ข่าวเขื่อนสิริกิติ์
ข่าวผาซ่อมรายสัปดาห์ฉบับที่ 30/2553 วันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม 2553 หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ >>> เขื่อนสิริกิติ์ เตรียมพร้อมรับเหตุฉุกเฉิน ร่วมทดสอบ Back Restoration…/เขื่อนสิริกิติ์ ร่วมงานนิทรรศการคุณภาพ กฟผ.ปี53.../ มอบพันธุ์ปลา จำนวน 1 แสนตัว ให้กับชุมชน ต.หาดล้า…/เชิญร่วมบริจาคเป็นปัจจัยเพื่อซื้อกระเบื้องมุงหลังคาบ้าน.../ให้ข้อมูล “โครงการปลูกต้นไม้สร้างฝายถวายแม่”...[ 30 กรกฎาคม 2553 ]
ข่าวผาซ่อมรายสัปดาห์ฉบับที่ 29/2553 วันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม 2553 หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ >>> เขื่อนสิริกิติ์ จัดพิธีขมาหลวงพ่อเจ็ดกษัตริย์และพิธีแผ่เมตตาจิตอธิษฐานขอความอุดมสมบูรณ์ของอ่างเก็บน้ำเขื่อนสิริกิติ์.../เขื่อนสิริกิติ์ ชี้แจงทำความเข้าใจกับกลุ่มผู้เลี้ยงปลาในกระชังท้ายเขื่อนสิริกิติ์ประเด็นการปล่อยระบายน้ำน้อย และสถานการณ์น้ำเขื่อนสิริกิติ์.../เขื่อนสิริกิติ์ มอบพันธุ์ปลาให้กับชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าเขื่อนสิริกิติ์…/ถวายเทียนจำนำพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรรษา…/อขส.และคณะ ลงสำรวจพื้นที่และใ...[ 23 กรกฎาคม 2553 ]
ข่าวผาซ่อมรายสัปดาห์ฉบับที่ 28/2553 วันศุกร์ที่ 16 กรกฎาคม 2553 หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ >>> ประชุมหาแนวทางแก้ไขปัญหาการระบายน้ำน้อยส่งผลกระทบต่อผู้เลี้ยงปลาในกระชังท้ายเขื่อนสิริกิติ์.../สายงาน ช.อขส-ป.จัดพิธีลงนาม PA ประจำปี 53.../กองทุนพัฒนาชุมชนรอบโรงไฟฟ้าเขื่อนสิริกิติ์ติดตามความก้าวหน้าโครงการฯที่ได้รับการอนุมัติ.../ถวายเทียนจำนำพรรษา.../อขส.ศึกษาดูงานและเยี่ยมเยือนราษฎรบ้านปางหมิ่น.../บรรยายเรื่องการเรียนรู้ตามรอยยุคลบาท.../ประชุม คปอส-ขส..../อบรมการประเมินสมรรถนะความสามารถระบบ PMSP.../คณะ EM...[ 19 กรกฎาคม 2553 ]
ข่าวผาซ่อมรายสัปดาห์ฉบับที่ 27/2553 วันศุกร์ที่ 9 กรกฎาคม 2553 หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ เขื่อนสิริกิติ์ ร่วมกับหน่วยงานของกรมชลประทาน ประชุมหารือแนวทางการบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำน่าน.../กอง กบส-ฟ. ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่.../พิธีจุดเทียนอธิษฐานเพื่อบรรเทาภัยแล้ง.../ถวายเทียนจำนำพรรษา.../ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้คณะทำงาน คพร.ชฟน..../อขส.ให้สัมภาษณ์รายการไดอารี่สีเขียว.../อขส.ให้สัมภาษณ์สถานีโทรทัศน์ทีวีไทย.../จัดอบรมคู่มือ QSHE…/กบส-ฟ.ตรวจสภาพการณ์ ประจำไตรมาส 2.../อบรมทบทวนการประเมินความเสี่ยงและลักษณะ...[ 12 กรกฎาคม 2553 ]
ข่าวผาซ่อมรายสัปดาห์ฉบับที่ 26/2553 วันศุกร์ที่ 2 กรกฎาคม 2553 หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ >>> สถาบันวิชาการป้องกันประเทศเยี่ยมชมกิจการ กฟผ.เขื่อนสิริกิติ์…/ค่ายเยาวชนจิตอาสาสื่อสารสาธารณะสู่ชุมชนเขื่อนสิริกิติ์ ปีที่ 3…/ประชุมทำงานอนุรักษ์พลังงานเขื่อนสิริกิติ์…/ให้การต้อนรับคณะสมาคมผู้ค้าเครื่องปรับอากาศไทย.../สนับสนุนพันธุ์ปลา พันธุ์กบ และหัวอาหาร ให้กับ 8 หมู่บ้านที่เข้าประกวดหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงปี 53.../ประชุมหัวหน้าหน่วยงานเขื่อนสิริกิติ์.../ร่วมขับเคลื่อนโครงการประกวดหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง...[ 6 กรกฎาคม 2553 ]
[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ] [ 58 ] [ 59 ] [ 60 ] [ 61 ] [ 62 ] [ 63 ] [ 64 ] [ 65 ] [ 66 ] [ 67 ] [ 68 ] [ 69 ] [ 70 ] [ 71 ] [ 72 ] [ 73 ] [ 74 ] [ 75 ] [ 76 ] [ 77 ] [ 78 ] [ 79 ] [ 80 ] [ 81 ] [ 82 ] [ 83 ] [ 84 ] [ 85 ] [ 86 ] [ 87 ] [ 88 ] [ 89 ] [ 90 ] [ 91 ] [ 92 ] [ 93 ] [ 94 ] [ 95 ] [ 96 ] [ 97 ] [ 98 ] [ 99 ] [ 100 ] [ 101 ] [ 102 ] [ 103 ] [ 104 ] [ 105 ] [ 106 ] [ 107 ] [ 108 ] [ 109 ] [ 110 ] [ 111 ] [ 112 ] [ 113 ] [ 114 ] [ 115 ] [ 116 ] [ 117 ] [ 118 ] [ 119 ] [ 120 ] [ 121 ] [ 122 ] [ 123 ] [ 124 ] [ 125 ] [ 126 ] [ 127 ] [ 128 ] [ 129 ] [ 130 ] [ 131 ] [ 132 ] [ 133 ] [ 134 ] [ 135 ] [ 136 ] [ 137 ] [ 138 ] [ 139 ] [ 140 ] [ 141 ] [ 142 ] [ 143 ] [ 144 ] [ 145 ] [ 146 ] [ 147 ] [ 148 ] [ 149 ] [ 150 ] [ 151 ]