ข่าวเขื่อนสิริกิติ์
ข่าวผาซ่อมรายสัปดาห์ฉบับที่ 9/2552 วันศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2552 หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ >>>32 ปี เขื่อนสิริกิติ์ ผลิตไฟฟ้าเพื่อความสุขของคนไทย.../งานคืนสู่เหย้าศิษย์เก่าเขื่อนสิริกิติ์.../กฟผ.เขื่อนสิริกิติ์ ร่วมมือกับ ม.เชียงใหม่ รับเป็นที่ปรึกษาด้านการผลิต โครงการ MDICP ภูมิภาค ในภาคเหนือ.../อดีต ผู้ว่าการ กฟผ.เยี่ยมเยือนผู้ปฏิบัติงานเขื่อนสิริกิติ์.../ประชุมคณะกรรมการกิจกรรมด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมชุมชนรอบโรงไฟฟ้า สายงาน รวฟ..../วันสื่อมวลชนแห่งชาติ.../ต้อนรับคณะผู้สูงอายุ ต.หาดล้า อ.ท่า...[ 10 มีนาคม 2552 ]
ข่าวผาซ่อมรายสัปดาห์ฉบับที่ 8/2552 วันศุกร์ที่ 27กุมภาพันธ์ 2552 หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ >>>เปิดงานสัมมนา Knowledge Forum และQCC เขื่อนสิริกิติ์ ประจำปี 2552.../ผลการตัดสิตัวแทนกลุ่มกิจกรรมคุณภาพเขื่อนสิริกิติ์.../ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา.../ประชุมสายงานกองธุรการเขื่อนสิริกิติ์.../กองทุนพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าเขื่อนสิริกิติ์รุดหน้า.../เตรียมการจัดประกวดโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2552.../ดูงานเกษตรพอเพียง และเกษตรทฤษฏีใหม่.../ขอเชิญร่วมงานครบรอบรัฐพิธีเปิดเขื่อนสิริกิติ์ ปี ที่ 32 แ...[ 27 กุมภาพันธ์ 2552 ]
ข่าวผาซ่อมรายสัปดาห์ฉบับที่ 7/2552 วันศุกร์ที่ 20กุมภาพันธ์ 2552 หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ >>> กิจกรรมผู้บริหารพบผู้ปฏิบัติงานเขื่อนสิริกิติ์.../ออกอากาศ อ.ส.ม.ท.เพื่อชุมชน.../ให้ข้อมูลสถานการณ์น้ำเขื่อนสิริกิติ์ แผนป้องกันไฟป่า และการเตรียมการช่วยเหลือภัยแล้ง.../เขื่อนสิริกิติ์จัดงานเลี้ยงแสดงความยินดีกับ กธกส-ฟ.และกดส-ฟ. และงานแสดงมุทิตาจิตแด่ วก.10.../อบรมหลักสูตร “การประเมินภาวะสุขภาพและดูแลสุขภาพด้วยตนเองของผู้ป่วยเบาหวาน ไขมันสูง และความดันโลหิตสูง”.../สนับสนุนร่มออมสิน.../ให้การต้อนรับ.../ประ...[ 20 กุมภาพันธ์ 2552 ]
ข่าวผาซ่อมรายสัปดาห์ฉบับที่ 6/2552 วันศุกร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2552 หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ >>>พิธีไหว้ครูช่าง ประจำปี 2552 ณ โรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนสิริกิติ์ .../ประชุมเตรียมความพร้อม ระบบ ERP เขื่อนสิริกิติ์.../สัมมนาแผนปฏิบัติการเขื่อนสิริกิติ์ ประจำปี 2552.../ประชุมคณะกรรมการ คปอส-ขส..../ขอเชิญร่วมงานครบรอบรัฐพิธีเปิดเขื่อนสิริกิติ์ ปีที่ 32 และงานคืนสู่เหย้าศิษย์เก่าเขื่อนสิริกิติ์ 4 มีนาคม 2552...[ 13 กุมภาพันธ์ 2552 ]
ข่าวผาซ่อมรายสัปดาห์ฉบับที่ 5/2552 วันศุกร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2552 หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ >>>ลงนามโครงการความร่วมมือด้านเทคนิค-วิชาการ ระหว่าง กฟผ. กับ ฟฟล. ประจำปี 2552.../ผลการวิเคราะห์ความมั่นคงของ Dike 4 เขื่อนดินช่องเขาขาด.../ประชุมคณะทำงานโทรมาตรเขื่อนสิริกิติ์…/ประชุมหัวหน้าหน่วยงานเขื่อนสิริกิติ์.../ขอเชิญร่วมงานวันคุณภาพ เขื่อนสิริกิติ์ ประจำปี 2552 วันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ 2552 .../ฝ่ายการแพทย์และอนามัยให้บริการ ค้นหาข้อมูลผลการตรวจสุขภาพประจำปีของผู้ปฏิบัติงาน...[ 10 กุมภาพันธ์ 2552 ]
[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ] [ 58 ] [ 59 ] [ 60 ] [ 61 ] [ 62 ] [ 63 ] [ 64 ] [ 65 ] [ 66 ] [ 67 ] [ 68 ] [ 69 ] [ 70 ] [ 71 ] [ 72 ] [ 73 ] [ 74 ] [ 75 ] [ 76 ] [ 77 ] [ 78 ] [ 79 ] [ 80 ] [ 81 ] [ 82 ] [ 83 ] [ 84 ] [ 85 ] [ 86 ] [ 87 ] [ 88 ] [ 89 ] [ 90 ] [ 91 ] [ 92 ] [ 93 ] [ 94 ] [ 95 ] [ 96 ] [ 97 ] [ 98 ] [ 99 ] [ 100 ] [ 101 ] [ 102 ] [ 103 ] [ 104 ] [ 105 ] [ 106 ] [ 107 ] [ 108 ] [ 109 ] [ 110 ] [ 111 ] [ 112 ] [ 113 ] [ 114 ] [ 115 ] [ 116 ] [ 117 ] [ 118 ] [ 119 ] [ 120 ] [ 121 ] [ 122 ] [ 123 ] [ 124 ] [ 125 ] [ 126 ] [ 127 ] [ 128 ] [ 129 ] [ 130 ] [ 131 ] [ 132 ] [ 133 ] [ 134 ] [ 135 ] [ 136 ] [ 137 ] [ 138 ] [ 139 ]