ข่าวเขื่อนสิริกิติ์
ข่าวผาซ่อมรายสัปดาห์ฉบับที่ ๕/๒๕๕๔ วันศุกร์ที่๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ >>>เขื่อนสิริกิติ์ เดินหน้ายุทธศาสตร์ “การระเบิดจากข้างในชุมชน” เพิ่มดีกรีการทำงาน CSR .../เขื่อนสิริกิติ์ ให้ความมั่นใจกับผู้สื่อข่าว จ.อุตรดิตถ์ฤดูแล้งปีนี้ ไม่ขาดน้ำอย่างแน่นอน.../เขื่อนสิริกิติ์ สนับสนุนการสำรวจทรัพยากรทางกายภาพและชีวภาพ โครงการ อพ.สธ.เขื่อนสิริกิติ์.../สนับสนุนการจัดตั้ง “กองทุนครูของแผ่นดิน”…/มอบน้ำดื่มสนับสนุนการจัดกีฬาเยาวชน อบต.ท่าแฝก.../สนับสนุนกีฬา ชมรมกีฬาคนพิการ จ.อุตรดิตถ์.../ค้นห...[ 7 กุมภาพันธ์ 2554 ]
ข่าวผาซ่อมรายสัปดาห์ฉบับที่ ๔/๒๕๕๔ วันศุกร์ที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๔ หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ >>>วันคุณภาพงานเขื่อนสิริกิติ์ ปี ๔๕.../กศน.อุตรดิตถ์ขอบคุณ กฟผ.เขื่อนสิริกิติ์ ให้ใช้สถานที่จัดกิจกรรมและเป็นฐานเรียนรู้เรื่องพลังงานและธรรมชาติ.../เขื่อนสิริกิติ์ คว้าถ้วยรางวัลชนะเลิศ ไปครองอย่างยิ่งใหญ่ในการแข่งขันกีฬาเบญจสัมพันธ์.../สนับสนุนชมรมศิลปะมวยไทย.../ร่วมแสดงความยินดีวันสถาปนา อปน.ครบรอบปีที่ ๓๙...[ 30 มกราคม 2554 ]
ข่าวผาซ่อมรายสัปดาห์ฉบับที่ ๓/๒๕๕๔ วันศุกร์ที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๔ หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ >>>ทัศนะมุมมอง อขส. ในมิติการทำงาน กับชุมชนรอบโรงไฟฟ้าเขื่อนสิริกิติ์.../เขื่อนสิริกิติ์ พร้อมในการระบายน้ำเพื่อการชลประทานในฤดูแล้งปีนี้…/อวยพรปีใหม่ ๒๕๕๔ หัวหน้าส่วนราชการ จังหวัดอุตรดิตถ์.../บรรยายพิเศษ “เยาวชนกับงานจิตอาสา”.../จัดเวทีชี้แจงทำความเข้าใจ “ขอคืนพื้นที่ กฟผ.เขื่อนสิริกิติ์ ที่บ้านท่าเรือ อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์”.../อสม.กฟผ.เขื่อนสิริกิติ์ สร้างสัมพันธ์ที่ดี.../ประชุมคณะทำงานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภ...[ 24 มกราคม 2554 ]
ข่าวผาซ่อมรายสัปดาห์ฉบับที่ ๒/๒๕๕๔ วันศุกร์ที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๔ หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ >>> เขื่อนสิริกิติ์ จัดงานวันเด็กยิ่งใหญ่ “กฟผ. ชวนเด็กไทยทำความดีตามรอยพ่อ”…/พ่อเมืองอุตรดิตถ์ เยี่ยมชมร้านนิทรรศการ เขื่อนสิริกิติ์ ในงานพระยาพิชัยดาบหัก และงานกาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ ปี ๕๔.../อวยพรปีใหม่ หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดอุตรดิตถ์.../ประชุมหารือเรื่องการส่งมอบคืนพื้นที่ กฟผ.เขื่อนสิริกิติ์ ที่ไม่ใช้ประโยชน์ ให้กับธนารักษ์พื้นที่อุตรดิตถ์…/โรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับฝูง เยี่ยมชมกิจการ กฟผ.เขื่อนสิริกิติ์…...[ 18 มกราคม 2554 ]
ข่าวผาซ่อมรายสัปดาห์ฉบับที่ ๑/๒๕๕๔ วันศุกร์ที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๔หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ >>> พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำรัสเนื่องในวาระวันขึ้นปีใหม่.../เขื่อนสิริกิติ์ จัดกิจกรรมเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๔.../อวยพรปีใหม่ ๒๕๕๔ หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดอุตรดิตถ์.../อวยพรปีใหม่ จทบ.อต. …/วางพวงมาลารำลึกท่านพ่อพระยาพิชัยดาบหัก…/กบส-ฟ.จัดนำเสนอผลงาน QCC & Kaizen…/เขื่อนสิริกิติ์ เตรียมของขวัญ กิจกรรมสนุกสนานมากมาย เติมความสุขในงานวันเด็ก ๘ มกราคม ๒๕๕๔.../เชิญชมร้านนิทรรศการกฟผ.เขื่อนสิริกิติ์ ในงาน...[ 10 มกราคม 2554 ]
[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ] [ 58 ] [ 59 ] [ 60 ] [ 61 ] [ 62 ] [ 63 ] [ 64 ] [ 65 ] [ 66 ] [ 67 ] [ 68 ] [ 69 ] [ 70 ] [ 71 ] [ 72 ] [ 73 ] [ 74 ] [ 75 ] [ 76 ] [ 77 ] [ 78 ] [ 79 ] [ 80 ] [ 81 ] [ 82 ] [ 83 ] [ 84 ] [ 85 ] [ 86 ] [ 87 ] [ 88 ] [ 89 ] [ 90 ] [ 91 ] [ 92 ] [ 93 ] [ 94 ] [ 95 ] [ 96 ] [ 97 ] [ 98 ] [ 99 ] [ 100 ] [ 101 ] [ 102 ] [ 103 ] [ 104 ] [ 105 ] [ 106 ] [ 107 ] [ 108 ] [ 109 ] [ 110 ] [ 111 ] [ 112 ] [ 113 ] [ 114 ] [ 115 ] [ 116 ] [ 117 ] [ 118 ] [ 119 ] [ 120 ] [ 121 ] [ 122 ] [ 123 ] [ 124 ] [ 125 ] [ 126 ] [ 127 ] [ 128 ] [ 129 ] [ 130 ] [ 131 ] [ 132 ] [ 133 ] [ 134 ] [ 135 ] [ 136 ] [ 137 ] [ 138 ] [ 139 ]