ข่าวเขื่อนสิริกิติ์
ข่าวผาซ่อมรายสัปดาห์ฉบับที่ ๓๗/๒๕๕๔ วันศุกร์ที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๔ หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ >>> กฟผ.เขื่อนสิริกิติ์ รับรางวัลมาตรฐานอุตสาหกรรมรับผิดชอบต่อสังคม CSR-DIW Award ปี ๕๔…/ร่วมงานวันรัฐวิสาหกิจไทย ปี ๕๔.../โรงเรียนบ้านปากปาด จัดงาน “จากวันที่พาเพียร...สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ”เพื่อแสดงมุทิตาจิต แด่ อขส..../เขื่อนสิริกิติ์ รับมอบสิ่งของและเงินบริจาค ช่วยเหลือผู้ประสบภัย อ.น้ำปาด.../ประมวลภาพงานวันรวมใจ กฟผ. ปี ๕๔.../๓๐ กันยายน ๕๔ ขอเชิญชาวเขื่อนสิริกิติ์ ร่วมงานส่งพี่กลับบ้าน ปี ๕๔...[ 28 กันยายน 2554 ]
ข่าวผาซ่อมรายสัปดาห์ฉบับที่ ๓๖/๒๕๕๔ วันศุกร์ที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๔ หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ >>> เขื่อนสิริกิติ์ ระดมกำลังช่วยเหลือผู้ประสบภัย อ.น้ำปาด…/เขื่อนสิริกิติ์ ลดการระบายน้ำ ช่วยเมืองพิษณุโลก หลังน้ำในเม่น้ำน่านเพิ่มสูง.../ช.อขส-ห. ให้สัมภาษณ์สถานการณ์น้ำเขื่อนสิริกิติ์…/ให้ข้อมูลเขื่อนสิริกิติ์ เพื่อถ่ายทำสื่อการเรียนการสอนของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.../เปิดเวทีประชาคมเพื่อสร้างความมีส่วนร่วมในจัดการป่าชุมชน.../ อขส. นำผู้บริหารและที่ปรึกษาประชาคม คณะทำงานสังคมและสิ่งแวดล้อมเขื่อนสิริกิติ์ลงพื้นท...[ 19 กันยายน 2554 ]
ข่าวผาซ่อมรายสัปดาห์ฉบับที่ ๓๕/๒๕๕๔ วันศุกร์ที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๔ หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ >>> งานวันเกษียณอายุงานผู้ปฏิบัติงานเขื่อนสิริกิติ์ ปี ๕๔.../มอบพันธุ์ปลาในโครงการเพิ่มผลผลิตการประมงในแหล่งน้ำ อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์.../เขื่อนสิริกิติ์ ขับเคลื่อนโครงการจัดการป่าชุมชนบ้านท้ายเขื่อน.../คณะทำงาน QSHE เขื่อนสิริกิติ์ ประชุมเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมิน.../เขื่อนสิริกิติ์ สนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์ของ ต.จริม ตามโครงการ “คน กฟผ.ญาติใกล้ชิด มิตรใกล้บ้าน” ปี ๕๔...[ 9 กันยายน 2554 ]
ข่าวผาซ่อมรายสัปดาห์ฉบับที่ ๓๔/๒๕๕๔ วันศุกร์ที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๔หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ >>>ชวนทำความดีถวายพ่อหลวง รวมใจปลูกต้นกล้า ป่าต้นน้ำเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ.../ประชุมคณะกรรมการชมรมเคเบิ้ลทีวีเขื่อนสิริกิติ์.../เขื่อนสิริกิติ์ ผนึกกำลัง ๒ หน่วยงานในจังหวัดอุตรดิตถ์จัดงานอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว.../เขื่อนสิริกิติ์ ช่วยเหลือราษฎรผู้ประสบอัคคีภัย.../กบส-ฟ. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในหน่วยงาน…/กลุ่มส่งเสริมประสิทธิภาพการมัธยมศึกษาตอนปลายจ...[ 2 กันยายน 2554 ]
ข่าวผาซ่อมรายสัปดาห์ฉบับที่ ๓๓/๒๕๕๔ วันศุกร์ที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๔หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ >>> อขส.รับรางวัล “ระฆังทอง”บุคคลแห่งปี ๒๕๕๔ สาขานักพัฒนาองค์กรดีเด่น…/เขื่อนสิริกิติ์ สานต่อกิจกรรมพัฒนาคุณภาพการศึกษาโครงการ “หนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนในฝัน” ให้กับโรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ.../เขื่อนสิริกิติ์ ประสานกรมชลประทาน ปรับแผนการระบายน้ำเพิ่มจากเดิม ๕๗ ล้าน ลบ.ม. /วัน เป็น ๖๕ ล้าน ลบ.ม./วัน รับมือฝนตกหนัก.../เขื่อนสิริกิติ์ เปิดประตูระบายน้ำล้น (Spillway)ช่วยระบายน้ำเพิ่ม เป็นวันละ ๖๗ ล้าน ลบ.ม.ต่อวัน.../...[ 30 สิงหาคม 2554 ]
[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ] [ 58 ] [ 59 ] [ 60 ] [ 61 ] [ 62 ] [ 63 ] [ 64 ] [ 65 ] [ 66 ] [ 67 ] [ 68 ] [ 69 ] [ 70 ] [ 71 ] [ 72 ] [ 73 ] [ 74 ] [ 75 ] [ 76 ] [ 77 ] [ 78 ] [ 79 ] [ 80 ] [ 81 ] [ 82 ] [ 83 ] [ 84 ] [ 85 ] [ 86 ] [ 87 ] [ 88 ] [ 89 ] [ 90 ] [ 91 ] [ 92 ] [ 93 ] [ 94 ] [ 95 ] [ 96 ] [ 97 ] [ 98 ] [ 99 ] [ 100 ] [ 101 ] [ 102 ] [ 103 ] [ 104 ] [ 105 ] [ 106 ] [ 107 ] [ 108 ] [ 109 ] [ 110 ] [ 111 ] [ 112 ] [ 113 ] [ 114 ] [ 115 ] [ 116 ] [ 117 ] [ 118 ] [ 119 ] [ 120 ] [ 121 ] [ 122 ] [ 123 ] [ 124 ] [ 125 ] [ 126 ] [ 127 ] [ 128 ] [ 129 ] [ 130 ] [ 131 ] [ 132 ] [ 133 ] [ 134 ] [ 135 ] [ 136 ] [ 137 ] [ 138 ] [ 139 ] [ 140 ] [ 141 ] [ 142 ] [ 143 ] [ 144 ] [ 145 ] [ 146 ] [ 147 ] [ 148 ] [ 149 ] [ 150 ] [ 151 ]