ข่าวเขื่อนสิริกิติ์
ข่าวผาซ่อมรายสัปดาห์ฉบับที่ 15/2553 วันจันทร์ที่ 12 เมษายน 2553 หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ >>> เขื่อนสิริกิติ์ เดินปั๊มสูบน้ำเข้าท่อพระราชดำริ.../รดน้ำขอพร เนื่องในเทศกาลสงกรานต์.../สนับสนุนงานวันผู้สูงอายุประจำปี 53...[ 18 เมษายน 2553 ]
ข่าวผาซ่อมรายสัปดาห์ฉบับที่ 14/2553 วันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2553 หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ >>> วันรวมใจ 5สเขื่อนสิริกิติ์ .../เขื่อนสิริกิติ์ ร่วมกับสำนักชลประทานที่ 3 จัดกิจกรรมลงพื้นที่จริง ชี้แจงสถานการณ์น้ำเพื่อป้องกันการขาดแคลนน้ำในการทำนาปรังครั้งที่ 2.../ประชุมเตรียมงานมุทิตาจิต เนื่องในเทศกาลสงกรานต์.../อบรม “ทบทวนระบบงาน Plant Maintenance (PM)”.../เขื่อนสิริกิติ์ ตระหนักในคุณค่าผู้สูงอายุสนับสนุนเงินและของขวัญในกิจกรรมผู้สูงอายุแห่งชาติตามชุมชนรอบโรงไฟฟ้า.../ถวายปัจจัยทอดผ้าป่าสามัคคี.../สบายใ...[ 10 เมษายน 2553 ]
ข่าวผาซ่อมรายสัปดาห์ฉบับที่ 13/2553 วันศุกร์ที่ 2 เมษายน 2553 หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ >>>เขื่อนสิริกิติ์ เป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี ณ วัดตีนดอย ต.หาดล้า อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์.../วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว.../แสดงความยินดี 92 ปี จทบ.อุตรดิตถ์.../ประชุมคณะกรรมการผู้ตรวจประเมิน 5ส.เขื่อนสิริกิติ์.../เขื่อนสิริกิติ์ เร่งสำรวจจำนวนหลอดไฟภายในเขื่อนสิริกิติ์เพื่อสนับสนุนโครงการส่งเสริมการใช้หลอดผอมที5.../มอบอุปกรณ์ป้องกันไฟป่า.../หารือแนวทางการจัดรถบริหารนักเรียนของ กฟผ.เขื่อนสิริกิต...[ 2 เมษายน 2553 ]
ข่าวผาซ่อมรายสัปดาห์ฉบับที่ 12/2553 วันศุกร์ที่ 26 มีนาคม 2553 หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ >>>เขื่อนสิริกิติ์ จัดอบรมหลักสูตร “การพัฒนาทีมงานด้วยกิจกรรม WALK RALLY”.../เขื่อนสิริกิติ์ ร่วมหารือเตรียมการสูบน้ำลงคลองสิงห์และท่อพระราชดำริ ช่วยเหลือภัยแล้ง .../สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์ เยี่ยมชมกิจการเขื่อนสิริกิติ์.../โรงไฟฟ้าเขื่อนสิริกิติ์ จัดสถานีฐานความรู้ให้ข้อมูลด้านโรงไฟฟ้าแก่นักศึกษาฝึกงานภาคฤดูร้อน ปี 2553.../ประมวลภาพ เขื่อนสิริกิติ์ ร่วมงานวันคุณภาพสายงานผลิตไฟฟ้า ปี 2553...[ 30 มีนาคม 2553 ]
ข่าวผาซ่อมรายสัปดาห์ฉบับที่ 11/2553 วันพฤหัสบดีที่ 18 มีนาคม 2553 หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ >>> พายุฤดูร้อนที่เขื่อนสิริกิติ์.../ ร่วมออกร้านนิทรรศการส่งเสริม สนับสนุน ให้ความรู้เรื่องพลังงานทดแทน การอนุรักษ์พลังงาน และแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงให้กับนักเรียนและประชาชน.../โครงการปฐมนิเทศภาคฤดูร้อน ประจำปี 2553.../ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน.../ให้การต้อนรับคณะศาลจังหวัดอุตรดิตถ์…/ประชุมคณะทำงานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในเขื่อนสิริกิติ์…/ประชุมเตรียมการสูบน้ำเข้าคลองชลประทาน เขื่อนดินช่องเขาขาด...[ 18 มีนาคม 2553 ]
[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ] [ 58 ] [ 59 ] [ 60 ] [ 61 ] [ 62 ] [ 63 ] [ 64 ] [ 65 ] [ 66 ] [ 67 ] [ 68 ] [ 69 ] [ 70 ] [ 71 ] [ 72 ] [ 73 ] [ 74 ] [ 75 ] [ 76 ] [ 77 ] [ 78 ] [ 79 ] [ 80 ] [ 81 ] [ 82 ] [ 83 ] [ 84 ] [ 85 ] [ 86 ] [ 87 ] [ 88 ] [ 89 ] [ 90 ] [ 91 ] [ 92 ] [ 93 ] [ 94 ] [ 95 ] [ 96 ] [ 97 ] [ 98 ] [ 99 ] [ 100 ] [ 101 ] [ 102 ] [ 103 ] [ 104 ] [ 105 ] [ 106 ] [ 107 ] [ 108 ] [ 109 ] [ 110 ] [ 111 ] [ 112 ] [ 113 ] [ 114 ] [ 115 ] [ 116 ] [ 117 ] [ 118 ] [ 119 ] [ 120 ] [ 121 ] [ 122 ] [ 123 ] [ 124 ] [ 125 ] [ 126 ] [ 127 ] [ 128 ] [ 129 ] [ 130 ] [ 131 ] [ 132 ] [ 133 ] [ 134 ] [ 135 ] [ 136 ] [ 137 ] [ 138 ] [ 139 ] [ 140 ] [ 141 ] [ 142 ] [ 143 ] [ 144 ] [ 145 ] [ 146 ] [ 147 ] [ 148 ] [ 149 ] [ 150 ] [ 151 ]