ข่าวเขื่อนสิริกิติ์
ข่าวผาซ่อมรายสัปดาห์ฉบับที่ 33/2553 วันศุกร์ที่ 20 สิงหาคม 2553 หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ >>> กฟผ. ร่วมกับกระทรวงพลังงาน จัดพิธีมอบหลอดผอมเบอร์ 5 จังหวัดอุตรดิตถ์.../คนเขื่อนสิริกิติ์ รักแม่ รักษ์พลังงาน .../ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เยี่ยมชมการดำเนินงาน กฟผ.เขื่อนสิริกิติ์.../อบรม “น้ำดื่มสะอาด สุขภาพดี”…/อบรม “สุขาภิบาลร้านอาหารและสุขวิทยาส่วนบุคคล”…/หารือโครงการ กฟผ.เฉลิมพระเกียรติ สร้างป่า เพิ่มแหล่งน้ำเขื่อนสิริกิติ์ 78 พรรษามหาราชินี…/มอบพันธุ์ปลาให้ราษฎร ต.ร่วมจิต.../ งานกีฬากลางปี...[ 20 สิงหาคม 2553 ]
ข่าวผาซ่อมรายสัปดาห์ฉบับที่ 32/2553 วันพุธที่ 11 สิงหาคม 2553 หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ >>> เขื่อนสิริกิติ์ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ วันแม่แห่งชาติ ปี 2553.../วันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำปี 2553…/อบรมหลักสูตร “เทคนิคการบริการสู่ความเป็นเลิศ”…/บรรยากาศ งานสายชลสัมพันธ์ 53.../เขื่อนสิริกิติ์ ร่วมกับชุมชน ต.ท่าแฝก ช่วยกันสร้างฝายชะลอน้ำเฉลิมพระเกียรติ...[ 17 สิงหาคม 2553 ]
ข่าวผาซ่อมรายสัปดาห์ฉบับที่ 31/2553 วันศุกร์ที่ 6 สิงหาคม 2553 หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ >>> ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ.../องคมนตรี ปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ อ.ท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์.../องคมนตรี มอบอุปกรณ์กีฬาให้กับเขื่อนสิริกิติ์.../เขื่อนสิริกิติ์ ได้รับใบรับรองระบบการบริหารงานควบคุมความสูญเสีย ระดับ 5…/เขื่อนสิริกิติ์ ปลุกจิตอาสาเยาวชนสร้างฝาย.../เขื่อนสิริกิติ์ เป็นตัวแทนสายงาน ชฟน.ร่วมนำเสนอแผนการผลิตและบำรุงรักษาระยะกลาง (7 ปี) ของสายงานผลิตไฟฟ้า…/สนับสนุนน้ำดื่มช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จ....[ 6 สิงหาคม 2553 ]
ข่าวผาซ่อมรายสัปดาห์ฉบับที่ 30/2553 วันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม 2553 หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ >>> เขื่อนสิริกิติ์ เตรียมพร้อมรับเหตุฉุกเฉิน ร่วมทดสอบ Back Restoration…/เขื่อนสิริกิติ์ ร่วมงานนิทรรศการคุณภาพ กฟผ.ปี53.../ มอบพันธุ์ปลา จำนวน 1 แสนตัว ให้กับชุมชน ต.หาดล้า…/เชิญร่วมบริจาคเป็นปัจจัยเพื่อซื้อกระเบื้องมุงหลังคาบ้าน.../ให้ข้อมูล “โครงการปลูกต้นไม้สร้างฝายถวายแม่”...[ 30 กรกฎาคม 2553 ]
ข่าวผาซ่อมรายสัปดาห์ฉบับที่ 29/2553 วันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม 2553 หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ >>> เขื่อนสิริกิติ์ จัดพิธีขมาหลวงพ่อเจ็ดกษัตริย์และพิธีแผ่เมตตาจิตอธิษฐานขอความอุดมสมบูรณ์ของอ่างเก็บน้ำเขื่อนสิริกิติ์.../เขื่อนสิริกิติ์ ชี้แจงทำความเข้าใจกับกลุ่มผู้เลี้ยงปลาในกระชังท้ายเขื่อนสิริกิติ์ประเด็นการปล่อยระบายน้ำน้อย และสถานการณ์น้ำเขื่อนสิริกิติ์.../เขื่อนสิริกิติ์ มอบพันธุ์ปลาให้กับชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าเขื่อนสิริกิติ์…/ถวายเทียนจำนำพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรรษา…/อขส.และคณะ ลงสำรวจพื้นที่และใ...[ 23 กรกฎาคม 2553 ]
[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ] [ 58 ] [ 59 ] [ 60 ] [ 61 ] [ 62 ] [ 63 ] [ 64 ] [ 65 ] [ 66 ] [ 67 ] [ 68 ] [ 69 ] [ 70 ] [ 71 ] [ 72 ] [ 73 ] [ 74 ] [ 75 ] [ 76 ] [ 77 ] [ 78 ] [ 79 ] [ 80 ] [ 81 ] [ 82 ] [ 83 ] [ 84 ] [ 85 ] [ 86 ] [ 87 ] [ 88 ] [ 89 ] [ 90 ] [ 91 ] [ 92 ] [ 93 ] [ 94 ] [ 95 ] [ 96 ] [ 97 ] [ 98 ] [ 99 ] [ 100 ] [ 101 ] [ 102 ] [ 103 ] [ 104 ] [ 105 ] [ 106 ] [ 107 ] [ 108 ] [ 109 ] [ 110 ] [ 111 ] [ 112 ] [ 113 ] [ 114 ] [ 115 ] [ 116 ] [ 117 ] [ 118 ] [ 119 ] [ 120 ] [ 121 ] [ 122 ] [ 123 ] [ 124 ] [ 125 ] [ 126 ] [ 127 ] [ 128 ] [ 129 ] [ 130 ] [ 131 ] [ 132 ] [ 133 ] [ 134 ] [ 135 ] [ 136 ] [ 137 ] [ 138 ] [ 139 ]