ข่าวเขื่อนสิริกิติ์
ข่าวผาซ่อมรายสัปดาห์ ฉบับที่ ๑๐/๒๕๕๕ วันศุกร์ที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๕ หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ >>>พระเจ้าวรวงค์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุเสด็จประทับพักพระอิริยาบถ (เป็นการส่วนพระองค์) ณ เขื่อนสิริกิติ์…/โรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนนเรศวร ทดลองขนานเครื่องครั้งแรก…/เขื่อนสิริกิติ์ ร่วมงานวันคุณภาพสายงาน ชฟน. ณ เขื่อนภูมิพล จ.ตาก…/เขื่อนสิริกิติ์ เข้าร่วมกิจกรรมทำแนวป้องกันไฟป่าเพื่อปกป้องผืนป่าในพื้นที่ อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์.../เขื่อนสิริกิติ์ ร่วมกิจกรรมเทศกาลวันมาฆบูชา กับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด...[ 13 มีนาคม 2555 ]
ข่าวผาซ่อมรายสัปดาห์ ฉบับที่ ๙/๒๕๕๕ วันศุกร์ที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๕ หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ >>> รวมพลังชาวเขื่อนสิริกิติ์ จัดงานเขื่อนสิริกิติ์ ๓๕ ปี แห่งการพัฒนาสู่สังคม…/เขื่อนสิริกิติ์ เดินหน้าพัฒนาศักยภาพคนตำบลท่าแฝก ผลักดันเป็นชุมชนต้นแบบ ศึกษาดูงานชุมชนต้นแบบเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน…/เขื่อนสิริกิติ์ จัดซ้อมย่อยเตรียมความพร้อมเพื่อปฏิบัติภารกิจเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน.../ให้การต้อนรับคณะจากศูนย์เครือข่ายท่าปลา ศึกษาดูงานโครงการชีววิถีฯ เขื่อนสิริกิติ์…/เขื่อนสิริกิติ์ ร่วมใจสร้างฝายเพื่อชุมชน ต.ท่าแฝ...[ 12 มีนาคม 2555 ]
ข่าวผาซ่อมรายสัปดาห์ ฉบับที่ ๘/๒๕๕๕ วันศุกร์ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ >>>วันครบรอบรัฐพิธีเปิดเขื่อนสิริกิติ์ปีที่ ๓๕ กำหนดเป็นปีแห่งการพัฒนาสู่สังคม…/สำรวจพื้นที่เตรียมจัดงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้และต้อนรับคณะจากโครงการ “ปั่นจักรยานกู้วิกฤต คืนชีวิตให้แผ่นดิน จาก...ภูผา สู่มหานที”…/อขส. ให้การต้อนรับ คณะสื่อมวลชนสัญจร โดยกรมชลประทาน…/ประชุมคณะทำงานกิจกรรมด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมชุมชนรอบโรงไฟฟ้าเขื่อนสิริกิติ์…/ประชุมคณะทำงานวันครบรอบรัฐพิธีเปิดเขื่อนสิริกิติ์ปีที่ ๓๕ และงานคืนสู่เ...[ 24 กุมภาพันธ์ 2555 ]
ข่าวผาซ่อมรายสัปดาห์ ฉบับที่ ๗/๒๕๕๕ วันศุกร์ที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ >>>นายกฯ ชู เขื่อนสิริกิติ์ ต้นแบบบริหารจัดการน้ำเตรียมนำไปใช้เป็นโมเดลให้ ๑๒ เขื่อนทั่วประเทศ…/เขื่อนสิริกิติ์ เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเบญจสัมพันธ์ ครั้งที่ ๑๒.../เขื่อนสิริกิติ์ ร่วมทำบุญกับชุมชนบ้านปากทับพร้อมเปิดอาคารที่ทำการกลุ่มองค์กรเกษตรกรเศษรฐกิจแบบพอเพียง ๑๐๐ ปากทับ…/เขื่อนสิริกิติ์ หนุนสร้างชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง ในโครงการชุมชนเรียนรู้อยู่อย่างพอเพียง เล็งชุมชนบ้านผาเต่าพัฒนา ต.ผาเลือด อ....[ 20 กุมภาพันธ์ 2555 ]
ข่าวผาซ่อมรายสัปดาห์ ฉบับที่ ๖/๒๕๕๕ วันศุกร์ที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ >>>เขื่อนสิริกิติ์ ยืนยันเร่งพร่องน้ำในอ่างเก็บน้ำ วันละ ๔๙ ล้าน ลบ.ม.เตรียมรองรับน้ำฝนในปีนี้ ตามนโยบายป้องกันอุทกภัยของรัฐบาล ขีดเส้นก่อนเข้าหน้าฝนต้องเหลือน้ำในอ่าง ๔๕%.../เขื่อนสิริกิติ์ จัดงานวันคุณภาพเขื่อนสิริกิติ์ ประจำปี ๒๕๕๕…/เขื่อนสิริกิติ์ สนับสนุนกิจกรรมทำแนวป้องกันไฟป่า.../เขื่อนสิริกิติ์ เตรียมงานเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเบญจสัมพันธ์…/ฝ่ายวิศวกรรมไฟฟ้าและระบบควบคุม กฟผ. มอบโอกาสทางการศึกษา...[ 17 กุมภาพันธ์ 2555 ]
[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ] [ 58 ] [ 59 ] [ 60 ] [ 61 ] [ 62 ] [ 63 ] [ 64 ] [ 65 ] [ 66 ] [ 67 ] [ 68 ] [ 69 ] [ 70 ] [ 71 ] [ 72 ] [ 73 ] [ 74 ] [ 75 ] [ 76 ] [ 77 ] [ 78 ] [ 79 ] [ 80 ] [ 81 ] [ 82 ] [ 83 ] [ 84 ] [ 85 ] [ 86 ] [ 87 ] [ 88 ] [ 89 ] [ 90 ] [ 91 ] [ 92 ] [ 93 ] [ 94 ] [ 95 ] [ 96 ] [ 97 ] [ 98 ] [ 99 ] [ 100 ] [ 101 ] [ 102 ] [ 103 ] [ 104 ] [ 105 ] [ 106 ] [ 107 ] [ 108 ] [ 109 ] [ 110 ] [ 111 ] [ 112 ] [ 113 ] [ 114 ] [ 115 ] [ 116 ] [ 117 ] [ 118 ] [ 119 ] [ 120 ] [ 121 ] [ 122 ] [ 123 ] [ 124 ] [ 125 ] [ 126 ] [ 127 ] [ 128 ] [ 129 ] [ 130 ] [ 131 ] [ 132 ] [ 133 ] [ 134 ] [ 135 ] [ 136 ] [ 137 ] [ 138 ] [ 139 ] [ 140 ] [ 141 ] [ 142 ] [ 143 ] [ 144 ] [ 145 ] [ 146 ] [ 147 ] [ 148 ] [ 149 ] [ 150 ] [ 151 ]