ข่าวเขื่อนสิริกิติ์
ซ่อมรายสัปดาห์ ฉบับที่ 10/2563 วันศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2563 หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ>>งานวันครบรอบรัฐพิธีเปิดเขื่อนสิริกิติ์ ปีที่ 43 “เขื่อนสิริกิติ์ 43 ปี พลังน้ำ พลังชีวิต”…/เขื่อนสิริกิติ์ ร่วมในพิธีเปิดงานมหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค ประจำปี 2563 พร้อมออกบูธนิทรรศการงานวิจัยร่วมกับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)…/เขื่อนสิริกิติ์ มอบพันธุ์ปลาสนับสนุนโครงการเลี้ยงปลาในกระชังโรงเรียนบ้านห้วยต้าวิทยา ต.นางพญา อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์…/เขื่อนสิริกิติ์ ประชุมคณะทำงานควบคุมป้องกันการแพร่ระ...[ 31 มีนาคม 2563 ]
ซ่อมรายสัปดาห์ ฉบับที่ 13/2563 วันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2563 หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ>>เขื่อนสิริกิติ์ มอบเงินสนับสนุนกลุ่มอาชีพชุมชนรอบเขื่อนสิริกิติ์.../เขื่อนสิริกิติ์ สนับสนุนเงินตามโครงการช่วยเหลือพื้นที่ประสบปัญหาภัยแล้งอบต.นางพญา อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์.../เขื่อนสิริกิติ์ และสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมชี้แจงทำความเข้าใจสถานการณ์ COVID-19 แก่ผู้ปฏิบัติงาน.../เขื่อนสิริกิติ์ เปิดศูนย์ Back Up ห้องควบคุมการเดินเครื่องผลิตกระเเสไฟฟ้า กรณีฉุกเฉินเกิดการแพร่ระบาดของโรค COVID-19.../Runner Lift down ของ...[ 31 มีนาคม 2563 ]
ซ่อมรายสัปดาห์ ฉบับที่ 12/2563 วันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2563 หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ>>เขื่อนสิริกิติ์ ซ้อมแผนฉุกเฉินกรณี การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19.../เขื่อนสิริกิติ์ รับฟังการนำเสนอข้อมูลเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์คอนกรีต.../เขื่อนสิริกิติ์ ร่วมกับอำเภอท่าปลาหารือเเนวทางพัฒนากลุ่มอาชีพชุมชนรอบเขื่อนสิริกิติ์.../เขื่อนสิริกิติ์ จัดซ้อมแผนบนโต๊ะ COVID-19 ก่อนซ้อมแผนจริง วันอังคารที่ 17 มีนาคม 2563.../เขื่อนสิริกิติ์ จัดกิจกรรมทำความสะอาดภายใน เพื่อป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19.../อขส...[ 24 มีนาคม 2563 ]
ซ่อมรายสัปดาห์ ฉบับที่ 11/2563 วันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2563 หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ>>เขื่อนสิริกิติ์ สนับสนุนพันธุ์ปลาในพื้นที่อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์.../ประชุมวางแผนการดำเนินงานประชาสัมพันธ์งานเสริมความมั่นคงเขื่อนดินช่องเขาขาด Dike 4 ของเขื่อนสิริกิติ์.../เขื่อนสิริกิติ์ รับฟังการนำเสนอความก้าวหน้างานวิจัย "ระบบจำลองฝึกปฏิบัติการทำงานของระบบกำเนิดไฟฟ้า".../เขื่อนสิริกิติ์ ร่วมกับกองทุนพัฒนาลุ่มน้ำน่านมอบเงินสนับสนุนโครงการฟื้นฟู และพัฒนาดิน น้ำ ป่า อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน.../เขื่อนสิริกิติ์ จ...[ 16 มีนาคม 2563 ]
ผาซ่อมรายสัปดาห์ ฉบับที่ 8/2563 วันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ>>เขื่อนสิริกิติ์ จัดโครงการ “ค่ายเยาวชนเรียนรู้อยู่อย่างพอเพียง” รุ่นที่ 19 (เขื่อนดิน 019).../ช.อขส-1. ตรวจเยี่ยมผู้ปฏิบัติงาน ณ โรงไฟฟ้าพลังน้ำท้ายเขื่อนชลประทานเขื่อนนเรศวร.../เขื่อนสิริกิติ์ สนับสนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับจิตอาสาทำแนวกันไฟชุมชนรอบโรงไฟฟ้าเขื่อนสิริกิติ์.../เขื่อนสิริกิติ์ รับการตรวจประเมิน Model Plant 2563.../ประชุมการจัดงานกีฬาเบญจสัมพันธ์ ครั้งที่ 19.../เขื่อนสิริกิติ์ ให้การต้อนรับคณะสโมสรโร...[ 3 มีนาคม 2563 ]
[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ] [ 58 ] [ 59 ] [ 60 ] [ 61 ] [ 62 ] [ 63 ] [ 64 ] [ 65 ] [ 66 ] [ 67 ] [ 68 ] [ 69 ] [ 70 ] [ 71 ] [ 72 ] [ 73 ] [ 74 ] [ 75 ] [ 76 ] [ 77 ] [ 78 ] [ 79 ] [ 80 ] [ 81 ] [ 82 ] [ 83 ] [ 84 ] [ 85 ] [ 86 ] [ 87 ] [ 88 ] [ 89 ] [ 90 ] [ 91 ] [ 92 ] [ 93 ] [ 94 ] [ 95 ] [ 96 ] [ 97 ] [ 98 ] [ 99 ] [ 100 ] [ 101 ] [ 102 ] [ 103 ] [ 104 ] [ 105 ] [ 106 ] [ 107 ] [ 108 ] [ 109 ] [ 110 ] [ 111 ] [ 112 ] [ 113 ] [ 114 ] [ 115 ] [ 116 ] [ 117 ] [ 118 ] [ 119 ] [ 120 ] [ 121 ] [ 122 ] [ 123 ] [ 124 ] [ 125 ] [ 126 ] [ 127 ] [ 128 ] [ 129 ] [ 130 ] [ 131 ] [ 132 ] [ 133 ] [ 134 ] [ 135 ] [ 136 ] [ 137 ] [ 138 ] [ 139 ]