ข่าวเขื่อนสิริกิติ์
ข่าวผาซ่อมรายสัปดาห์ฉบับที่ 37/2552 วันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2552 หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ >>> ให้การต้อนรับคณะปฏิรูปที่ดิน 17 จังหวัดภาคเหนือ.../สรุปบทเรียนการทำ Social Mapping…/ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน รร.บ้านปากปาด ต.แสนตอ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์.../ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติแม่ของแผ่นดิน.../ให้การต้อนรับคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน.../อบรมหลักสูตร “กฎหมายน่ารู้”.../อบรมหลักสูตร “รักษ์หู ลดเสียง”.../ขอเชิญเที่ยวงาน “เทศลางสาดหวานและสินค้า OTOP อุตรดิตถ์” ประจำปี 2552...[ 18 กันยายน 2552 ]
ข่าวผาซ่อมรายสัปดาห์ฉบับที่ 36/2552 วันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2552หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ >>> เขื่อนสิริกิติ์ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ “9 ในดวงใจ”.../ประชุมประสานงานด้านปฏิบัติการในการผลิตและส่งไฟฟ้า สำหรับโรงไฟฟ้าในพื้นที่ภาคเหนือประจำปี 2552 ณ เขื่อนสิริกิติ์ .../กองเดินเครื่อง เขื่อนสิริกิติ์ ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่.../กองบำรุงรักษาโยธา เขื่อนสิริกิติ์ ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่.../งานมุทิตาจิต เขื่อนสิริกิติ์ ประจำปี 2552.../ชฟน.พบผู้ปฏิบัติงานเขื่อนสิริกิติ์.../โรงเรียนเตรียมทหาร เยี่ยมชมกิจการ ก...[ 14 กันยายน 2552 ]
ข่าวผาซ่อรายสัปดาห์ฉบับพิเศษ วันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2552 หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ>>>พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จประทับแรม ณ เขื่อนสิริกิติ์ ระหว่างวันที่ 14-16 สิงหาคม 2552...[ 7 กันยายน 2552 ]
ข่าวผาซ่อมรายสัปดาห์ฉบับที่ 35/2552 วันศุกร์ที่ 4 กันยายน 2552 หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ >>>กฟผ.เขื่อนสิริกิติ์ รับการตรวจให้คะแนนผลงานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง.../ประชาสัมพันธ์โครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน เขื่อนสิริกิติ์.../ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าเขื่อนสิริกิติ์…/แสดงความยินดี.../งานก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปาและท่อส่งน้ำ ภายในเขื่อนสิริกิติ์…/งานมุทิตาจิต เขื่อนสิริกิติ์ ประจำปี 2552...[ 7 กันยายน 2552 ]
ข่าวผาซ่อมรายสัปดาห์ฉบับที่ 34/2552 วันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2552 หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ >>> สายงานรองผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า ประชุมสัญจร ณ เขื่อนสิริกิติ์.../งานมุทิตาจิตผู้บริหาร สายงานรองผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า ประจำปี 2552 ณ เขื่อนสิริกิติ์.../โครงการรักแม่รักษ์พลังงาน.../ต้อนรับคณะทำงานด้านการสำรวจและคัดเลือกสถานที่ตั้ง รฟ.นิวเคลียร์และการศึกษาสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น กระทรวงพลังงาน.../สร.กฟผ. เดินสายประชุม ณ เขื่อนสิริกิติ์.../ราษฎร ต.ผาเลือด อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ ชมกิจการเขื่อนสิริกิติ์.../งานวันความปลอดภัย...[ 28 สิงหาคม 2552 ]
[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ] [ 58 ] [ 59 ] [ 60 ] [ 61 ] [ 62 ] [ 63 ] [ 64 ] [ 65 ] [ 66 ] [ 67 ] [ 68 ] [ 69 ] [ 70 ] [ 71 ] [ 72 ] [ 73 ] [ 74 ] [ 75 ] [ 76 ] [ 77 ] [ 78 ] [ 79 ] [ 80 ] [ 81 ] [ 82 ] [ 83 ] [ 84 ] [ 85 ] [ 86 ] [ 87 ] [ 88 ] [ 89 ] [ 90 ] [ 91 ] [ 92 ] [ 93 ] [ 94 ] [ 95 ] [ 96 ] [ 97 ] [ 98 ] [ 99 ] [ 100 ] [ 101 ] [ 102 ] [ 103 ] [ 104 ] [ 105 ] [ 106 ] [ 107 ] [ 108 ] [ 109 ] [ 110 ] [ 111 ] [ 112 ] [ 113 ] [ 114 ] [ 115 ] [ 116 ] [ 117 ] [ 118 ] [ 119 ] [ 120 ] [ 121 ] [ 122 ] [ 123 ] [ 124 ] [ 125 ] [ 126 ] [ 127 ] [ 128 ] [ 129 ] [ 130 ] [ 131 ] [ 132 ] [ 133 ] [ 134 ] [ 135 ] [ 136 ] [ 137 ] [ 138 ] [ 139 ]