ข่าวเขื่อนสิริกิติ์
ข่าวซ่อมรายสัปดาห์ ฉบับที่ 11/2564 วันศุกร์ที่ 12 มีนาคม 2564 หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ>>เขื่อนสิริกิติ์ มอบเครื่องเป่าลมสนับสนุนปฏิบัติงานป้องกัน และดับไฟป่าพื้นที่ตำบลผาเลือด อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์.../เขื่อนสิริกิติ์ ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้า โครงการศึกษาพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนส่งเสริมรายได้ช่วงวิกฤตน้ำ.../ให้การต้อนรับนักเรียนโรงเรียนน้ำสิงห์ฯณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เขื่อนดินช่องเขาขาด อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์.../จิตอาสาเขื่อนสิริกิติ์ ร่วมบริจาคโลหิตในพื้นที่อำเภอท่าปลา สภากาชาดไทย...[ 16 มีนาคม 2564 ]
ข่าวซ่อมรายสัปดาห์ ฉบับที่ 10/2564 วันศุกร์ที่ 5 มีนาคม 2564 หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ>>งานวันครบรอบรัฐพิธีเปิดเขื่อนสิริกิติ์ ปีที่ 44 “เขื่อนสิริกิติ์ 44 ปี พลังน้ำ พลังชีวิต”…/เขื่อนสิริกิติ์ จัดประชุมหัวหน้าหน่วยงาน ประจำเดือนมีนาคม 2564…/เขื่อนสิริกิติ์ จัดประชุมเตรียมออกร้านนิทรรศการในงานพระยาพิชัยดาบหัก และงานกาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2564 ครั้งที่ 1/2564…/...[ 5 มีนาคม 2564 ]
ข่าวซ่อมรายสัปดาห์ ฉบับที่ 8/2564 วันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ>>จิตอาสาเขื่อนสิริกิติ์ ร่วมทำแนวป้องกันไฟป่า บ้านสามร้อยเมตร หมู่ที่ 12 ตำบลท่าปลา อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์.../เขื่อนสิริกิติ์ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดการแผนรองรับฉุกเฉินเขื่อนสิริกิติ์.../สนับสนุนภารกิจการดับไฟป่าในพื้นที่รอบเขื่อนสิริกิติ์.../เขื่อนสิริกิติ์ ร่วมกับ วว. จัดเวทีสัมมนาศึกษาศักยภาพการท่องเที่ยวท่องเที่ยวในพื้นที่ตำบลจริม และตำบลหาดล้า อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์.../เขื่อนสิริกิติ์ จ...[ 3 มีนาคม 2564 ]
ข่าวซ่อมรายสัปดาห์ ฉบับที่ 9/2564 วันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ>>เขื่อนสิริกิติ์ ลงพื้นที่ ติดตามโครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาป่าต้นน้ำน่าน.../เขื่อนสิริกิติ์ อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพสื่อมวลชนท้องถิ่นด้านสุขภาพจิต.../เขื่อนสิริกิติ์ ร่วมประชุมเตรียมการจัดงานพระยาพิชัยดาบหักและงานกาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2564.../เขื่อนสิริกิติ์ สนับสนุนน้ำดื่มในกิจกรรมค่ายลูกเสือ-เนตรนารี โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำน้ำน่านสงเคราะห์ 1.../โรงไฟฟ้าฯ เขื่อนแควน้อยบำรุงแดนร่วมกิจกรรมจิต...[ 2 มีนาคม 2564 ]
ข่าวซ่อมรายสัปดาห์ ฉบับที่ 7/2564 วันศุกร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564 หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ>>เขื่อนสิริกิติ์ สนับสนุนทีมช่างติดตั้งระบบไฟฟ้า และคอมพิวเตอร์โรงเรียนบ้านปากปาด.../เขื่อนสิริกิติ์ ร่วมต้อนรับนายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรีในโอกาสติดตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคเหนือ.../เขื่อนสิริกิติ์ พิจารณาการนำเสนอโครงการวิจัยโดยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร.../ประชุมการบริหารความเสี่ยงเขื่อนสิริกิติ์.../ประชุมการเตรียมจัดงานวันครบรอบรัฐพิธีเปิดเขื่อนสิริกิติ์ ปีที่ 44 ครั้งที่ 1/2564.../...[ 15 กุมภาพันธ์ 2564 ]
[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ] [ 58 ] [ 59 ] [ 60 ] [ 61 ] [ 62 ] [ 63 ] [ 64 ] [ 65 ] [ 66 ] [ 67 ] [ 68 ] [ 69 ] [ 70 ] [ 71 ] [ 72 ] [ 73 ] [ 74 ] [ 75 ] [ 76 ] [ 77 ] [ 78 ] [ 79 ] [ 80 ] [ 81 ] [ 82 ] [ 83 ] [ 84 ] [ 85 ] [ 86 ] [ 87 ] [ 88 ] [ 89 ] [ 90 ] [ 91 ] [ 92 ] [ 93 ] [ 94 ] [ 95 ] [ 96 ] [ 97 ] [ 98 ] [ 99 ] [ 100 ] [ 101 ] [ 102 ] [ 103 ] [ 104 ] [ 105 ] [ 106 ] [ 107 ] [ 108 ] [ 109 ] [ 110 ] [ 111 ] [ 112 ] [ 113 ] [ 114 ] [ 115 ] [ 116 ] [ 117 ] [ 118 ] [ 119 ] [ 120 ] [ 121 ] [ 122 ] [ 123 ] [ 124 ] [ 125 ] [ 126 ] [ 127 ] [ 128 ] [ 129 ] [ 130 ] [ 131 ] [ 132 ] [ 133 ] [ 134 ] [ 135 ] [ 136 ] [ 137 ] [ 138 ] [ 139 ]