ] [ 130 ] [ 131 ] [ 132 ] [ 133 ] [ 134 ] [ 135 ] [ 136 ] [ 137 ] [ 138 ] [ 139 ]