ข่าวเขื่อนสิริกิติ์
ข่าวผาซ่อมรายสัปดาห์ ฉบับที่ ๔๔/๒๕๕๕ วันศุกร์ที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ >>>เริ่มแล้วฟุตบอลผาซ่อมคัพต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ ๙ ประจำปี ๒๕๕๕…/ต้อนรับคณะลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด จากโรงเรียนสหคริสเตียน จ.อุตรดิตถ์…/ประชุมเตรียมจัดกิจกรรมออกร้านนิทรรศการงานพระยาพิชัยดาบหัก และงานกาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ ปี ๒๕๕๖.../เขื่อนสิริกิติ์ตลุยตรวจป่าเพื่อปกปักรักษาและสำรวจแนวกันไฟ…/ต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จากสถานบันสิ่งแวดล้อมไทย…/ประชุมเริ่มงานเจาะสำรวจและทดสอบการไหลซึมของหินฐานราก.../ประชุมคณะท...[ 5 พฤศจิกายน 2555 ]
ข่าวผาซ่อมรายสัปดาห์ ฉบับที่ ๔๓/๒๕๕๕ วันศุกร์ที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๕ หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ >>>ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช…/มอบพันธุ์ปลา จำนวน ๑๐๒,๐๐๐ ตัว เพื่อปล่อยลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะประจำหมู่บ้าน อ.ท่าปลา…/เขื่อนสิริกิติ์ ร่วมงานประเพณีทานก๋วยสลากชลอม ณ วัดปากลี ต.จริม อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์…/ช.อขส-ป. จัดรายการวิทยุทาง อ.ส.ม.ท.เพื่อชุมชน…/คณะครูโรงเรียนรอบโรงไฟฟ้าพระนครใต้ เยี่ยมชุมชนบ้านผาเต่าพัฒนา ศึกษาวิถีชุมชนพอเพียง…/เขื่อนสิริกิติ์ร่วมงานวันตำรวจแห่งชาติ...[ 29 ตุลาคม 2555 ]
ข่าวผาซ่อมรายสัปดาห์ ฉบับที่ ๔๒/๒๕๕๕ วันศุกร์ที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๕ หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ >>>เขื่อนสิริกิติ์ ปั้นเยาวชนจิตอาสา หวังให้เป็นเยาวชนต้นแบบที่ดีของสังคมภายใต้โครงการค่ายเยาวชนจิตอาสาสื่อสารสาธารณะสู่ชุมชน ปีที่ ๕…/กองบำรุงรักษาโยธาเขื่อนสิริกิติ์ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์งานบำรุงรักษาโยธา…/หปส-ฟ. จัดรายการวิทยุทาง อ.ส.ม.ท.เพื่อชุมชน…/สอ.กฟผ. สัญจรพบสมาชิกเขื่อนสิริกิติ์.../เขื่อนสิริกิติ์ มอบพันธุ์ปลา จำนวน ๑๑๖,๐๐๐ ตัว เพื่อปล่อยลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะประจำหมู่บ้าน อ.ท่าปลา จ.อ...[ 22 ตุลาคม 2555 ]
ข่าวผาซ่อมรายสัปดาห์ ฉบับที่ ๔๑/๒๕๕๕ วันศุกร์ที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๕ หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ >>>จิตอาสาเขื่อนสิริกิติ์ จับมือชุมชน ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ…/ประชุมจัดทำแผนงานดับไฟป่าและการจัดการป่าชุมชนพื้นที่รอบเขื่อน…/เขื่อนสิริกิติ์ สนับสนุนน้ำดื่ม ร่วมกิจกรรมมหกรรมกีฬาของศูนย์เครือข่ายจริมเกมส์…/กองเดินเครื่องเขื่อนสิริกิติ์ จัดกิจกรรมตลาดนัดความรู้ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๕…/กองธุรการเขื่อนสิริกิติ์ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๕๕…/เปิดร้านสหกรณ์ผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. จำกัด สาขาที่ ๙...[ 17 ตุลาคม 2555 ]
ข่าวผาซ่อมรายสัปดาห์ ฉบับที่ ๔๐/๒๕๕๕ วันศุกร์ที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๕ หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ >>>อขส. จัดรายการวิทยุทาง อ.ส.ม.ท.เพื่อชุมชน.../เขื่อนสิริกิติ์ มอบใบประกาศเกียรติคุณพร้อมเข็มเกียรติยศให้กับพนักงานขับรถดีเด่น…/เขื่อนสิริกิติ์ เปิดยื่นซองและประกวดราคา…/ลงพื้นที่ สำรวจชุมชนต้นแบบแห่งการเรียนรู้…/อขส.ให้ข้อมูลเรื่องสถานการณ์น้ำ ทางกรมประชาสัมพันธ์จังหวัดอุตรดิตถ์…/เขื่อนสิริกิติ์ เปิดสนามกอล์ฟคัดเลือกนักกีฬาเยาวชน จ.อุตรดิตถ์.../สอ.กฟผ.มอบทุนการศึกษาประจำปี ๒๕๕๕…/ตรวจประเมิน 5 ส. เขื่อนสิริกิติ...[ 11 ตุลาคม 2555 ]
[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ] [ 58 ] [ 59 ] [ 60 ] [ 61 ] [ 62 ] [ 63 ] [ 64 ] [ 65 ] [ 66 ] [ 67 ] [ 68 ] [ 69 ] [ 70 ] [ 71 ] [ 72 ] [ 73 ] [ 74 ] [ 75 ] [ 76 ] [ 77 ] [ 78 ] [ 79 ] [ 80 ] [ 81 ] [ 82 ] [ 83 ] [ 84 ] [ 85 ] [ 86 ] [ 87 ] [ 88 ] [ 89 ] [ 90 ] [ 91 ] [ 92 ] [ 93 ] [ 94 ] [ 95 ] [ 96 ] [ 97 ] [ 98 ] [ 99 ] [ 100 ] [ 101 ] [ 102 ] [ 103 ] [ 104 ] [ 105 ] [ 106 ] [ 107 ] [ 108 ] [ 109 ] [ 110 ] [ 111 ] [ 112 ] [ 113 ] [ 114 ] [ 115 ] [ 116 ] [ 117 ] [ 118 ] [ 119 ] [ 120 ] [ 121 ] [ 122 ] [ 123 ] [ 124 ] [ 125 ] [ 126 ] [ 127 ] [ 128 ] [ 129 ] [ 130 ] [ 131 ] [ 132 ] [ 133 ] [ 134 ] [ 135 ] [ 136 ] [ 137 ] [ 138 ] [ 139 ] [ 140 ] [ 141 ] [ 142 ] [ 143 ] [ 144 ] [ 145 ] [ 146 ] [ 147 ] [ 148 ] [ 149 ] [ 150 ] [ 151 ]