ข่าวเขื่อนสิริกิติ์
ผาซ่อมรายสัปดาห์ ฉบับที่ 38/2562 วันศุกร์ที่ 20 กันยายน 2562 หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ>>เขื่อนสิริกิติ์ ร่วมน้อมรำลึกถึงพระบิดาแห่งรัฐวิสาหกิจไทย 20 กันยายน “วันรัฐวิสาหกิจไทย” ประจำปี 2562.../เขื่อนสิริกิติ์ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา ประจำเดือนกันยายน 2562 ในโครงการ “จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.”.../เขื่อนสิริกิติ์ แสดงความยินดี ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก.../เขื่อนสิริกิติ์ จัดประชุมหัวหน้าหน่วยงานประจำเดือนกันยายน 2562 ครั้งที่ 9.../เขื่อนสิริกิติ์ ให้การต้อนรับนักเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลจริม อำเภอท่าปลา จังหวั...[ 15 ตุลาคม 2562 ]
ผาซ่อมรายสัปดาห์ ฉบับที่ 40/2562 วันศุกร์ที่ 4 ตุลาคม 2562 หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ>>สำนักงาน กกพ. เยี่ยมชมกิจการ กฟผ.เขื่อนสิริกิติ์.../จัดประชุมเตรียมข้อมูล ตรวจรับรองมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวเพื่อนันทนาการโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนสิริกิติ์.../เขื่อนสิริกิติ์ ร่วมประชุมเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของการปรับโครงสร้างองค์การ กฟผ..../ประชุมคณะทำงานการจัดการพลังงานเขื่อนสิริกิติ์ ประจำไตรมาสที่ 3.../เขื่อนสิริกิติ์ ร่วมเป็นพิธีกรจิตอาสางานฌาปนกิจศพ.../เขื่อนสิริกิติ์ หารือในการศึกษาความเป็นไปได้ในการก่อสร้างแหล่ง...[ 11 ตุลาคม 2562 ]
ผาซ่อมรายสัปดาห์ ฉบับที่ 39/2562 วันศุกร์ที่ 27 กันยายน 2562 หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ>>เขื่อนสิริกิติ์ จัดงาน “ร้อยใจรัก ร้อยใจผูกพัน” เพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้ปฏิบัติงานเกษียณอายุ ปี 2562.../นางบุญนาค พุ่มไสว รับรางวัลบุคคลต้นแบบที่มีการปฏิบัติสอดคล้องตามหลักธรรมภิบาล ปี 2562.../เขื่อนสิริกิติ์ ประชุมพิจารณาทางเลือกการศึกษางานเสริมความมั่นคงเขื่อนดินช่องเขาขาด.../เขื่อนสิริกิติ์ ร่วมงานสภากาแฟจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำเดือนกันยายน 2562.../เขื่อนสิริกิติ์ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลจังหวัดอุตร...[ 1 ตุลาคม 2562 ]
ผาซ่อมรายสัปดาห์ ฉบับที่ 37/2562 วันศุกร์ที่ 13 กันยายน 2562 หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ>> เขื่อนสิริกิติ์ ต้อนรับองคมนตรี ในโอกาสติดตามสถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการน้ำของเขื่อนสิริกิติ์.../ผู้เกษียณอายุเขื่อนสิริกิติ์ ร่วมในพิธีรับมอบแหวนที่ระลึก และงานวันรวมใจ กฟผ. ปี 2562.../เขื่อนสิริกิติ์ ศึกษาดูงานส่งเสริมศักยภาพในการดำเนินงานด้านความปลอดภัย.../คณะองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งนก จังหวัดชัยภูมิ ศึกษาดูงาน ณ เขื่อนสิริกิติ์.../เขื่อนสิริกิติ์ จัดกิจกรรม Coffee talk.../เขื่อนสิริกิติ์ สักการะพระพุทธสิร...[ 19 กันยายน 2562 ]
ผาซ่อมรายสัปดาห์ ฉบับที่ 36/2562 วันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2562 หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ>>เขื่อนสิริกิติ์ จัดโครงการ “เยาวชนเรียนรู้อยู่อย่างพอเพียง” รุ่นที่ 18 (เขื่อนดิน 018).../เขื่อนสิริกิติ์ ให้การต้อนรับคณะ อบต.บ้านด่านนาขาม อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์.../เขื่อนสิริกิติ์ ประชุมผ่านระบบ Video Conference ติดตามสถานการณ์น้ำ และการบริหารจัดการน้ำ.../เขื่อนสิริกิติ์ จัดประชุมชี้แจงการรับนักศึกษาฝึกงานออนไลน์ ประจำปี 2563.../กฟผ.เขื่อนสิริกิติ์ รับมอบรางวัลอุตสาหกรรมสีเขียว (GI 4).../คณะนักเรียนโรงเรียน...[ 10 กันยายน 2562 ]
[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ] [ 58 ] [ 59 ] [ 60 ] [ 61 ] [ 62 ] [ 63 ] [ 64 ] [ 65 ] [ 66 ] [ 67 ] [ 68 ] [ 69 ] [ 70 ] [ 71 ] [ 72 ] [ 73 ] [ 74 ] [ 75 ] [ 76 ] [ 77 ] [ 78 ] [ 79 ] [ 80 ] [ 81 ] [ 82 ] [ 83 ] [ 84 ] [ 85 ] [ 86 ] [ 87 ] [ 88 ] [ 89 ] [ 90 ] [ 91 ] [ 92 ] [ 93 ] [ 94 ] [ 95 ] [ 96 ] [ 97 ] [ 98 ] [ 99 ] [ 100 ] [ 101 ] [ 102 ] [ 103 ] [ 104 ] [ 105 ] [ 106 ] [ 107 ] [ 108 ] [ 109 ] [ 110 ] [ 111 ] [ 112 ] [ 113 ] [ 114 ] [ 115 ] [ 116 ] [ 117 ] [ 118 ] [ 119 ] [ 120 ] [ 121 ] [ 122 ] [ 123 ] [ 124 ] [ 125 ] [ 126 ] [ 127 ] [ 128 ] [ 129 ] [ 130 ] [ 131 ] [ 132 ] [ 133 ] [ 134 ]