ข่าวเขื่อนสิริกิติ์
ข่าวผาซ่อมรายสัปดาห์ฉบับที่ ๑๐/๒๕๕๔ วันศุกร์ที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๔ หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ >>> เขื่อนสิริกิติ์ ร่วมงานวันคุณภาพ สายงาน ชฟน. ณ เขื่อนวชิราลงกรณ จ.กาญจนบุรี.../แกนนำเกษตรกรผู้ใช้น้ำลุ่มน้ำน่าน กว่า ๑๕๐ คน ร่วมสัมมนาชี้แจงการบริหารจัดการน้ำในลุ่มน้ำน่าน ปี๕๔.../คณะผู้สื่อข่าวท้องถิ่น จ.อุตรดิตถ์ เข้าเยี่ยมชมเขื่อนนเรศวร จ.พิษณุโลก.../บรรยายเรื่อง “กฎหมายด้านภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา”…/บ้านงอมถ้ำ เดินหน้า นำร่อง สร้างฝาย บวชป่า สืบชะตาต้นน้ำ…/เขื่อนสิริกิติ์ ปั้นผู้นำชุมชน อ.ท่าปลา มุ่งแนวคิด...[ 14 มีนาคม 2554 ]
ข่าวผาซ่อมรายสัปดาห์ฉบับที่ ๙/๒๕๕๔ วันศุกร์ที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๔ หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ >>> ๓๔ปี เขื่อนสิริกิติ์ สร้างสรรค์สิ่งที่ดีสู่สังคม สร้างความมั่นคงในการผลิตไฟฟ้า…/วันแห่งความภาคภูมิใจ- ๓๔ ปี เขื่อนสิริกิติ์…/สนับสนุนเป็นค่าวิทยากรในการสอนตัดเย็บเสื้อผ้ากลุ่มแม่บ้านปากปาด .../สมาคมผู้สื่อข่าวภูมิภาค ททบ.๕ เยี่ยมชมกิจการเขื่อนสิริกิติ์…/รายงานความคืบหน้าโครงการ กฟผ.เฉลิมพระเกียรติ สร้างป่า เพิ่มแหล่งน้ำ เขื่อนสิริกิติ์ ๗๘ พรรษา.../สนับสนุนโครงการทำดีเพื่อสังคม...[ 4 มีนาคม 2554 ]
ข่าวผาซ่อมรายสัปดาห์ฉบับที่ ๘/๒๕๕๔ วันศุกร์ที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ >>> เขื่อนสิริกิติ์ จัดพิธีไหว้ครูช่าง ประจำปี ๕๔.../ถอดบทเรียนจากการศึกษาดูงานบ้านสามขา อ.แม่ทะ จ.ลำปางและศูนย์ศึกษาพัฒนาบ้านห้วยฮ่องไคร้ จ.เชียงใหม่…/ชี้แจงสถานการณ์น้ำอ่างเก็บน้ำเขื่อนสิริกิติ์ เพื่อเป็นข้อมูลให้กับกลุ่มผู้เลี้ยงปลาในกระชังท้ายเขื่อน.../ร่วมแสดงความยินดีครบรอบ ๑๘ ปีวันก่อตั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.อุตรดิตถ์…/ขอเชิญร่วมงานครบรอบรัฐพิธีเปิดเขื่อนสิริกิติ์ ปีที่ ๓๔ วันที่ ๔ มีนาค...[ 28 กุมภาพันธ์ 2554 ]
ข่าวผาซ่อมรายสัปดาห์ฉบับที่ ๗/๒๕๕๔ วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ >>> คณะผู้นำชุมชนและราษฎร ต.หาดล้า ร่วมโครงการกลับบ้านเยือนถิ่น.../ประชุมคณะทำงานเตรียมจัดค่ายเยาวชนจิตอาสา รุ่น๔.../ทีมฟุตซอล เขื่อนสิริกิติ์เฮ ได้รองชนะเลิศอันดับ ๑ กีฬาฟุตซอลเทศบาล ต.ท่าปลา ต้านยาเสพติด.../ตรวจสุขภาพประจำปี ๕๔ ผู้ปฏิบัติงานเขื่อนสิริกิติ์...[ 17 กุมภาพันธ์ 2554 ]
ข่าวผาซ่อมรายสัปดาห์ฉบับที่ ๖/๒๕๕๔ วันศุกร์ที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ >>> อขส.เปิดเวทีประชาคมเพื่อสร้างความมีส่วนร่วมในจัดการป่าชุมชนบ้านท้ายเขื่อน…/ผู้ปฏิบัติงานเขื่อนสิริกิติ์ จิตอาสา ร่วมสร้างฝายชะลอน้ำ/สร.กฟผ. เดินสายหารือกับสมาชิก สร.กฟผ.เขื่อนสิริกิติ์/อบรม “ทบทวน Risk และ Aspect ระบบบริหารงาน (QSHE)/อีกความภาคภูมิใจของ กฟผ.เขื่อนสิริกิติ์ กีฬาเยาวชนแห่งชาติ/ประชุมคณะกรรมการประกวดหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงประจำปี ๕๔...[ 11 กุมภาพันธ์ 2554 ]
[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ] [ 58 ] [ 59 ] [ 60 ] [ 61 ] [ 62 ] [ 63 ] [ 64 ] [ 65 ] [ 66 ] [ 67 ] [ 68 ] [ 69 ] [ 70 ] [ 71 ] [ 72 ] [ 73 ] [ 74 ] [ 75 ] [ 76 ] [ 77 ] [ 78 ] [ 79 ] [ 80 ] [ 81 ] [ 82 ] [ 83 ] [ 84 ] [ 85 ] [ 86 ] [ 87 ] [ 88 ] [ 89 ] [ 90 ] [ 91 ] [ 92 ] [ 93 ] [ 94 ] [ 95 ] [ 96 ] [ 97 ] [ 98 ] [ 99 ] [ 100 ] [ 101 ] [ 102 ] [ 103 ] [ 104 ] [ 105 ] [ 106 ] [ 107 ] [ 108 ] [ 109 ] [ 110 ] [ 111 ] [ 112 ] [ 113 ] [ 114 ] [ 115 ] [ 116 ] [ 117 ] [ 118 ] [ 119 ] [ 120 ] [ 121 ] [ 122 ] [ 123 ] [ 124 ] [ 125 ] [ 126 ] [ 127 ] [ 128 ] [ 129 ] [ 130 ] [ 131 ] [ 132 ] [ 133 ] [ 134 ] [ 135 ] [ 136 ] [ 137 ] [ 138 ] [ 139 ]