ข่าวเขื่อนสิริกิติ์
ข่าวผาซ่อมรายสัปดาห์ฉบับที่ ๒๗/๒๕๕๔ วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๔ หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ >>> เขื่อนสิริกิติ์-กรมชลประทาน จัดประชุมเพื่อกำหนดแนวทางการบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำน่านในช่วงฤดูน้ำหลากให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดอย่างต่อเนื่อง.../ประมงจังหวัดอุตรดิตถ์ร่วมกับ กฟผ.เขื่อนสิริกิติ์ ปล่อยกุ้งก้ามกราม ลงสู่อ่างเก็บน้ำเขื่อนสิริกิติ์…/ช.อขส-ป. ให้สัมภาษณ์ รายการวิทยุ “อุตรดิตถ์บ้านเรา”…/ถอดบทเรียนคณะทำงานโครงการค่ายเยาวชนจิตอาสาฯ จัดทำ AAR หลังปฏิบัติงาน…/กฟผ.เขื่อนสิริกิติ์ ร่วมสืบสานพระพุทธศาสนา จั...[ 21 กรกฎาคม 2554 ]
ข่าวผาซ่อมรายสัปดาห์ฉบับที่ ๒๖/๒๕๕๔ วันศุกร์ที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๔ หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ >>> รายงานพิเศษเรื่องเล่าจากชุมชน.../กฟผ.เขื่อนสิริกิติ์ ร่วมกับชุมชน บ้านผาผึ้งน้อย ม.๙ ต.ท่าแฝก อ.ท่าปลา สร้างฝายชะลอน้ำ คืนความอุดมสมบูรณ์ให้กับธรรมชาติ.../เขื่อนสิริกิติ์ จัดอบรม “จิตสำนึกการให้บริการ” …/ประชุมเตรียมจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลผาซ่อมโอเพ่น ปี ๕๔.../เชิญร่วมรับฟังการเสวนาเรื่องความรู้และประสบการณ์ที่มีคุณค่าของ อขส..../ขอเชิญร่วมงานสายชลสัมพันธ์ ปี ๕๔ วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๔...[ 8 กรกฎาคม 2554 ]
ข่าวผาซ่อมรายสัปดาห์ฉบับที่ ๒๕/๒๕๕๔ วันศุกร์ที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๔ หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ >>> ประมวลภาพน้ำท่วม จ.น่าน และการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย จาก กฟผ.เขื่อนสิริกิติ์.../เขื่อนสิริกิติ์ต้อนรับนายอำเภอท่าปลาคนใหม่…/สนับสนุนทุนอาหารกลางวันนักเรียน.../กิจกรรมปลูกไม้มงคล ๙ ชนิด.../เขื่อนสิริกิติ์ จัดพิธีทำบุญพระพุทธสิริสัตตราช…/สนับสนุนกิจกรรมทำบุญ…/สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ปรับปรุงอาคารจัดจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนประจำหมู่บ้านปากทับ.../ฝ่ายชุมชนสัมพันธ์ดูงาน “เกษตรอินทรีย์” บ้านเกษตรกรตัวอย่าง นายเ...[ 6 กรกฎาคม 2554 ]
ข่าวผาซ่อมรายสัปดาห์ฉบับที่ ๒๔/๒๕๕๔ วันศุกร์ที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๔ หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ >>> เขื่อนสิริกิติ์ สร้างเยาวชนจิตอาสา สวมบทบาทนักสื่อสารข้อมูลภารกิจ กฟผ. สู่ชุมชน .../เขื่อนสิริกิติ์จัดซ้อมแผนระงับอัคคีภัย ปี ๕๔.../ร่วมงานสืบชะตาหลวง.../รับการตรวจประเมิน Site Audit กลุ่ม Power …/เขื่อนสิริกิติ์ รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน.../กธกส-ฟ. รับมอบประกาศเกียรติคุณ…/สัญจรพบชุมชน ต.ผาเลือด.../มอบวัสดุ อุปกรณ์ช่วยเหลือราษฎรผู้ประสบวาตภัย.../ประชา...[ 4 กรกฎาคม 2554 ]
ข่าวผาซ่อมรายสัปดาห์ฉบับที่ ๒๓/๒๕๕๔ วันศุกร์ที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๔ หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ >>> เขื่อนสิริกิติ์ Kick Off เครื่องกำเนิดไฟฟ้า Unit ๔ และ Unit ๓.../ มอบภาพที่ระลึกแสดงความยินดีแก่นายอำภอลับแล…/ชฟน.ตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงานเขื่อนสิริกิติ์…/แสดงความยินดีในโอกาสครบรอบ ๓๘ ปี รัฐพิธีเปิดเขื่อนจุฬาภรณ์…/ร่วมกิจกรรมทำบุญ และมอบพันธุ์ปลาบ้านน้ำสิงห์เหนือ อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์.../เปิดโรงผลิตน้ำดื่มเขื่อนสิริกิติ์ ต้อนรับคณะอำเภอฟากท่า ศึกษาดูงานด้านการผลิตและงานด้านสิ่งแวดล้อม.../เขื่อนสิ...[ 22 มิถุนายน 2554 ]
[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ] [ 58 ] [ 59 ] [ 60 ] [ 61 ] [ 62 ] [ 63 ] [ 64 ] [ 65 ] [ 66 ] [ 67 ] [ 68 ] [ 69 ] [ 70 ] [ 71 ] [ 72 ] [ 73 ] [ 74 ] [ 75 ] [ 76 ] [ 77 ] [ 78 ] [ 79 ] [ 80 ] [ 81 ] [ 82 ] [ 83 ] [ 84 ] [ 85 ] [ 86 ] [ 87 ] [ 88 ] [ 89 ] [ 90 ] [ 91 ] [ 92 ] [ 93 ] [ 94 ] [ 95 ] [ 96 ] [ 97 ] [ 98 ] [ 99 ] [ 100 ] [ 101 ] [ 102 ] [ 103 ] [ 104 ] [ 105 ] [ 106 ] [ 107 ] [ 108 ] [ 109 ] [ 110 ] [ 111 ] [ 112 ] [ 113 ] [ 114 ] [ 115 ] [ 116 ] [ 117 ] [ 118 ] [ 119 ] [ 120 ] [ 121 ] [ 122 ] [ 123 ] [ 124 ] [ 125 ] [ 126 ] [ 127 ] [ 128 ] [ 129 ] [ 130 ] [ 131 ] [ 132 ] [ 133 ] [ 134 ] [ 135 ] [ 136 ] [ 137 ] [ 138 ] [ 139 ] [ 140 ] [ 141 ] [ 142 ] [ 143 ] [ 144 ] [ 145 ] [ 146 ] [ 147 ] [ 148 ] [ 149 ] [ 150 ] [ 151 ]