ข่าวเขื่อนสิริกิติ์
ข่าวผาซ่อมรายสัปดาห์ ฉบับที่ ๕๑/๒๕๕๔ วันศุกร์ที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๔ หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ >>>ท่องเที่ยวปีใหม่ ขอเชิญชวนไปสัมผัสบรรยากาศหน้าหนาวที่ เขื่อนสิริกิติ์ จ.อุตรดิตถ์…/องคมนตรี ตรวจเยี่ยม และติดตามความคืบหน้าโครงการกองทุนการกุศลม้าน้ำ-เขื่อนสิริกิติ์…/พิธีส่งมอบระบบไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อใช้เป็นไฟฟ้าส่ององค์เจดีย์พระบรมธาตุและโบราณสถานวัดบรมธาตุทุ่งยั้ง ต.ทุ่งยั้ง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์…/เขื่อนสิริกิติ์ จัดอบรมเรื่องประเมินความเสี่ยงและลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อม…/กดส-ฟ.ออกอากาศรายการ...[ 4 มกราคม 2555 ]
ข่าวผาซ่อมรายสัปดาห์ ฉบับที่ ๕๐/๒๕๕๔ วันศุกร์ที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๔ หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ >>>เขื่อนสิริกิติ์ รับมอบต้นกล้าไผ่ซางหม่น ไม้พระราชทาน…/กบส-ฟ. จัด PC TOUR…/กบส-ฟ. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์งานบำรุงรักษา.../เขื่อนสิริกิติ์ เตรียมจัดร้านนิทรรศการในงานพระยาพิชัยดาบหักและงานกาชาด จ.อุตรดิตถ์ ปี ๒๕๕๕…/เขื่อนสิริกิติ์ จัดประชุมสรุปบทเรียนโครงการจัดการป่าชุมชนท้ายเขื่อนสิริกิติ์…/เขื่อนสิริกิติ์ ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ ร.ร.บ้านห้วยไคร้ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์…/ทำบุญส่งท้ายปีเก่าต้อนรั...[ 25 ธันวาคม 2554 ]
ข่าวผาซ่อมรายสัปดาห์ ฉบับที่ ๔๙/๒๕๕๔ วันศุกร์ที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๔ หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ >>>กลับมาอีกครั้งเป็นปีที่ ๒ กฟผ. จัดงานเดิน-วิ่ง เขื่อนสิริกิติ์ มินิมาราธอนรวมพลังนักเดิน-วิ่ง ทุกเพศ ทุกวัย นับพัน เฉลิมฉลองปีมหามงคล ๘๔ พรรษา ในหลวงและหารายได้มอบให้โรงเรียนในพื้นที่ชุมชนรอบโรงไฟฟ้าเขื่อนสิริกิติ์../เขื่อนสิริกิติ์ มอบผ้าห่มกันหนาว.../เขื่อนสิริกิติ์ ร่วมมือกับหน่วยงานในจังหวัดอุตรดิตถ์ จัดงานเสวนาเชิงวิชาการและนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ “เทิดไท้ ๘๔ พรรษา พระบิดาแห่งการพัฒนาพลังงานไทย”…/สนั...[ 22 ธันวาคม 2554 ]
ข่าวผาซ่อมรายสัปดาห์ ฉบับที่ ๔๘/๒๕๕๔ วันศุกร์ที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๔ หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ >>>เขื่อนสิริกิติ์ จัด “กอล์ฟรักในหลวง”…/ช.อขส-ป. ออกอากาศรายการ อ.ส.ม.ท. เพื่อชุมชน…/อขส. ให้สัมภาษณ์ในรายการ “สถานีสีเขียว”…/เขื่อนสิริกิติ์ มอบ EM Ball ให้สาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์…/ประชุมหัวหน้าหน่วยงานเขื่อนสิริกิติ์.../เขื่อนสิริกิติ์ มอบทุนส่งเสริมการผลิตเกษตรอินทรีย์ ผักปลอดสารพิษ…/เขื่อนสิริกิติ์ มอบเงินสนับสนุนกีฬาสร้างสุขภาพ น้ำต๊ะ-น้ำลี…/ผู้บริหารเขื่อนสิริกิติ์ สานสัมพันธ์สื่อมวลชนท้องถิ่น จ.อุตรด...[ 21 ธันวาคม 2554 ]
ข่าวผาซ่อมรายสัปดาห์ ฉบับที่ ๔๗/๒๕๕๔ วันศุกร์ที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๔ หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ >>>เขื่อนสิริกิติ์ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันพ่อแห่งชาติ ปี 2554.../เขื่อนสิริกิติ์ จัดอบรมการพัฒนากสิกรรมธรรมชาติสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียงปั้นเกษตร อำเภอท่าปลา เพื่อก้าวสู่ความเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง.../เขื่อนสิริกิติ์ จัดกิจกรรมพัฒนาหมู่บ้าน ร่วมเทิดพระเกียรติในหลวง…/พบปะแลกเปลี่ยนข้อมูลงานด้านระบบสื่อสาร…/สำรวจประชากรชาวประมงในอ่างเก็บน้ำเขื่อนสิริกิติ์…/เขื่อนสิริกิติ์ ส่งเสริมพระพ...[ 13 ธันวาคม 2554 ]
[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ] [ 58 ] [ 59 ] [ 60 ] [ 61 ] [ 62 ] [ 63 ] [ 64 ] [ 65 ] [ 66 ] [ 67 ] [ 68 ] [ 69 ] [ 70 ] [ 71 ] [ 72 ] [ 73 ] [ 74 ] [ 75 ] [ 76 ] [ 77 ] [ 78 ] [ 79 ] [ 80 ] [ 81 ] [ 82 ] [ 83 ] [ 84 ] [ 85 ] [ 86 ] [ 87 ] [ 88 ] [ 89 ] [ 90 ] [ 91 ] [ 92 ] [ 93 ] [ 94 ] [ 95 ] [ 96 ] [ 97 ] [ 98 ] [ 99 ] [ 100 ] [ 101 ] [ 102 ] [ 103 ] [ 104 ] [ 105 ] [ 106 ] [ 107 ] [ 108 ] [ 109 ] [ 110 ] [ 111 ] [ 112 ] [ 113 ] [ 114 ] [ 115 ] [ 116 ] [ 117 ] [ 118 ] [ 119 ] [ 120 ] [ 121 ] [ 122 ] [ 123 ] [ 124 ] [ 125 ] [ 126 ] [ 127 ] [ 128 ] [ 129 ] [ 130 ] [ 131 ] [ 132 ] [ 133 ] [ 134 ] [ 135 ] [ 136 ] [ 137 ] [ 138 ] [ 139 ] [ 140 ] [ 141 ] [ 142 ] [ 143 ] [ 144 ] [ 145 ] [ 146 ] [ 147 ] [ 148 ] [ 149 ] [ 150 ] [ 151 ]