ข่าวเขื่อนสิริกิติ์
ข่าวผาซ่อมรายสัปดาห์ ฉบับที่ ๒๕/๒๕๕๕ วันศุกร์ที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๕ หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ >>> PC TOUR ผู้บริหารเขื่อนสิริกิติ์…/คณะผู้ตรวจประเมินผลการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงฯ สายงาน รวฟ.ตรวจประเมินที่ กฟผ.เขื่อนสิริกิติ์…/เขื่อนสิริกิติ์ ดึงเยาวชนภายในเขื่อนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และห่างไกลยาเสพติด.../๒ กลุ่มคุณภาพเขื่อนสิริกิติ์ ประเภท Kaizen ทั้งกลุ่มหยดน้ำ และ กลุ่ม Power Cleaningผ่านรอบคัดเลือกเพื่อเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ งานนิทรรศการคุณภาพ กฟผ. ประจำปี ๒๕๕๕…/อขส.รับเชิญเป็นวิทยากรต้อนรั...[ 26 มิถุนายน 2555 ]
ข่าวผาซ่อมรายสัปดาห์ ฉบับที่ ๒๔/๒๕๕๕ วันศุกร์ที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๕ หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ >>>เขื่อนสิริกิติ์ พร้อมรับประชาชนและสื่อมวลชนผู้ร่วมโครงการปลูกป่าต้นน้ำเขื่อนสิริกิติ์เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ…/กฟผ.เขื่อนสิริกิติ์ พาผู้นำชุมชน/ชาวบ้าน ศึกษาดูงานด้านเศรษฐกิจพอเพียงปรับใช้ในชีวิต พร้อมผลักดันสร้างความเข้มแข็งเป็น “ชุมชนบ้านผาเต่าพัฒนา” ต้นแบบ…/อขส.ให้สัมภาษณ์ทาง สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง ๓…/เขื่อนสิริกิติ์ ต่อยอดกิจกรรมเทิดพระเกียรติฯพระราชิ...[ 25 มิถุนายน 2555 ]
ข่าวผาซ่อมรายสัปดาห์ ฉบับที่ ๒๓/๒๕๕๕ วันศุกร์ที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๕ หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ >>>ประชุมหัวหน้าหน่วยงานเขื่อนสิริกิติ์ ครั้งที่ ๖/๒๕๕๕…/ร่วมกิจกรรมประเพณีเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา.../เขื่อนสิริกิติ์ ร่วมกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา วิสาขบูชาพุทธชยันตี.../ต้อนรับคณะอาจารย์และนักเรียนระดับประถมศึกษา ในพื้นที่ อ.น้ำปาด ดูงานโครงการชีววิถีฯ เขื่อนสิริกิติ์…/กฟผ.เขื่อนสิริกิติ์ มอบเงินสนับสนุนเป็นทุนอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านห้วยคอม.../เขื่อนสิริกิติ์ สนับสนุนกิจกรรมสวดพระอภิธรรมและ...[ 13 มิถุนายน 2555 ]
ข่าวผาซ่อมรายสัปดาห์ ฉบับที่ ๒๒/๒๕๕๕ วันศุกร์ที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๕ หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ >>>ต้อนรับพลอากาศเอกกำธน สินธวานนท์ องคมนตรี…/๒ กลุ่มคุณภาพประเภท Kaizen สำนักงาน/บริการ เขื่อนสิริกิติ์ผ่านเข้ารอบในงานนิทรรศการคุณภาพ ประจำปี ๒๕๕๕…/ช.อขส-ป. ให้สัมภาษณ์สดรายการวิทยุ อ.ส.ม.ท. เพื่อชุมชน…/เขื่อนสิริกิติ์ ให้การต้อนรับคณะทำงานจากสำนักวิศวกรรมและธรณีวิทยากรมชลประทาน.../ตรวจประเมินภายในระบบบริหารงานคุณภาพความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม (QSHE) ภายในหน่วยงานเขื่อนสิริกิติ์…/ประชุมเตรียมความพ...[ 5 มิถุนายน 2555 ]
ข่าวผาซ่อมรายสัปดาห์ ฉบับที่ ๒๑/๒๕๕๕ วันศุกร์ที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕ หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ >>>เขื่อนสิริกิติ์ ให้การต้อนรับ ฯพณฯ นายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี…/เขื่อนสิริกิติ์-สำนักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ์จัดประชุมสัมมนาให้กับตัวแทนเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาในกระชังในพื้นที่ท้ายเขื่อนสิริกิติ์…/เขื่อนสิริกิติ์ จัดปฐมนิเทศผู้ปฏิบัติงานใหม่และนักศึกษาฝึกงาน.../กรมชลประทาน เยี่ยมชมการบริหารจัดการน้ำของเขื่อนสิริกิติ์.../เขื่อนสิริกิติ์ ผลึกกำลังจิตอาสาเขื่อนสิริกิติ์และชุมชนรอบโรงไฟฟ้าเขื่อนสิริกิติ์ทำความดีถวาย...[ 31 พฤษภาคม 2555 ]
[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ] [ 58 ] [ 59 ] [ 60 ] [ 61 ] [ 62 ] [ 63 ] [ 64 ] [ 65 ] [ 66 ] [ 67 ] [ 68 ] [ 69 ] [ 70 ] [ 71 ] [ 72 ] [ 73 ] [ 74 ] [ 75 ] [ 76 ] [ 77 ] [ 78 ] [ 79 ] [ 80 ] [ 81 ] [ 82 ] [ 83 ] [ 84 ] [ 85 ] [ 86 ] [ 87 ] [ 88 ] [ 89 ] [ 90 ] [ 91 ] [ 92 ] [ 93 ] [ 94 ] [ 95 ] [ 96 ] [ 97 ] [ 98 ] [ 99 ] [ 100 ] [ 101 ] [ 102 ] [ 103 ] [ 104 ] [ 105 ] [ 106 ] [ 107 ] [ 108 ] [ 109 ] [ 110 ] [ 111 ] [ 112 ] [ 113 ] [ 114 ] [ 115 ] [ 116 ] [ 117 ] [ 118 ] [ 119 ] [ 120 ] [ 121 ] [ 122 ] [ 123 ] [ 124 ] [ 125 ] [ 126 ] [ 127 ] [ 128 ] [ 129 ] [ 130 ] [ 131 ] [ 132 ] [ 133 ] [ 134 ] [ 135 ] [ 136 ] [ 137 ] [ 138 ] [ 139 ] [ 140 ] [ 141 ] [ 142 ] [ 143 ] [ 144 ] [ 145 ] [ 146 ] [ 147 ] [ 148 ] [ 149 ] [ 150 ] [ 151 ]