ข่าวเขื่อนสิริกิติ์
ข่าวผาซ่อมรายสัปดาห์ฉบับที่ ๔๖/๒๕๕๔ วันศุกร์ที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๔หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ >>>เขื่อนสิริกิติ์ มอบ EM BALL ให้เหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์เพื่อช่วยบำบัดน้ำเสียในเขตบางเขน…/อขส. ออกอากาศรายการ อ.ส.ม.ท. เพื่อชุมชน…/อขส. บันทึกเสียงถวายพระพร ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔.../ติดตามโครงการค่ายเยาวชนจิตอาสาสื่อสารสาธารณะสู่ชุมชน เขื่อนสิริกิติ์ รุ่นที่ ๔…/เขื่อนสิริกิติ์ เยี่ยมเยือนราษฎรเหนืออ่างเก็บน้ำพร้อมตรวจสภาพอ่างเก็บน้ำเขื่อนสิริกิติ์ และเก็บสถิติการจับปลา…/เขื่อนสิริกิติ์ จัดพิธีมอบทุนการศึกษาโครงกา...[ 27 พฤศจิกายน 2554 ]
ข่าวผาซ่อมรายสัปดาห์ฉบับที่ ๔๕/๒๕๕๔ วันศุกร์ที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๔หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ >>> อขส.ธนรัชต์ ภุมมะกสิกร เป็นประธานในพิธีเกี่ยวข้าว ณ แปลงนาเกษตรอินทรีย์ โรงเรียนผาเต่าบำรุงพัฒนา พร้อมนำผลผลิตข้าวที่ได้สนับสนุนโครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียน…/เขื่อนสิริกิติ์ จับมืออำเภอท่าปลา เร่งผลิตลูกบอลบำบัดน้ำเสียตามโครงการ“ปั้น EM BALL ช่วยภัยน้ำท่วม”…/ปิดฉาก ฟุตบอล ๗ คน ผาซ่อมคัพ ต้านยาเสพติด ครั้งที่ ๘…/เขื่อนสิริกิติ์ หนุนเกษตรกร ทำเตาเผาถ่านน้ำส้มควันไม้…/ประชุมสรุปผลการดำเนินงานโครงการจัดการป...[ 23 พฤศจิกายน 2554 ]
ข่าวผาซ่อมรายสัปดาห์ฉบับที่ ๔๔/๒๕๕๔ วันศุกร์ที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๔หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ >>> เขื่อนสิริกิติ์ เป็นเจ้าภาพทอดกฐิน ณ วัดน้ำพร้า สมทบทุนสร้างหอกลอง.../จิตอาสาเขื่อนสิริกิติ์ ร่วมกับชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าร่วมแรงปั้นลูกบอลบำบัดน้ำเสีย ส่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม..../เขื่อนสิริกิติ์ มอบพันธุ์ปลาแก่ราษฎรเพื่อนำไปปล่อยลงแหล่งน้ำสาธารณะ ต.นางพญา.../ประชุมคณะทำงาน (Small Group Activities) เขื่อนสิริกิติ์…/ประชุมคณะอนุกรรมการบันเทิงเคเบิ้ลทีวีเขื่อนสิริกิติ์…/เขื่อนสิริกิติ์ ออกหน่วยบริกา...[ 15 พฤศจิกายน 2554 ]
ข่าวผาซ่อมรายสัปดาห์ ฉบับที่ ๔๓/๒๕๕๔ วันศุกร์ที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ >>> อขส. ชี้แจงการระบายน้ำของเขื่อนสิริกิติ์ และเขื่อนภูมิพลชี้หน้าฝน ๒ เขื่อนใหญ่ช่วยชะลอภาวะน้ำท่วม.../เขื่อนสิริกิติ์ อาสาสร้างฝาย เพื่อชุมชนบ้านท้ายเขื่อน..../ประชุมประเมินปัจจัยเสี่ยง ปี ๕๔.../ร่วมสืบสานประเพณีตานก๋วยสลาก วัดเนินสวน…/อบรมหลักสูตร “สุนทรียสนทนา Dialogue”มุ่งเน้นการพัฒนาระบบงานสู่ความเป็นเลิศ…/มอบเงินสนับสนุนประเพณีแข่งเรือ จังหวัดน่าน…/โครงการชีววิถีฯ เขื่อนสิริกิติ์ ขับเคลื่อนแนวคิด“เศรษ...[ 9 พฤศจิกายน 2554 ]
ข่าวผาซ่อมรายสัปดาห์ฉบับที่ ๔๒/๒๕๕๔ วันศุกร์ที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๔ หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ >>> เขื่อนสิริกิติ์ จัดทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี ประจำปี ๕๔.../ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช.../ร่วมงานประเพณีตานก๋วยสลากชลอม.../แกนนำเครือข่ายชุมชนท้ายเขื่อนสิริกิติ์ ร่วมกับจิตอาสาเขื่อนสิริกิติ์ ขับเคลื่อนโครงการจัดการป่าชุมชนท้ายเขื่อน.../สอ.กฟผ. มอบทุนการศึกษา ประจำปี ๕๔.../มอบน้ำดื่มช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม จ.พระนครศรีอยุธยา...[ 31 ตุลาคม 2554 ]
[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ] [ 58 ] [ 59 ] [ 60 ] [ 61 ] [ 62 ] [ 63 ] [ 64 ] [ 65 ] [ 66 ] [ 67 ] [ 68 ] [ 69 ] [ 70 ] [ 71 ] [ 72 ] [ 73 ] [ 74 ] [ 75 ] [ 76 ] [ 77 ] [ 78 ] [ 79 ] [ 80 ] [ 81 ] [ 82 ] [ 83 ] [ 84 ] [ 85 ] [ 86 ] [ 87 ] [ 88 ] [ 89 ] [ 90 ] [ 91 ] [ 92 ] [ 93 ] [ 94 ] [ 95 ] [ 96 ] [ 97 ] [ 98 ] [ 99 ] [ 100 ] [ 101 ] [ 102 ] [ 103 ] [ 104 ] [ 105 ] [ 106 ] [ 107 ] [ 108 ] [ 109 ] [ 110 ] [ 111 ] [ 112 ] [ 113 ] [ 114 ] [ 115 ] [ 116 ] [ 117 ] [ 118 ] [ 119 ] [ 120 ] [ 121 ] [ 122 ] [ 123 ] [ 124 ] [ 125 ] [ 126 ] [ 127 ] [ 128 ] [ 129 ] [ 130 ] [ 131 ] [ 132 ] [ 133 ] [ 134 ] [ 135 ] [ 136 ] [ 137 ] [ 138 ] [ 139 ] [ 140 ] [ 141 ] [ 142 ] [ 143 ] [ 144 ] [ 145 ] [ 146 ] [ 147 ] [ 148 ] [ 149 ] [ 150 ] [ 151 ]