ข่าวเขื่อนสิริกิติ์
ข่าวผาซ่อมรายสัปดาห์ฉบับที่ ๓๒/๒๕๕๔ วันศุกร์ที่ สิงหาคม ๒๕๕๔หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ >>>เขื่อนสิริกิติ์ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ วันแม่แห่งชาติ ปี ๕๔.../ เขื่อนสิริกิติ์พบผู้ประกอบการ ปี ๕๔…/เขื่อนสิริกิติ์ มอบถุงยังชีพและน้ำดื่มช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ในเขตพื้นที่ อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์…/มอบพันธุ์สัตว์น้ำให้กับชุมชนรอบโรงไฟฟ้าเขื่อนสิริกิติ์.../ชาวท่าแฝก เดินตามรอยเบื้ยงพระยุคลบาท ลงแรงสร้างฝายชะลอน้ำเพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถโครงการ กฟผ....[ 30 สิงหาคม 2554 ]
ข่าวผาซ่อมรายสัปดาห์ฉบับที่ ๓๑/๒๕๕๔ วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๔ หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ >>> ๗ อดีตผู้ว่าการ กฟผ.ร่วมโครงการปลูกต้นกล้า ป่าต้นน้ำ ถวายพ่อ ณ เขื่อนสิริกิติ์…/เขื่อนสิริกิติ์ร่วมกับกองทัพภาคที่ ๓ จัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหามหาราชินี.../ เขื่อนสิริกิติ์ รับการทวนสอบระบบ CSR-DIW จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม.../รายการครอบจักรวาลถ่ายทำสารคดีที่ กฟผ.เขื่อนสิริกิติ์.../เขื่อนสิริกิติ์ มอบพันธุ์ปลา จำนวน ๒๕,๐๐...[ 19 สิงหาคม 2554 ]
ข่าวผาซ่อมรายสัปดาห์ฉบับที่ ๓๐/๒๕๕๔ วันศุกร์ที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๔ หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ >>> เขื่อนสิริกิติ์ เป็นเจ้าภาพจัดงานสายชลสัมพันธ์ ประจำปี ๒๕๕๔ “สบาย สบาย สไตล์พลังน้ำ”…/อขส. ร่วมลงแขกดำนาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง.../เขื่อนสิริกิติ์ รับใบรับรองสถานประกอบการอุตสาหกรรมสีเขียว (Green System) จากกระทรวงอุตสาหกรรม.../เขื่อนสิริกิติ์ ประสานกรมชลประทานหยุดการระบายน้ำชั่วคราว จากผลกระทบของพายุ “นกเตน”…/มอบถุงยังชีพและน้ำดื่ม...[ 15 สิงหาคม 2554 ]
ข่าวผาซ่อมรายสัปดาห์ฉบับที่ ๒๙/๒๕๕๔ วันศุกร์ที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๔ หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ >>> ผู้ปฏิบัติงานเขื่อนสิริกิติ์ รณรงค์ใส่ผ้าไทย และเสื้อที่มีตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สืบสานมรดกทางวัฒธรรม…/ช.อขส-ป. ยืนยันเขื่อนสิริกิติ์ มีความมั่นคงแข็งแรงสามารถรับน้ำได้อีกกว่า ๒,๐๐๐ ล้าน ลบ.ม..../ประชุมหัวหน้าหน่วยงานเขื่อนสิริกิติ์…/ประชุมขับเคลื่อนโครงการจัดการป่าชุมชนรอบเขื่อนสิริกิติ์…/เขื่อนสิริกิติ์ หนุนเยาวชน เต้นบีบอย ใส่ใจ...[ 1 สิงหาคม 2554 ]
ข่าวผาซ่อมรายสัปดาห์ฉบับที่ ๒๘/๒๕๕๔ วันศุกร์ที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๔ หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ >>> เขื่อนสิริกิติ์ เข้าร่วมงานนิทรรศการคุณภาพ กฟผ. ปี ๒๕๕๔…/สนับสนุนกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชนเทศบาล ต.จริม…/ร่วมกิจกรรมสร้างฝาย บวชป่า สืบชะตาต้นน้ำณ ลำหัวยป่าตาดหมาหอน บ้านสีเสียด หมู่ ๑๐ ต.จริม อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์...[ 26 กรกฎาคม 2554 ]
[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ] [ 58 ] [ 59 ] [ 60 ] [ 61 ] [ 62 ] [ 63 ] [ 64 ] [ 65 ] [ 66 ] [ 67 ] [ 68 ] [ 69 ] [ 70 ] [ 71 ] [ 72 ] [ 73 ] [ 74 ] [ 75 ] [ 76 ] [ 77 ] [ 78 ] [ 79 ] [ 80 ] [ 81 ] [ 82 ] [ 83 ] [ 84 ] [ 85 ] [ 86 ] [ 87 ] [ 88 ] [ 89 ] [ 90 ] [ 91 ] [ 92 ] [ 93 ] [ 94 ] [ 95 ] [ 96 ] [ 97 ] [ 98 ] [ 99 ] [ 100 ] [ 101 ] [ 102 ] [ 103 ] [ 104 ] [ 105 ] [ 106 ] [ 107 ] [ 108 ] [ 109 ] [ 110 ] [ 111 ] [ 112 ] [ 113 ] [ 114 ] [ 115 ] [ 116 ] [ 117 ] [ 118 ] [ 119 ] [ 120 ] [ 121 ] [ 122 ] [ 123 ] [ 124 ] [ 125 ] [ 126 ] [ 127 ] [ 128 ] [ 129 ] [ 130 ] [ 131 ] [ 132 ] [ 133 ] [ 134 ] [ 135 ] [ 136 ] [ 137 ] [ 138 ] [ 139 ] [ 140 ] [ 141 ] [ 142 ] [ 143 ] [ 144 ] [ 145 ] [ 146 ] [ 147 ] [ 148 ] [ 149 ] [ 150 ] [ 151 ]