ข่าวเขื่อนสิริกิติ์
ข่าวผาซ่อมรายสัปดาห์ฉบับที่ ๒๒/๒๕๕๔ วันศุกร์ที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๔ หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ >>> ชาวเขื่อนสิริกิติ์ –ประชาชน ร่วมกิจรรมโครงการปลูกต้นกล้า ป่าต้นน้ำ ถวายพ่อ…/อขส. เป็นประธานในพิธีเปิดอาคารเรียนชั้นอนุบาล “อาคารแข็งแรง” ให้กับโรงเรียนบ้านปากปาด.../ประชุมขับเคลื่อนโครงการ “ชุมชนเรียนรู้อยู่อย่างพอเพียงเขื่อนสิริกิติ์”.../Open Meeting งาน Minor Inspection Unit ๔ และ Unit ๓.../หารือเกี่ยวกับการจัดตั้งกองทุนต้นน้ำน่าน…/เขื่อนสิริกิติ์ ร่วมกับบริษัท โนวาร์ตีส (ประเทศไทย) จำกัด จัดกิจกรรม “GET...[ 13 มิถุนายน 2554 ]
ข่าวผาซ่อมรายสัปดาห์ฉบับที่ ๒๑/๒๕๕๔ วันศุกร์ที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๔ หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ >>> ขอแสดงความยินดีกับ นายสมคิด แข็งแรง ผู้อำนวยการเขื่อนสิริกิติ์ได้รับการยกย่อง “บุคคลตัวอย่างแห่งปี ๒๕๕๔ ” นิตยสารเส้นทางไทย.../กลุ่ม Power Cleaning ตัวแทนกลุ่มคุณภาพเขื่อนสิริกิติ์ผ่านรอบคัดเลือกงานนิทรรศการคุณภาพ กฟผ. ประจำปี๕๔.../โรงไฟฟ้าเขื่อนสิริกิติ์ ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เตรียมความพร้อมงาน Minor Inspection SRK-H๐๓ และ SRK-H๐๔ .../อบรมหลักสูตร“การนำเอกสารขึ้นทะเบียน Online ”.../ร่วมแสดงความยินดี พิ...[ 9 มิถุนายน 2554 ]
ข่าวผาซ่อมรายสัปดาห์ฉบับที่ ๒๐/๒๕๕๔ วันศุกร์ที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๔ หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ >>> รายงานความคืบหน้าการติดตามโครงการชุมชนเรียนรู้อย่างพอเพียง ปี ๕๔.../เขื่อนสิริกิติ์ จัดอบรมหลักสูตร “การดับเพลิงขั้นต้น.../สานเสวนากับผู้รับเหมา.../ให้ข้อมูล กฟผ.เขื่อนสิริกิติ์ แก่นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย...[ 27 พฤษภาคม 2554 ]
ข่าวผาซ่อมรายสัปดาห์ฉบับที่ ๑๙/๒๕๕๔ วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๔ หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ >>> อขส. นำผู้บริหารและที่ปรึกษาประชาคม คณะทำงานสังคมและสิ่งแวดล้อมเขื่อนสิริกิติ์ ลงพื้นที่พบปะผู้นำท้องถิ่นและประชาชน.../กฟผ.เขื่อนสิริกิติ์ ตั้งเป้ารับรางวัลสถานประกอบการที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมตามมาตรฐานสากล โครงการ CSR-DIW ปี ๕๔.../ร่วมแสดงความยินดีกับนายอำเภอท่าปลา.../ให้ข้อมูลภารกิจงาน CSR เขื่อนสิริกิติ์ แก่ผู้ปฏิบัติงาน สายงาน อษส....[ 22 พฤษภาคม 2554 ]
ข่าวผาซ่อมรายสัปดาห์ฉบับที่ ๑๘/๒๕๕๔ วันศุกร์ที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๔ หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ >>> เขื่อนสิริกิติ์ ขยายแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง สู่แกนนำชุมชน จัดอบรมหลักสูตร “การพัฒนากสิกรรมธรรมชาติสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง”…/เขื่อนสิริกิติ์ ร่วมกิจกรรม “พลังใจ พลังงาน : ปลูกป่า ๔ ภาค” ลดโลกร้อน…/สนับสนุนการงานวันมะม่วงหิมพานต์และเทศกาลของดีอำเภอท่าปลา ปี ๕๔…/ร่วมกิจกรรมวันแรงงานแห่งชาติ...[ 11 พฤษภาคม 2554 ]
[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ] [ 58 ] [ 59 ] [ 60 ] [ 61 ] [ 62 ] [ 63 ] [ 64 ] [ 65 ] [ 66 ] [ 67 ] [ 68 ] [ 69 ] [ 70 ] [ 71 ] [ 72 ] [ 73 ] [ 74 ] [ 75 ] [ 76 ] [ 77 ] [ 78 ] [ 79 ] [ 80 ] [ 81 ] [ 82 ] [ 83 ] [ 84 ] [ 85 ] [ 86 ] [ 87 ] [ 88 ] [ 89 ] [ 90 ] [ 91 ] [ 92 ] [ 93 ] [ 94 ] [ 95 ] [ 96 ] [ 97 ] [ 98 ] [ 99 ] [ 100 ] [ 101 ] [ 102 ] [ 103 ] [ 104 ] [ 105 ] [ 106 ] [ 107 ] [ 108 ] [ 109 ] [ 110 ] [ 111 ] [ 112 ] [ 113 ] [ 114 ] [ 115 ] [ 116 ] [ 117 ] [ 118 ] [ 119 ] [ 120 ] [ 121 ] [ 122 ] [ 123 ] [ 124 ] [ 125 ] [ 126 ] [ 127 ] [ 128 ] [ 129 ] [ 130 ] [ 131 ] [ 132 ] [ 133 ] [ 134 ] [ 135 ] [ 136 ] [ 137 ] [ 138 ] [ 139 ] [ 140 ] [ 141 ] [ 142 ] [ 143 ] [ 144 ] [ 145 ] [ 146 ] [ 147 ] [ 148 ] [ 149 ] [ 150 ] [ 151 ]