ข่าวเขื่อนสิริกิติ์
ข่าวซ่อมรายสัปดาห์ ฉบับที่ 25/2565 วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2565 หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ>>เขื่อนสิริกิติ์ ร่วมประชุมกลุ่มบริหารการใช้น้ำคลองตรอนเพื่อวางแผนการเพาะปลูกพืชฤดูฝน ประจำปี 2565.../กฟผ. สนับสนุนน้ำดื่ม น้ำใจ กฟผ. กิจกรรมบริจาคโลหิต ครั้งที่ 2/2565 อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์.../ประชุมร่วมกรมชลประทาน แจ้งการทดสอบอุปกรณ์และการบริหารการจัดการน้ำของเขื่อนสิริกิติ์ของโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนผาจุก.../เขื่อนสิริกิติ์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการใช้งานเครื่องเชื่อมสายใยแก้วนำแสง และเครื่องมือตรวจ...[ 24 มิถุนายน 2565 ]
ข่าวซ่อมรายสัปดาห์ ฉบับที่ 24/2565 วันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2565 หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ>>ช.อขส.-1 เป็นประธานในพิธี Initial Run Test (Kick off) เครื่องกำเนิดไฟฟ้า เครื่องที่ 2 โครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ์.../เขื่อนสิริกิติ์ ร่วมกิจกรรม 120 ปี ชลประะทาน งานเพื่อแผ่นดินไทย.../เขื่อนสิริกิติ์ จัดประชุมหัวหน้าหน่วยงานประจำเดือนมิถุนายน 2565.../เขื่อนสิริกิติ์ ร่วมสนับสนุนกิจกรรมการดำเนินงานคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2565.../ประชุมคณะทำงานด้านการจัดการพลังงานเขื่อนสิริกิต...[ 17 มิถุนายน 2565 ]
ข่าวซ่อมรายสัปดาห์ ฉบับที่ 23/2565 วันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2565 หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ>>บ้านพักรับรอง ห้องประชุม และสัมมนาเขื่อนสิริกิติ์ รับการตรวจประเมินเทียบเท่ามาตรฐานระดับ 3 ดาว.../ประชุมติดตามและเตรียมพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี 2565.../เขื่อนสิริกิติ์ จัดกิจกรรมปลูกต้นทองอุไร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565.../เขื่อนสิริกิติ์ รับการตรวจติดตาม Surveillance โดยบริษัท Socotec Certification Thailand Co, Ltd..../เขื่อนสิริกิติ์ ประชุมการตรวจประเมินภายใน ครั้งที่ 1/2565 ระบ...[ 13 มิถุนายน 2565 ]
ข่าวซ่อมรายสัปดาห์ ฉบับที่ 22/2565 วันศุกร์ที่ 3 มิถุนายน 2565 หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ>>เขื่อนสิริกิติ์ ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565.../ประชุมเตรียมจัดงานเฉลิมพระเกียรติ 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ระหว่างวันที่ 12 - 14 สิงหาคม 2565 ณ เขื่อนสิริกิติ์ อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์.../เขื่อนสิริกิติ์ ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอท่าปลา ประจำเดือนมิถุนายน 2565 ประชาสัมพันธ์โครงการเสริมความมั...[ 6 มิถุนายน 2565 ]
ข่าวซ่อมรายสัปดาห์ ฉบับที่ 21/2565 วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2565 หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ>>เขื่อนสิริกิติ์ ร่วมกับสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาแพร่ จัดอบรมเพื่อขอรับใบประกาศนียบัตรนายท้ายและช่างเครื่อง.../เขื่อนสิริกิติ์ จัดประชุมผู้ปกครองขอใช้รถบริการรถนักเรียน ปี 2565.../โครงการความร่วมมือ ด้านเทคนิค-วิชาการ โรงไฟฟ้าพลังน้ำระหว่าง กฟผ. และ ฟฟล. จัดอบรมหลักสูตร Basic Hydro Power Plant 2022 รุ่นที่ 1.../เขื่อนสิริกิติ์ ร่วมสัมมนาเผยแพร่ความรู้ ภายใต้งาน “Thailand Quality Award 2021 Winner Conference”......[ 30 พฤษภาคม 2565 ]
[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ] [ 58 ] [ 59 ] [ 60 ] [ 61 ] [ 62 ] [ 63 ] [ 64 ] [ 65 ] [ 66 ] [ 67 ] [ 68 ] [ 69 ] [ 70 ] [ 71 ] [ 72 ] [ 73 ] [ 74 ] [ 75 ] [ 76 ] [ 77 ] [ 78 ] [ 79 ] [ 80 ] [ 81 ] [ 82 ] [ 83 ] [ 84 ] [ 85 ] [ 86 ] [ 87 ] [ 88 ] [ 89 ] [ 90 ] [ 91 ] [ 92 ] [ 93 ] [ 94 ] [ 95 ] [ 96 ] [ 97 ] [ 98 ] [ 99 ] [ 100 ] [ 101 ] [ 102 ] [ 103 ] [ 104 ] [ 105 ] [ 106 ] [ 107 ] [ 108 ] [ 109 ] [ 110 ] [ 111 ] [ 112 ] [ 113 ] [ 114 ] [ 115 ] [ 116 ] [ 117 ] [ 118 ] [ 119 ] [ 120 ] [ 121 ] [ 122 ] [ 123 ] [ 124 ] [ 125 ] [ 126 ] [ 127 ] [ 128 ] [ 129 ] [ 130 ] [ 131 ] [ 132 ] [ 133 ] [ 134 ] [ 135 ] [ 136 ] [ 137 ] [ 138 ] [ 139 ] [ 140 ] [ 141 ] [ 142 ] [ 143 ] [ 144 ] [ 145 ] [ 146 ] [ 147 ] [ 148 ] [ 149 ] [ 150 ] [ 151 ]