ข่าวเขื่อนสิริกิติ์
ข่าวผาซ่อมรายสัปดาห์ฉบับที่ 47 /2552 วันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2552 หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ >>> ประกวดหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2552…/ร่วมงานฉลองพระชนมายุ 84 พรรษา สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี.../คณะวุฒิอาสาธนาคารสมอง เยี่ยมชมกิจการ กฟผ.เขื่อนสิริ.../เขื่อนสิริกิติ์ จัดแสดงบอร์ดในนามหมวด CSR งานการจัดการความรู้สายงานผลิตไฟฟ้า ปี 52.../องคมนตรี ตรวจเยี่ยมกองทุนม้าน้ำ-เขื่อนสิริกิติ์.../ประชุมวุฒิอาสาธนาคารสมองอุตรดิตถ์.../ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาชุมชนใน...[ 2 ธันวาคม 2552 ]
ข่าวผาซ่อมรายสัปดาห์ฉบับที่ 46 /2552 วันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2552 หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ >>> การตรวจติดตาม เพื่อรับรองระบบISO 9001:2001 และ ISO 14001:2004 แบบบูรณาการจากบริษัท AJA REGISTRARS LIMITED…/ให้การต้อนรับ…/ร่วมพิธีถวายราชสดุดี วันพระบิดาแห่งฝนหลวง.../ให้การต้อนรับ.../งานเจาะสำรวจและติดตั้งเครื่องมือวัดแรงดันน้ำในฐานรากของเขื่อนดินช่องเขาขาด.../รับการตรวจให้คะแนนผลงานตามปรัญชญาเศรษฐกิจพอเพียง.../อบรมหลักสูตร “ทบทวนบรรเทาสาธารณภัย”...[ 27 พฤศจิกายน 2552 ]
ข่าวผาซ่อมรายสัปดาห์ฉบับที่ 45 /2552 วันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2552 หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ >>> กอล์ฟการกุศล “ผาซ่อมโอเพ่น” ประจำปี 2552 .../สัมมนาคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า.../ต้อนรับคณะโรตารี่สากล.../ประชุมหัวหน้าหน่วยงานเขื่อนสิริกิติ์.../อบรมพนักงานขับเรือ.../เขื่อนสิริกิติ์ ร่วมรณรงค์วันเบาหวานโลก.../สรุปการดำเนินงานโครงการติดตามและประเมินผลแผนสื่อสารสาธารณะฯ ปี 2552.../เขื่อนสิริกิติ์ จัดแคมเปญ รับโชค 2 ชั้น จากใบเสร็จค่าไฟฟ้า...[ 13 พฤศจิกายน 2552 ]
ข่าวผาซ่อมรายสัปดาห์ฉบับที่ 44 /2552 วันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2552หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ >>> มหกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ การทำงานร่วมกับชุมชน.../GO LIVE ระบบ EGAT-ERP…/บรรยายเรื่อง “การจดทะเบียนเอกสารและการควบคุม ระบบบริหารงานคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม.../สืบสานประเพณีไทย ลอยกระทง...ที่เขื่อนสิริกิติ์.../ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าเขื่อนสิริกิติ์.../แสดงความยินดี.../รายการเที่ยวละไมไทยแลนด์เวิลด์ พาไปเที่ยวที่เขื่อนสิริกิติ์.../ประชุมคณะกรรมการ ค...[ 6 พฤศจิกายน 2552 ]
ข่าวผาซ่อมรายสัปดาห์ ฉบับที่ 43/2552 วันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2552 หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ >>> ร่วมในพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยะมหาราช.../โครงการประกวดหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ 2 ประจำปี 2552.../ประชุมวิศวกรเขื่อนสิริกิติ์.../ประชุม Weekly Committed Work…/ประชุมคณะกรรมการบริหารกิจกรรมด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมชุมชนรองโรงไฟฟ้า.../ประชุมคณะทำงานอนุรักษ์พลังงานเขื่อนสิริกิติ์.../ม.ราชภัฏอุตรดิตถ์ ตรวจประเมินแผนสื่อสารสาธารณะฯ เขื่อนสิริกิติ์ ประจำปี 2552.../สอ.กฟผ.มอบทุนการศึกษาประจำปี 2552.../ประช...[ 2 พฤศจิกายน 2552 ]
[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ] [ 58 ] [ 59 ] [ 60 ] [ 61 ] [ 62 ] [ 63 ] [ 64 ] [ 65 ] [ 66 ] [ 67 ] [ 68 ] [ 69 ] [ 70 ] [ 71 ] [ 72 ] [ 73 ] [ 74 ] [ 75 ] [ 76 ] [ 77 ] [ 78 ] [ 79 ] [ 80 ] [ 81 ] [ 82 ] [ 83 ] [ 84 ] [ 85 ] [ 86 ] [ 87 ] [ 88 ] [ 89 ] [ 90 ] [ 91 ] [ 92 ] [ 93 ] [ 94 ] [ 95 ] [ 96 ] [ 97 ] [ 98 ] [ 99 ] [ 100 ] [ 101 ] [ 102 ] [ 103 ] [ 104 ] [ 105 ] [ 106 ] [ 107 ] [ 108 ] [ 109 ] [ 110 ] [ 111 ] [ 112 ] [ 113 ] [ 114 ] [ 115 ] [ 116 ] [ 117 ] [ 118 ] [ 119 ] [ 120 ] [ 121 ] [ 122 ] [ 123 ] [ 124 ] [ 125 ] [ 126 ] [ 127 ] [ 128 ] [ 129 ] [ 130 ] [ 131 ] [ 132 ] [ 133 ] [ 134 ] [ 135 ] [ 136 ] [ 137 ] [ 138 ] [ 139 ]