ข่าวเขื่อนสิริกิติ์
ข่าวผาซ่อมรายสัปดาห์ ฉบับพิเศษที่ ๑/๒๕๕๔ วันที่ ๒๑-๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๔ หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ >>> พระเจ้าวรวงค์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จประทับแรม ณ เขื่อนสิริกิติ์...[ 26 ตุลาคม 2554 ]
ข่าวผาซ่อมรายสัปดาห์ฉบับที่ ๔๑/๒๕๕๔ วันศุกร์ที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ >>> แนะนำผู้บริหารเขื่อนสิริกิติ์ .../เขื่อนสิริกิติ์ หนุนสร้างจิตสำนึกในการดูแลรักษาป่าให้กับเครือข่ายชุมชนท้ายเขื่อนสิริกิติ์ จัดกิจกรรมสร้างฝาย บวชป่า สืบชะตาต้นน้ำ เปิดตัวโครงการจัดการป่าชุมชนท้ายเขื่อน.../เขื่อนสิริกิติ์ สนับสนุนกลุ่มส่งเสริมอาชีพกลุ่มแม่บ้านบ้านปากทัพ ม.๗ ตามโครงการ “ชุมชนอยู่ดีมีสุข” ปี ๒๕๕๔.../แสดงความยินดีกับ นายธนรัชต์ ภุมมะกสิกร ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง ผู้อำนวยการเขื่อนสิริกิติ์คนใหม่...[ 21 ตุลาคม 2554 ]
หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ >>> แนะนำผู้บริหารเขื่อนสิริกิติ์ใหม่.../งานเลี้ยงรับ-ส่ง เพื่อแสดงความยินดีกับผู้บริหารเขื่อนสิริกิติ์.../แกนนำเครือข่ายชุมชนท้ายเขื่อนสิริกิติ์หารือเขื่อนสิริกิติ์ขับเคลื่อนโครงการ “จัดการป่าชุมชนท้ายเขื่อน”.../อขส. มอบนโยบายการทำงาน เน้นด้าน คน งบประมาณ และการบริหารจัดการ.../ประชุมคณะกรรมการบริหารกิจกรรมด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ชุมชนรอบโรงไฟฟ้าเขื่อนสิริกิติ์…/ประชุมเตรียมจัดงานนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ “เทิดไท้ ๘๔ พรรษาพระบิดาแห่งพลังงานไทย”ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการรวมพลังทำ...[ 19 ตุลาคม 2554 ]
ข่าวผาซ่อมรายสัปดาห์ฉบับที่ ๓๙/๒๕๕๔ วันศุกร์ที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๔ หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ >>> เขื่อนสิริกิติ์ ปรับลดการระบายน้ำช่วยหลายจังหวัดท้ายเขื่อน…/กฟผ.เขื่อนสิริกิติ์ เดินหน้าช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยดินโคลนถล่ม อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์.../แสดงความยินดีกับ นายธนรัชต์ ภุมมะกสิกร ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง ผู้อำนวยการเขื่อนสิริกิติ์คนใหม่.../เขื่อนสิริกิติ์ รับการตรวจประเมินหน่วยงานภายในเขื่อนสิริกิติ์ระบบบริหารงานคุณภาพและสิ่งแวดล้อม…/เขื่อนสิริกิติ์ จัดอบรมเยาวชน “อาสาสมัคร คนรักป่าต้นน้ำ”โครงการอนุรักษ์พ...[ 12 ตุลาคม 2554 ]
ข่าวผาซ่อมรายสัปดาห์ฉบับที่ ๓๘/๒๕๕๔ วันศุกร์ที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔ หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ >>> ช.อขส-ห. ให้สัมภาษณ์สถานการณ์น้ำเขื่อนสิริกิติ์…/กิจกรรมพบปะผู้นำท้องถิ่นและประชาชน ต.น้ำหมัน.../สร.กฟผ. มอบเงิน ให้ กฟผ.เขื่อนสิริกิติ์ ช่วยเหลือผู้ประสบภัย อ.น้ำปาด…/ฟุตบอลเชื่อมสัมพันธ์ เขื่อนสิริกิติ์ – เขื่อนภูมิพล.../ผลตรวจสอบและประเมินความปลอดภัยของเขื่อนสิริกิติ์ และเขื่อนดินช่องเขาขาด.../เขื่อนสิริกิติ์ จัดงานส่งพี่กลับบ้าน ประจำปี ๒๕๕๔...[ 4 ตุลาคม 2554 ]
[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ] [ 58 ] [ 59 ] [ 60 ] [ 61 ] [ 62 ] [ 63 ] [ 64 ] [ 65 ] [ 66 ] [ 67 ] [ 68 ] [ 69 ] [ 70 ] [ 71 ] [ 72 ] [ 73 ] [ 74 ] [ 75 ] [ 76 ] [ 77 ] [ 78 ] [ 79 ] [ 80 ] [ 81 ] [ 82 ] [ 83 ] [ 84 ] [ 85 ] [ 86 ] [ 87 ] [ 88 ] [ 89 ] [ 90 ] [ 91 ] [ 92 ] [ 93 ] [ 94 ] [ 95 ] [ 96 ] [ 97 ] [ 98 ] [ 99 ] [ 100 ] [ 101 ] [ 102 ] [ 103 ] [ 104 ] [ 105 ] [ 106 ] [ 107 ] [ 108 ] [ 109 ] [ 110 ] [ 111 ] [ 112 ] [ 113 ] [ 114 ] [ 115 ] [ 116 ] [ 117 ] [ 118 ] [ 119 ] [ 120 ] [ 121 ] [ 122 ] [ 123 ] [ 124 ] [ 125 ] [ 126 ] [ 127 ] [ 128 ] [ 129 ] [ 130 ] [ 131 ] [ 132 ] [ 133 ] [ 134 ] [ 135 ] [ 136 ] [ 137 ] [ 138 ] [ 139 ] [ 140 ] [ 141 ] [ 142 ] [ 143 ] [ 144 ] [ 145 ] [ 146 ] [ 147 ] [ 148 ] [ 149 ] [ 150 ] [ 151 ]