ข่าวเขื่อนสิริกิติ์
ข่าวซ่อมรายสัปดาห์ ฉบับที่ 18/2564 วันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2564 หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ>>ผู้บริหารเขื่อนสิริกิติ์ ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจพนักงานเดินเครื่องและบำรุงรักษาในพื้นที่ Safe Zone.../เขื่อนสิริกิติ์ ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันสถาปนา กฟผ. ก้าวสู่ปีที่ 53.../สนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ป้องกัน COVID-19 โรงไฟฟ้าท้ายเขื่อนชลประทาน เขื่อนผาจุก.../เขื่อนสิริกิติ์ ยกระดับป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 ปิดสถานที่เพิ่ม เริ่ม 27 เมษายน นี้.../เขื่อนสิริกิติ์ ทดสอบควบคุมการเดินเครื่องผลิตกระเเสไฟฟ้า กรณีฉุกเฉินเกิดก...[ 30 เมษายน 2564 ]
ข่าวซ่อมรายสัปดาห์ ฉบับที่ 17/2564 วันศุกร์ที่ 23 เมษายน 2564 หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ>>เขื่อนสิริกิติ์ สนับสนุนอาหารกล่อง และน้ำดื่ม จุดตั้งด่านคัดกรอง COVID-19 ชุมชนบ้านย่านดู่ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2564.../ชมรมกอล์ฟผาซ่อมเขื่อนสิริกิติ์ มอบสิ่งของอุปโภคบริโภคช่วยเหลือแคดดี้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของ COVID-19.../เขื่อนสิริกิติ์ คุมเข้ม กำหนด Safe Zone ป้องกัน COVID-19 ตามนโยบายขั้นสูงสุดของ กฟผ..../เขื่อนสิริกิติ์ เตรียมความพร้อมสนับสนุนงานสูบน้ำลงท่อพระราชดำริ ที่เขื่อนดินช่องเขาขาด.../เขื่อน...[ 26 เมษายน 2564 ]
ข่าวซ่อมรายสัปดาห์ ฉบับที่ 16/2564 วันศุกร์ที่ 16 เมษายน 2564 หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ>>เขื่อนสิริกิติ์ สนับสนุนอาหารกล่อง และน้ำดื่ม จุดตั้งด่านคัดกรอง COVID-19 ชุมชนบ้านย่านดู่ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2564.../...[ 16 เมษายน 2564 ]
ข่าวซ่อมรายสัปดาห์ ฉบับที่ 15/2564 วันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2564 หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ>>ผู้ปฎิบัติงานเขื่อนสิริกิติ์ นำเสนอโครงการต้นเเบบที่มีความโดดเด่นในการปฎิบัติตามหลักธรรมาภิบาล ประจำปี 2563.../เขื่อนสิริกิติ์ ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะ เนื่องในวันจักรี ประจำปี 2564.../เขื่อนสิริกิติ์ สนับสนุนน้ำดื่มการจัดการแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียนท่าแฝกสัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2563.../เขื่อนสิริกิติ์ ร่วมงานวันพระเจ้าน่านหรือวันเจ้าผู้ครองนครน่าน ประจำปี 2564 ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน.../เขื่อน...[ 9 เมษายน 2564 ]
ข่าวซ่อมรายสัปดาห์ ฉบับที่ 14/2564 วันศุกร์ที่ 2 เมษายน 2564 หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ>>เขื่อนสิริกิติ์ จัดซ้อมแผนระงับเหตุฉุกเฉินระดับ 3 ประจำปี 2564 กรณี เกิดเพลิงไหม้โรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนสิริกิติ์.../เขื่อนสิริกิติ์ จัดฝึกซ้อมการดับเพลิง และการอพยพหนีไฟ ปี 2564 บนโต๊ะ ความรุนแรงระดับ 3.../เขื่อนสิริกิติ์ จัดอบรมการบูรณาการ มาตรฐาน ISO 26000 ร่วมกับมาตรฐาน ISO 20400.../เขื่อนสิริกิติ์ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาสังคมในนิคมสร้างตนเองลำน้ำน่าน.../เขื่อนสิริกิติ์ ส่งมอบชุด...[ 5 เมษายน 2564 ]
[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ] [ 58 ] [ 59 ] [ 60 ] [ 61 ] [ 62 ] [ 63 ] [ 64 ] [ 65 ] [ 66 ] [ 67 ] [ 68 ] [ 69 ] [ 70 ] [ 71 ] [ 72 ] [ 73 ] [ 74 ] [ 75 ] [ 76 ] [ 77 ] [ 78 ] [ 79 ] [ 80 ] [ 81 ] [ 82 ] [ 83 ] [ 84 ] [ 85 ] [ 86 ] [ 87 ] [ 88 ] [ 89 ] [ 90 ] [ 91 ] [ 92 ] [ 93 ] [ 94 ] [ 95 ] [ 96 ] [ 97 ] [ 98 ] [ 99 ] [ 100 ] [ 101 ] [ 102 ] [ 103 ] [ 104 ] [ 105 ] [ 106 ] [ 107 ] [ 108 ] [ 109 ] [ 110 ] [ 111 ] [ 112 ] [ 113 ] [ 114 ] [ 115 ] [ 116 ] [ 117 ] [ 118 ] [ 119 ] [ 120 ] [ 121 ] [ 122 ] [ 123 ] [ 124 ] [ 125 ] [ 126 ] [ 127 ] [ 128 ] [ 129 ] [ 130 ] [ 131 ] [ 132 ] [ 133 ] [ 134 ] [ 135 ] [ 136 ] [ 137 ] [ 138 ] [ 139 ] [ 140 ] [ 141 ] [ 142 ] [ 143 ] [ 144 ] [ 145 ] [ 146 ] [ 147 ] [ 148 ] [ 149 ] [ 150 ] [ 151 ]