ข่าวเขื่อนสิริกิติ์
ข่าวผาซ่อมรายสัปดาห์ฉบับที่ 25/2553 วันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน 2553 หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ >>> เขื่อนสิริกิติ์ จัดซ้อมแผนฉุกเฉินประจำปี 53.../ร่วมพิธีลงนาม MOUกับโรงเรียนดีประจำตำบล…/ให้สัมภาษณ์ ช่อง 5 เกี่ยวกับสถานการณ์น้ำเขื่อนสิริกิติ์.../ช.อขส-ป. ให้สัมภาษณ์สถานีโทรทัศน์เนชั่นทีวี…/ให้สัมภาษณ์สถานีโทรทัศน์เนชั่น แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวหน้าฝน – แพเรือนริมน่าน.../ให้สัมภาษณ์ True Vision เกี่ยวกับสถานการณ์น้ำเขื่อนสิริกิติ์ …/อบรมการจัดการความรู้เชิงปฏิบัติการ KM Work Shop…/กอล์ฟประจำปี ไตรมาส2...[ 25 มิถุนายน 2553 ]
ข่าวผาซ่อมรายสัปดาห์ฉบับที่ 24/2553 วันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน 2553 หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ >>> รองนายกรัฐมนตรี ตรวจสถานการณ์น้ำเขื่อนสิริกิติ์และติดตามการปฏิบัติการฝนหลวงในภาคเหนือ.../หารือพิจารณาแนวทางการแก้ไข กรณีปลูกสิ่งก่อสร้างรุกล้ำในลำน้ำน่านท้ายเขื่อนสิริกิติ์…/คณะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (นป.ปภ.) ชมกิจการเขื่อนสิริกิติ์.../ประชุมคณะกรรมการกีฬาเขื่อนสิริกิติ์.../ผู้บริหารเขื่อนสิริกิติ์ ตรวจเยี่ยมหน่วยงานภายในเขื่อนสิริกิติ์.../คณะกรรมการบริหาร CSR เขื่อนสิริกิติ์ ปรับกระบวนการทำงาน CSR เช...[ 21 มิถุนายน 2553 ]
ข่าวผาซ่อมรายสัปดาห์ฉบับที่ 23/2553 วันศุกร์ที่ 11 มิถุนายน 2553 หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ >>> ชฟน. เป็นประธานในพีธีบวงสรวงพญานาคเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ณ เขื่อนสิริกิติ์.../ให้สัมภาษณ์ ช่อง 3 รายการเรื่องเด่นเย็นนี้ .../ อบรมหลักสูตร TQA Report Writing…/ประชุมหาแนวการจัดทำหลักสูตร Coaching โครงการประกวดหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง…/อบรม “บทบาทและหน้าที่ผู้ควบคุมงานและกรรมการตรวจรับ”…/ มอบพันธุ์ปลาให้กับชุมชนรอบโรงไฟฟ้า.../หารือแนวทางโครงการสร้างสรรค์ แบ่งปันความรู้ สู่ชุมชนกับโรงเรียนเป้าหมาย.../สัมมนา EGAT...[ 11 มิถุนายน 2553 ]
ข่าวผาซ่อมรายสัปดาห์ฉบับที่ 22/2553 วันศุกร์ที่ 4 มิถุนายน 2553 หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ >>> องคมนตรี ตรวจติดตามสถานการณ์น้ำเขื่อนและการแก้ไขปัญหาภัยแล้งจังหวัดอุตรดิตถ์.../คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ชุดใหม่ ประชุมครั้งแรก เห็นชอบอนุมัติเงินช่วยเหลือบรรเทาภัยแล้ง กว่า 6 ล้านบาท/เขื่อนสิริกิติ์ จัดประกวดตั้งชื่อลูกวัว โครงการชีววิถีฯ เขื่อนดินช่องเขาขาด.../ให้ข้อมูลแนวทางการดำเนินงาน TQM …...[ 4 มิถุนายน 2553 ]
ข่าวผาซ่อมรายสัปดาห์ฉบับที่ 21/2553 วันพฤหัสบดีที่ 27 พฤษภาคม 2553 หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ >>>โรงไฟฟ้าเขื่อนสิริกิติ์ จัดพิธีมอบเกียรติบัตร ให้กับเจ้าหน้าที่ ฟฟล./ อบรมหลักสูตร “การบริหารสัญญาซื้อ-ขายไฟฟ้า”.../ชมรมพุทธศาสน์เขื่อนสิริกิติ์ จัดกิจกรมปฏิบัติธรรม.../ตรวจสอบความมั่นคงของเขื่อนบางลางและฝายละแอ.../สนับสนุนพันธุ์ปลาจำนวน 50,000 ตัวให้ชุมชนรอบโรงไฟฟ้าเขื่อนสิริกิติ์.../ให้ความรู้เรื่องเทคนิคในการเลือกใช้น้ำมันหล่อลื่น.../เรื่องเล่าจากการสำรวจพื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช เขื่อนสิริกิติ...[ 31 พฤษภาคม 2553 ]
[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ] [ 58 ] [ 59 ] [ 60 ] [ 61 ] [ 62 ] [ 63 ] [ 64 ] [ 65 ] [ 66 ] [ 67 ] [ 68 ] [ 69 ] [ 70 ] [ 71 ] [ 72 ] [ 73 ] [ 74 ] [ 75 ] [ 76 ] [ 77 ] [ 78 ] [ 79 ] [ 80 ] [ 81 ] [ 82 ] [ 83 ] [ 84 ] [ 85 ] [ 86 ] [ 87 ] [ 88 ] [ 89 ] [ 90 ] [ 91 ] [ 92 ] [ 93 ] [ 94 ] [ 95 ] [ 96 ] [ 97 ] [ 98 ] [ 99 ] [ 100 ] [ 101 ] [ 102 ] [ 103 ] [ 104 ] [ 105 ] [ 106 ] [ 107 ] [ 108 ] [ 109 ] [ 110 ] [ 111 ] [ 112 ] [ 113 ] [ 114 ] [ 115 ] [ 116 ] [ 117 ] [ 118 ] [ 119 ] [ 120 ] [ 121 ] [ 122 ] [ 123 ] [ 124 ] [ 125 ] [ 126 ] [ 127 ] [ 128 ] [ 129 ] [ 130 ] [ 131 ] [ 132 ] [ 133 ] [ 134 ] [ 135 ] [ 136 ] [ 137 ] [ 138 ] [ 139 ] [ 140 ] [ 141 ] [ 142 ] [ 143 ] [ 144 ] [ 145 ] [ 146 ] [ 147 ] [ 148 ] [ 149 ] [ 150 ] [ 151 ]