ข่าวเขื่อนสิริกิติ์
ข่าวผาซ่อมรายสัปดาห์ฉบับที่ 40/2553 วันศุกร์ที่ 8 ตุลาคม 2553 หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ >>> ร่วมแสดงความยินดีกับนายทหาร กองทัพภาคที่ 3 ที่ได้รับการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง.../พิธีบวงสรวงพญานาคราช ณ อ่างเก็บน้ำเขื่อนสิริกิติ์.../เยี่ยมชมโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนน้ำงึม2.../รับการตรวจประเมินการบริหารงานควบคุมความสูญเสีย ปี 53…/โรตารี่สากล ภาค 3360 ใช้สถานที่เขื่อนสิริกิติ์ จัดกิจกรรมอบรมผู้นำเยาวชน…/ประชุมทบทวนหลักสูตรกิจกรรมเขื่อนสิริกิติ์ สร้างสรรค์แบ่งปันฯ.../สนับสนุนกีฬาชุมชน ต.ผาเลือด.../สำรวจพื้นที่จัดทำฝา...[ 13 ตุลาคม 2553 ]
ข่าวผาซ่อมรายสัปดาห์ฉบับที่ 39/2553 วันศุกร์ที่ 1 ตุลาคม 2553 หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ >>> โรงไฟฟ้าเขื่อนสิริกิติ์ เดินเครื่องผลิตไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กในระบบหล่อเย็นเขื่อนสิริกิติ์…/กองทุนพัฒนาชุมชนรอบโรงไฟฟ้าเขื่อนสิริกิติ์ อนุมัติโครงการในปี 53 อีก 18 โครงการ เป็นเงินกว่า 8 ล้าน…/เขื่อนสิริกิติ์ เปิดจุดคัดกรองผู้ป่วยไข้หวัด 2009…/ศึกษาดูงาน วิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก.../ประชุมคณะ TQM เขื่อนสิริกิติ์.../ตรวจสภาพการณ์ทั่วไป ของ กบส-ฟ…./ประชุมสรุปผลการตรวจประเมินบริหารความเสี่...[ 4 ตุลาคม 2553 ]
ข่าวผาซ่อมรายสัปดาห์ฉบับที่ 38/2553 วันศุกร์ที่ 24 กันยายน 2553 หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ >>> ประชุมคณะทำงานผู้ตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในเขื่อนสิริกิติ์.../ช.อขส-ป. ให้สัมภาษณ์สถานการณ์น้ำเขื่อนสิริกิติ์.../เขื่อนสิริกิติ์ ให้การต้อนรับคณะ EMDP รุ่น 18,19.../ตรวจประเมินภายในการดำเนินงานระบบบริหารแบบบูรณาการ.../ประชุมคณะผู้ตรวจประเมินผลการดำเนินการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน.../นำราษฎรดูงานศูนย์ศึกษาพัฒนาภูพานฯ จ.สกลนคร…/จัดทำแผนที่ทางสังคม บ้านท่านา.../ติดตั้งอุปกรณ์อาคาร และซ่อมแซมระบบไฟฟ้า...[ 28 กันยายน 2553 ]
ข่าวผาซ่อมรายสัปดาห์ฉบับที่ 37/2553 วันศุกร์ที่ 17 กันยายน 2553 หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ >>> ตรวจสอบและประเมินความปลอดภัยของเขื่อนสิริกิติ์ และเขื่อนดินช่องเขาขาด.../งานมุทิตาจิต เขื่อนสิริกิติ์ ประจำปี 2553.../คณะวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดูงาน.../ตรวจประเมิน 5ส . เขื่อนสิริกิติ์ .../เขื่อนสิริกิติ์ จัดอบรมการจัดการความรู้เชิงปฏิบัติการ (KM Workshop) …/เขื่อนสิริกิติ์ รับโล่ สถานประกอบการ สนับสนุนส่งเสริมการศึกษาทวิภาคี.../กิจกรรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้าน OPERATION สายงาน ชฟน.....[ 21 กันยายน 2553 ]
ข่าวผาซ่อมรายสัปดาห์ฉบับที่ 36/2553 วันศุกร์ที่ 10 กันยายน 2553 หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ >>> หารือแผนการดำเนินงานโครงการ กฟผ.เฉลิมพระเกียรติ สร้างป่า เพิ่มแหล่งน้ำเขื่อนสิริกิติ์ 78 พรรษามหาราชินี.../ สนับสนุนการจัดแข่งขันกีฬาเทศบาล ต. จริม.../ร่วมพิธีเปิดงานเทศกาลลางสาดหวาน และสินค้าโอทอป เมืองอุตรดิตถ์ ปี 53.../สนับสนุนของรางวัล โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์.../ร่วมงานสัมมนา CSR สายงานผลิตไฟฟ้า .../ประชุมคณะทำงานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน…/อบผ. เยี่ยมเยือนผู้ปฏิบัติงานเขื่อนสิริกิติ์ …/ติดตามความคืบ...[ 10 กันยายน 2553 ]
[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ] [ 58 ] [ 59 ] [ 60 ] [ 61 ] [ 62 ] [ 63 ] [ 64 ] [ 65 ] [ 66 ] [ 67 ] [ 68 ] [ 69 ] [ 70 ] [ 71 ] [ 72 ] [ 73 ] [ 74 ] [ 75 ] [ 76 ] [ 77 ] [ 78 ] [ 79 ] [ 80 ] [ 81 ] [ 82 ] [ 83 ] [ 84 ] [ 85 ] [ 86 ] [ 87 ] [ 88 ] [ 89 ] [ 90 ] [ 91 ] [ 92 ] [ 93 ] [ 94 ] [ 95 ] [ 96 ] [ 97 ] [ 98 ] [ 99 ] [ 100 ] [ 101 ] [ 102 ] [ 103 ] [ 104 ] [ 105 ] [ 106 ] [ 107 ] [ 108 ] [ 109 ] [ 110 ] [ 111 ] [ 112 ] [ 113 ] [ 114 ] [ 115 ] [ 116 ] [ 117 ] [ 118 ] [ 119 ] [ 120 ] [ 121 ] [ 122 ] [ 123 ] [ 124 ] [ 125 ] [ 126 ] [ 127 ] [ 128 ] [ 129 ] [ 130 ] [ 131 ] [ 132 ] [ 133 ] [ 134 ] [ 135 ] [ 136 ] [ 137 ] [ 138 ] [ 139 ] [ 140 ] [ 141 ] [ 142 ] [ 143 ] [ 144 ] [ 145 ] [ 146 ] [ 147 ] [ 148 ] [ 149 ] [ 150 ] [ 151 ]