ข่าวเขื่อนสิริกิติ์
ข่าวผาซ่อมรายสัปดาห์ ฉบับที่ ๑๕/๒๕๕๕ วันศุกร์ที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๕๕ หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ >>>เขื่อนสิริกิติ์ ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ เนื่องในวันจักรี…/เขื่อนสิริกิติ์ มอบประกาศนียบัตรผู้ผ่านการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านโรงไฟฟ้าเขื่อนสิริกิติ์แก่นักศึกษาฝึกงาน ภาคฤดูร้อน ประจำปี ๒๕๕๕…/ประชุมเตรียมการซ้อมแผนฉุกเฉินโรงไฟฟ้าเขื่อนสิริกิติ์ ประจำปี ๒๕๕๕…/เขื่อนสิริกิติ์ จัดอบรมให้ความรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชนตำบลจริม…/ชาวเขื่อนสิริกิติ์ รวมพลังทำความดีทำความสะอาดบริเวณสันเขื่อน ในกิจกรรมวันรวม...[ 18 เมษายน 2555 ]
ข่าวผาซ่อมรายสัปดาห์ ฉบับที่ ๑๔/๒๕๕๕ วันศุกร์ที่ ๖ เมษายน ๒๕๕๕ หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ >>>เวทีรับฟังความคิดเห็นผลการศึกษาเพื่อจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนคลองตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์…/ประชุมคณะทำงานกองทุนการกุศลม้าน้ำ-เขื่อนสิริกิติ์.../เขื่อนสิริกิติ์ แจ้งปรับเพิ่มการระบายน้ำ หลังพม่าหยุดซ่อมบำรุงท่อส่งก๊าซธรรมชาติ…/ประชุมหัวหน้าหน่วยงานเขื่อนสิริกิติ์.../เขื่อนสิริกิติ์ จัดอบรมให้ความรู้ด้านโรงไฟฟ้าเขื่อนสิริกิติ์ แก่นักศึกษาฝึกงาน ภาคฤดูร้อน ประจำปี ๒๕๕๕…/เขื่อนสิริกิ...[ 5 เมษายน 2555 ]
ข่าวผาซ่อมรายสัปดาห์ ฉบับที่ ๑๓/๒๕๕๕ วันศุกร์ที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๕ หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ >>>กลุ่ม POWER CLEANING คว้ารางวัลคุณภาพระดับ “เพชร” (Diamond) ในงานสัปดาห์ส่งเสริม พัฒนาคุณภาพ และเพิ่มผลผลิต สายงาน รวฟ.-รวธ.ประจำปี ๒๕๕๕…/กฟผ.เขื่อนสิริกิติ์ ออกรายการบันทึกสีเขียว (Green Dairy)…/ผู้แทนพระองค์ ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการพระราชเสาวนีย์ฯพร้อมมอบถุงยังชีพแก่ราษฎร บ้านห้วยต้า ต.นางพญา อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์…/เขื่อนสิริกิติ์ จัดอบรม “ระบบเตรียมข้อมูลPayroll”.../เขื่อนสิริกิติ์ ทาสี...[ 5 เมษายน 2555 ]
ข่าวผาซ่อมรายสัปดาห์ ฉบับที่ ๑๒/๒๕๕๕ วันศุกร์ที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๕ หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ >>>อขส. แจงปรับแผนการระบายน้ำเขื่อนสิริกิติ์ ลดความเสี่ยงภัยแล้ง.../อขส. นำคณะทำงานกิจกรรมด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ชุมชนรอบโรงไฟฟ้าเขื่อนสิริกิติ์สัญจรพบปะชุมชน ต.ท่าปลา อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์…/เขื่อนสิริกิติ์ เปิดตัวโครงการชุมชนรักษ์ต้นน้ำ จัดกิจกรรม สร้างฝาย บวชป่า สืบชะตาต้นน้ำ หนุนสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ป่าต้นน้ำให้กับชุมชนบ้านผาเต่าพัฒนา…/เขื่อนสิริกิติ์ จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน ภาคฤดูร้อน ปี ๒๕๕๕...[ 26 มีนาคม 2555 ]
ข่าวผาซ่อมรายสัปดาห์ ฉบับที่ ๑๑/๒๕๕๕ วันศุกร์ที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๕ หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ >>>ประชุมหัวหน้าหน่วยงานเขื่อนสิริกิติ์…/ให้ข้อมูลการบริหารจัดการน้ำเขื่อนสิริกิติ์ แก่คณะ นปช. จังหวัดอุตรดิตถ์…/กยส-ฟ. นำจิตอาสาเขื่อนสิริกิติ์ ทำความดีเพื่อสังคม…/ติดตามงานติดตั้งเครื่องกรองน้ำสะอาดสำหรับดื่มและแทงค์น้ำ ในพื้นที่ผู้ประสบอุทกภัย.../ประชุมคณะทำงานสรุปงานวันครบรอบรัฐพิธีเปิดเขื่อนสิริกิติ์ปีที่ ๓๕ และจัดทำ AAR…/นักศึกษามหาวิยาลัยเชียงใหม่ ศึกษาสภาพธรณีวิทยาบริเวณสันเขื่อนสิริกิติ์.../การตรวจปร...[ 19 มีนาคม 2555 ]
[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ] [ 58 ] [ 59 ] [ 60 ] [ 61 ] [ 62 ] [ 63 ] [ 64 ] [ 65 ] [ 66 ] [ 67 ] [ 68 ] [ 69 ] [ 70 ] [ 71 ] [ 72 ] [ 73 ] [ 74 ] [ 75 ] [ 76 ] [ 77 ] [ 78 ] [ 79 ] [ 80 ] [ 81 ] [ 82 ] [ 83 ] [ 84 ] [ 85 ] [ 86 ] [ 87 ] [ 88 ] [ 89 ] [ 90 ] [ 91 ] [ 92 ] [ 93 ] [ 94 ] [ 95 ] [ 96 ] [ 97 ] [ 98 ] [ 99 ] [ 100 ] [ 101 ] [ 102 ] [ 103 ] [ 104 ] [ 105 ] [ 106 ] [ 107 ] [ 108 ] [ 109 ] [ 110 ] [ 111 ] [ 112 ] [ 113 ] [ 114 ] [ 115 ] [ 116 ] [ 117 ] [ 118 ] [ 119 ] [ 120 ] [ 121 ] [ 122 ] [ 123 ] [ 124 ] [ 125 ] [ 126 ] [ 127 ] [ 128 ] [ 129 ] [ 130 ] [ 131 ] [ 132 ] [ 133 ] [ 134 ] [ 135 ] [ 136 ] [ 137 ] [ 138 ] [ 139 ] [ 140 ] [ 141 ] [ 142 ] [ 143 ] [ 144 ] [ 145 ] [ 146 ] [ 147 ] [ 148 ] [ 149 ] [ 150 ] [ 151 ]