ข่าวเขื่อนสิริกิติ์
ข่าวผาซ่อมรายสัปดาห์ฉบับที่ ๒/๒๕๕๔ วันศุกร์ที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๔ หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ >>> เขื่อนสิริกิติ์ จัดงานวันเด็กยิ่งใหญ่ “กฟผ. ชวนเด็กไทยทำความดีตามรอยพ่อ”…/พ่อเมืองอุตรดิตถ์ เยี่ยมชมร้านนิทรรศการ เขื่อนสิริกิติ์ ในงานพระยาพิชัยดาบหัก และงานกาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ ปี ๕๔.../อวยพรปีใหม่ หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดอุตรดิตถ์.../ประชุมหารือเรื่องการส่งมอบคืนพื้นที่ กฟผ.เขื่อนสิริกิติ์ ที่ไม่ใช้ประโยชน์ ให้กับธนารักษ์พื้นที่อุตรดิตถ์…/โรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับฝูง เยี่ยมชมกิจการ กฟผ.เขื่อนสิริกิติ์…...[ 18 มกราคม 2554 ]
ข่าวผาซ่อมรายสัปดาห์ฉบับที่ ๑/๒๕๕๔ วันศุกร์ที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๔หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ >>> พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำรัสเนื่องในวาระวันขึ้นปีใหม่.../เขื่อนสิริกิติ์ จัดกิจกรรมเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๔.../อวยพรปีใหม่ ๒๕๕๔ หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดอุตรดิตถ์.../อวยพรปีใหม่ จทบ.อต. …/วางพวงมาลารำลึกท่านพ่อพระยาพิชัยดาบหัก…/กบส-ฟ.จัดนำเสนอผลงาน QCC & Kaizen…/เขื่อนสิริกิติ์ เตรียมของขวัญ กิจกรรมสนุกสนานมากมาย เติมความสุขในงานวันเด็ก ๘ มกราคม ๒๕๕๔.../เชิญชมร้านนิทรรศการกฟผ.เขื่อนสิริกิติ์ ในงาน...[ 10 มกราคม 2554 ]
ข่าวผาซ่อมรายสัปดาห์ฉบับที่ 43/2553 วันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม 2553 หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ >>>ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยะมหาราช…/ใช้สถานที่เขื่อนสิริติ์ จัดกิจกรรมค่ายเยาวชนสายส่ง…/ให้สัมภาษณ์สถานการณ์น้ำเขื่อนสิริกิติ์…/ประชุมหัวหน้าหน่วยงานเขื่อนสิริกิติ์.../ประชุมคณะทำงาน ชกบ-ขส…./ประชุมเตรียมงานออกร้านนิทรรศการงานพระยาพิชัยดาบหัก และงานกาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ และงานวันเด็ก ปี 54.../อบรมการจัดการความรู้เชิงปฏิบัติการ KM WORK SHOP…/กยส-ฟ. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้.../สนับสนุนน้ำดื่มช่วยเหลือผู...[ 1 พฤศจิกายน 2553 ]
ข่าวผาซ่อมรายสัปดาห์ฉบับที่ 42/2553 วันศุกร์ที่ 22 ตุลาคม 2553 หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ >>> เขื่อนสิริกิติ์พบผู้ประกอบการ จ.อุตรดิตถ์.../ร่วมไว้อาลัยอดีตผู้ว่าการเกษม จาติกวณิช.../กิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ.../ประชุมคณะทำงาน CSR…/ประชุมติดตามงานกอล์ฟการกุศลผาซ่อมโอเพ่น.../สอ.กฟผ.พบปะสมาชิก.../ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกกภัย จ.ลพบุรี.../กองทุนพัฒนาชุมชนฯอนุมัติโครงการในปี 53 เพิ่มเติมอีก 6 โครงการ.../ร่วมงานประเพณีทานก๋วยสลากชลอม.../เล่าประสบการณ์เกี่ยวกับงานโยธา.../ร่วมงานประเพณีแห่ผีตลก ของเทศบาลอ...[ 28 ตุลาคม 2553 ]
ข่าวผาซ่อมรายสัปดาห์ฉบับที่ 41/2553 วันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม 2553หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ >>> คณะกรรมการประกวดหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ตรวจให้คะแนน หมู่บ้านน้ำคอม ม.3 ต.ท่าปลาและบ้านร่วมจิต ม.1 ต.ร่วมจิต จ.อุตรดิตถ์.../กองบำรุงรักษาโยธาเขื่อนสิริกิติ์ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้…/ร่วมงานณาปนกิจศพ.../สอ.กฟผ.มอบทุนการศึกษาประจำปี 2553.../คณะกรรมาธิการป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากภัยธรรมชาติและสาธารณภัยร่วมกับคณะอนุกรรมาธิการศึกษาแนวทางป้องกันภัยพิบัติจากธรรมชาติ ดูงานและร่วมประชุมกับหัวหน้าส่วนราชการอุตรดิ...[ 28 ตุลาคม 2553 ]
[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ] [ 58 ] [ 59 ] [ 60 ] [ 61 ] [ 62 ] [ 63 ] [ 64 ] [ 65 ] [ 66 ] [ 67 ] [ 68 ] [ 69 ] [ 70 ] [ 71 ] [ 72 ] [ 73 ] [ 74 ] [ 75 ] [ 76 ] [ 77 ] [ 78 ] [ 79 ] [ 80 ] [ 81 ] [ 82 ] [ 83 ] [ 84 ] [ 85 ] [ 86 ] [ 87 ] [ 88 ] [ 89 ] [ 90 ] [ 91 ] [ 92 ] [ 93 ] [ 94 ] [ 95 ] [ 96 ] [ 97 ] [ 98 ] [ 99 ] [ 100 ] [ 101 ] [ 102 ] [ 103 ] [ 104 ] [ 105 ] [ 106 ] [ 107 ] [ 108 ] [ 109 ] [ 110 ] [ 111 ] [ 112 ] [ 113 ] [ 114 ] [ 115 ] [ 116 ] [ 117 ] [ 118 ] [ 119 ] [ 120 ] [ 121 ] [ 122 ] [ 123 ] [ 124 ] [ 125 ] [ 126 ] [ 127 ] [ 128 ] [ 129 ] [ 130 ] [ 131 ] [ 132 ] [ 133 ] [ 134 ] [ 135 ] [ 136 ] [ 137 ] [ 138 ] [ 139 ] [ 140 ] [ 141 ] [ 142 ] [ 143 ] [ 144 ] [ 145 ] [ 146 ] [ 147 ] [ 148 ] [ 149 ] [ 150 ] [ 151 ]